סטודנטיות וסטודנטים למדעי כדור הארץ לקראת סיום התואר מוזמנים להירשם לקורס יחודי, המאפשר לצבור ניסיון מעשי במעבדות, במכונים ממשלתיים, בארגונים ובחברות בתחומי מדעי כדור הארץ, תוך ליווי מטעם הארגון ומסגל ההוראה של הקורס.

במהלך ההתמחות תיחשפו לעשייה היום-יומית בגופים השונים, תיצרו קשרים מקצועיים, תשדרגו את הניסיון התעסוקתי שלכם ובעיקר תלמדו על עצמכם ועל שוק התעסוקה בתחום מדעי כדור הארץ, כדי לבחון את התאמתכם לתחום ואת רצונכם להמשיך ללמוד אותו ולעבוד בו.

למי מיועד הקורס?

הקורס מיועד לסטודנטים.ות הנמצאים בשלבים מתקדמים של לימודי התואר הראשון באחת מתכניות הלימוד של מדעי כדור הארץ – שעמדו בתנאים המפורסמים בידיעון. 


איך מתקבלים לקורס?

הקבלה לקורס כרוכה בעמידה בתנאי הקבלה המפורטים בידיעון האוניברסיטה וכן בריאיון אישי עם צוות הקורס. ייתכנו גם תנאי קבלה ספציפיים בהתאם לנושא הפרויקט.

ניתן להירשם לקורס רק לאחר אישור ממרכז ההוראה של הקורס. אפשר להירשם במשך כל השנה, ללא תלות במועדי ההרשמה הרגילים.

לפרטים נוספים על הליך הקבלה ועל תוכנית ההתמחות אפשר לפנות למרכזת ההוראה, אורלי לחמי, בדוא"ל: orlila@openu.ac.il.


 

מהלך התוכנית

הפרויקט כולל התמחות מתמשכת בארגונים ובחברות שונות בתחום מדעי כדור הארץ, בליווי ותמיכה של מנטור מתוך הארגון ושל סגל ההוראה של האוניברסיטה הפתוחה. במהלך העבודה יהיו הסטודנטים שותפים לבחירת שאלה מחקרית, שבדרך כלל תהיה רלוונטית לעבודות שמבצע הארגון המסוים שנבחר.

לאחר הגדרת שאלת המחקר ילמדו הסטודנטים/ות ממאמרים את הרקע המדעי הקשור בה, יגדירו יחד עם המדריכ.ה את המטרות, ילמדו את שיטות המחקר, ויכינו הצעת עבודה שתכלול רקע מדעי, שאלת מחקר ופרוטוקול שבו מפורטים השלבים, אופן ביצוע הפרויקט ולוח הזמנים.

העבודה תהיה בהיקף 120 שעות בארגונים, במשך סמסטר אחד או שניים. בתום העבודה ינתחו הסטודנטים את התוצאות וידווחו עליהן בכתב במתכונת של פרסום מדעי. בנוסף יציגו הסטודנטים את עבודתם במצגת שתפורסם גם באתר הקורס. הציון יכלול הערכה של הצעת העבודה, העבודה המעשית, העבודה המסכמת והצגת הפרויקט.


  • ההתמחות מתקיימת במשך סמסטר אחד או שניים. ההרשמה לקורס אינה תלויה במועדי ההרשמה הכלליים של האוניברסיטה הפתוחה

  • מקנה 6 נקודות זכות ברמה מתקדמת

      לתיאור הקורס בידיעון