23 בנובמבר 2023 
י' בכסלו תשפ"ד 

סטודנטיות וסטודנטים יקרים, 

עקב מצב המלחמה נאלצנו לבטל את בחינות סמסטר 2023ג שהיו אמורות להתקיים מ-7/10/2023 ואילך. 
בתוך כל המורכבות ואי-הוודאות הקיימים כעת, ברור לנו שביטול הבחינות יצר קושי נוסף, ואנו עושים מאמצים לצמצם ככל הניתן את הפגיעה ברצף הלימודים האקדמי. לשם כך גיבשנו כמה חלופות שיאפשרו לכל אחד ואחת מכם לבחור את הפתרון המתאים, וזאת מתוך שמירה על איכות אקדמית נאותה. 

אנא קראו בעיון את ההסברים ואת ההבהרות שבמכתב הזה, על מנת לקבל את ההחלטות הנכונות ביותר עבורכם.


החלופות המוצעות

סטודנטיות וסטודנטים שהיו זכאים לגשת לבחינות שבוטלו יוכלו לגשת לבחינה במועד מאוחר יותר. 
הכוונה לכל מי שהיו רשומים לסמסטר 2023ג או לסמסטרים קודמים. הזכאות תוארך אוטומטית באופן הזה:

 • מי שהיו זכאים להיבחן ב-2023ג – הזכאות תוארך להם לסוף 2024ג.
 • מי שקיבלו אישור חריג להיבחן ב-2023ג – האישור יעודכן להם לסמסטר ההפעלה הבא של הקורס.

בנוסף לכך, בכמה מהקורסים, ובהתאם לשיקולים אקדמיים, תוצע אפשרות להסדרה מיוחדת באמצעות ציון "עובר" או לפי "ממוצע ציוני מטלות" לסטודנטיות וסטודנטים שהיו זכאים לגשת לאחד ממועדי הבחינה שבוטלו. הדבר נכון גם למי שהיו רשומים לקורסי אנגלית (למעט מתקדמים ב). 

שימו לב: האפשרות להסדרה מיוחדת לא תחול במקרים האלה:
 • סטודנטים וסטודנטיות שכבר נבחנו בקורס במועד קודם, בין שעברו אותו בהצלחה ובין שנכשלו בו.
 • סטודנטים וסטודנטיות שאמורים להיבחן בבחינת גמר לתואר שני.
 • סטודנטים וסטודנטיות שלמדו בקורס אנגלית מתקדמים ב או שהיו רשומים לבחינת סוף רמה באנגלית מתקדמים ב.
 • סטודנטים וסטודנטיות בקורסים שבהם ההערכה היא באמצעות עבודה או פרויקט שלא במסגרת מועדי הבחינות שבוטלו.
 • סטודנטים וסטודנטיות שלא השלימו את דרישות הקורס עד לתאריך 7/11/23, שבו נשלחה הודעת המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים בנושא היערכות והתאמות בעקבות המצב הביטחוני.

איך מגישים בקשה לציון "עובר" או לפי "ממוצע ציוני מטלות"


המידע הרלוונטי לכל סטודנט וסטודנטית יוצג במערכת השאילתא. האפשרות להגיש את הבקשה תהיה פתוחה בשאילתא מ-27.11.2023 ועד 31.1.2024, לכל המאוחר. ניתן להגיש בקשה באמצעות השאילתא: פניה חדשה > משימות אקדמיות > הסדרת ציון הבחינה, בעקבות מלחמת "חרבות ברזל"

הבהרות ושינויים

הבהרות בעניין ציון "עובר"

 1. ציון "עובר" יאפשר לסטודנטים ולסטודנטיות להמשיך ברצף הלימודים באו"פ, ובכלל זה:
 • ציון "עובר" בקורס מתקדם יאפשר כתיבת עבודה סמינריונית בקורס, גם אם נדרש ציון מספרי מינימלי כתנאי מקדים לכתיבת עבודה. במחלקה לניהול וכלכלה: סעיף זה אינו מבטל את דרישת ציון הסף במטלת חובה (פרו"ס).
 • ציון "עובר" יחשב כעמידה בתנאים לצורך למידה ברצף. 

 1. ציון "עובר" אינו שווה ערך לציון מספרי, וחשוב להכיר את מגבלותיו, בין השאר, בהיבטים האלה:
 • ציון עובר אינו משוקלל בחישוב ממוצע הציונים לתואר.
 • ציון עובר אינו מוכר כממלא את הדרישות ב"אפיקי מעבר" (למעט אם הוחלט אחרת באוניברסיטה המקבלת) ובלימודי חשבונאות.
 • בכמה מהמסלולים לתואר שני, ציון עובר בקורס של תואר ראשון (אשר נלמד כחלק מהתואר או כקורס השלמה לו) אינו מוכר לצורך הרשמה לתואר השני.
 • ציון עובר אינו מוכר לצורך המרת בגרויות של תלמידי תיכון (במסגרת "אקדמיה בתיכון").
 • ציון עובר אינו מוכר בחישוב הזכאות להצטיינות השנתית בלימודים (הצטיינות נשיא או דיקן הלימודים האקדמיים).
 • אי אפשר לקבל נקודות זכות במוסדות אקדמיים אחרים על קורסים עם ציון עובר.

הבהרות בעניין ציון "ממוצע מטלות"

 • אפשרות זו קיימת רק בכמה מהקורסים. חיווי מתאים יופיע בשאילתא בקורסים שבהם הדבר מתאפשר.
 • הסבר על אופן חישוב "ממוצע המטלות" בקורס יפורסם באתר הקורס.
 • הסטודנטים יראו בשאילתא את "ממוצע המטלות" שחושב להם לפני אישור הבחירה במסלול ההסדרה. 

ביצוע שינויים בבחירה

סטודנטים יוכלו לבצע שינוי בבחירה בהתאם לאפשרויות האלה:

 • מרגע שנעשתה בחירה בהסדרה מיוחדת  ("עובר" או "ממוצע מטלות") לא יתאפשר לשנות למסלול הסדרה אחר. כלומר, לא יתאפשר לשנות מ"עובר" ל"ממוצע מטלות" או להיפך.
 • סטודנטים וסטודנטיות שבחרו בהסדרה מיוחדת (ציון "עובר" או "ממוצע מטלות") יוכלו להגיש בקשה להירשם למועד בחינה עתידי ולקבל ציון מספרי, עד סוף מועדי הבחינה של 2024ג, במסגרת נוהל "תיקון ציון בקורס".
 • סטודנטים וסטודנטיות שבחרו בהסדרה מיוחדת (ציון "עובר" או "ממוצע מטלות") יוכלו לשנות זאת לציון מספרי במסגרת "נוהל שיפור ציון לתואר".
 • סטודנטים וסטודנטיות שניגשו לבחינה וקיבלו ציון מספרי לא יוכלו לבטל את הציון ולהמיר אותו חזרה ל"עובר". 


למידע נוסף או לשאלות לבירור הזכאות, תוכלו כתמיד לפנות למוקד המידע, בטלפון 3500*. 
מקרים מיוחדים עם בקשות חריגות ניתן לשלוח באמצעות תיבת הדוא"ל: [email protected]  עד לתאריך 20/12/2023

בתקווה לימים שקטים ובהצלחה בהמשך הלימודים,

פרופ' אופיר מינץ־מנור

דיקן הלימודים האקדמיים