‏12 דצמבר 2023
‏כ"ט כסלו תשפ"ד

סטודנטיות וסטודנטים יקרים, 

בשל ארועי המלחמה והגיוס הרחב למילואים, סנאט האוניברסיטה החליט להרחיב את האמור בחוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, תשע"ח-2018, ולהעניק לסטודנטים וסטודנטיות פעילים* המשרתים במילואים נקודות זכות (נ"ז) נוספות על האמור בחוק, כמפורט להלן: 

תואר ראשון

סטודנט או סטודנטית פעילים ששירתו במילואים במשך 21 יום ומעלה מאז 7.10.2023 ובמהלך שנת הלימודים תשפ"ד, יהיו זכאים לקבל נ"ז במסגרת התואר הראשון באו"פ, לפי הפירוט הבא:

  • סטודנט או סטודנטית שלא קיבלו בעבר 2 נ"ז חברתיות (מילואים/התנדבות) – יקבלו 6 נ"ז אקדמיות. מתוכן 2 ייחשבו לנ"ז חברתיות.
  • סטודנט או סטודנטית שקיבלו בעבר 2 נ"ז חברתיות (מילואים/התנדבות) – יקבלו 4 נ"ז אקדמיות נוספות (סה"כ 6). 

נ"ז אלה יוכלו להחליף נ"ז של קורסי בחירה חופשית בתוכנית הלימודים, או בתוכנית בה אין בחירה חופשית, יוכלו להחליף נ"ז של קורסי בחירה (ברמה רגילה) בתוכנית. כהחרגה מיוחדת לסטודנטים וסטודנטיות שכבר למדו את כל קורסי הבחירה ברמה רגילה בתוכנית, ואך ורק לסטודנטים אלה, יתאפשר להחליף נ"ז של קורס בחירה מתקדם.

נ"ז בגין מילואים לא יוכלו להחליף נ"ז של קורסי חובה, סמינריונים ומעבדות חובה.

נ"ז אלו לא ייכללו לצורך חישוב מאזן שכר הלימוד של הסטודנטים.

נ"ז אלו יוכרו פעם אחת בלבד במהלך התואר.

סטודנטים וסטודנטיות שקיבלו הכרה ב-6 נ"ז לפי החלטה זו לא יוכלו להגיש בקשת הכרה נוספת בגין שירות מילואים או התנדבות.

תואר שני

סטודנט או סטודנטית פעילים ששירתו במילואים במשך 21 יום ומעלה מאז 7.10.2023 ובמהלך שנת הלימודים תשפ"ד, יהיו זכאים לקבל 3 נ"ז אקדמיות במסגרת התואר השני באו"פ. 

בתוכניות בהן כל הקורסים מקנים יותר מ-3 נ"ז, ניתן יהיה לקבל נ"ז בגין מילואים כנגד קורס בחירה אחד (גם אם הוא מקנה יותר מ-3 נ"ז).

נ"ז אלה יוכלו להחליף נ"ז של קורסי בחירה חופשית בתוכנית הלימודים, או בתוכנית בה אין בחירה חופשית, יוכלו להחליף נ"ז של קורסי בחירה בתוכנית. 

נ"ז בגין מילואים לא יוכלו להחליף נ"ז של קורסי חובה, או סמינריונים.
נ"ז אלו יוכרו פעם אחת בלבד במהלך התואר.

נוהל בדבר היישום ואופן הפנייה על קבלת ההתאמה יפורסם בהמשך, אנא עקבו אחר הודעותינו.

* סטודנט וסטודנטית פעילים לצורך התאמה זו אלו סטודנטים שהיו רשומים ולמדו לפחות באחד מהסמסטרים הבאים: ב2023, ג2023, א2024, ב2024.


שמרו על עצמכם ושובו בשלום,  


חתימה פרופ' גיא מירון
 
פרופ' גיא מירון 

המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים