מעוניינים להתנסות בעבודה חינוכית עם ילדים מהחינוך המיוחד?

האוניברסיטה הפתוחה מאפשרת לכם התנסות חווייתית בסביבה חינוכית כחלק מהלימודים לתואר הראשון בחינוך.

הקורס משלב התנסות והדרכה בשדה, במסגרות חינוכיות בהם לומדים תלמידים ותלמידות עם צרכים מיוחדים, לצד השתתפות בקבוצת הדרכה באוניברסיטה.

 

פתח הכל

מהלך הקורס וההתנסות

החלק המעשי של הקורס יכלול התנסות והדרכה בשדה והשתתפות בקבוצת הדרכה באחריות האוניברסיטה הפתוחה. הסטודנטים ישתלבו בעבודה מעשית עם ילדים מהחינוך המיוחד במסגרות חינוכיות שונות.

מפגשי ההדרכה הקבוצתיים במסגרת האוניברסיטה יתקיימו אחת לשבועיים, בימי חמישי בין השעות 18:00-16:00 בקמפוס רמת אביב. מאחר ונוכחותם של כל משתתפי הקבוצה חיונית לפעילות הקבוצה, לא ניתן להיעדר ממפגשים אלו.

מפגשי ההדרכה של האוניברסיטה הפתוחה מועברים ע"י רכזת הקורס.

במפגשי ההדרכה נדון בחומרים תיאורטיים הקשורים לעבודה חינוכית בקרב אוכלוסיות שונות עם צרכים מיוחדים וכן נדון בסוגיות המלוות את ההתנסות המעשית ונרחיב את הידע אודות אוכלוסיות שונות בחינוך המיוחד.

דרישות הקורס:

  1. השתתפות רציפה, בחודשים אוקטובר עד יוני, אחת לשבוע למשך 4 שעות, בהתנסות המעשית ובהדרכה במקום ההתנסות. הנוכחות חובה. ההתנסות המעשית הנה בהתנדבות ואינה כוללת קבלת שכר בצידה.
  2. השתתפות רציפה, אחת לשבועיים, במפגשי הקורס שיתקיימו באוניברסיטה. 7 מפגשים בכל סמסטר, סה"כ 14 מפגשים בשנה. הנוכחות חובה.
  3. הגשת שני ממ"נים, אחד בכל סמסטר, שיכללו יישומים של ההתנסות המעשית בליווי חומר תיאורטי.
  4. הגשת עבודה מסכמת בסוף השנה שתכלול מרכיב חווייתי, מרכיב תיאורטי ואינטגרציה ביניהם.
  • קורס שנתי
  • מקנה 6 נקודות זכות ברמה רגילה

      לתיאור הקורס בידיעון