לחבר את הסטודנטיות ואת הסטודנטים לתמונה – עיצוב מטלות מקדמות מעורבות בקורסי אומנות
יוזמה של צוות אומנות

מה עושים כדי שהסטודנטיות והסטודנטים יגיעו למפגשי ההנחיה מוכנים ויהיו מעורבים יותר? 

בעקבות שיתוף פעולה בין צוות תולדות האמנות ובין צוות המחלקה להוראה וללמידה תכננו שינוי בתהליך ההערכה המעצבת בכל הקורסים בתחום בבת אחת. 

לתהליך הזה היו שתי מטרות עיקריות:
  1. להעביר חלק מהאחריות ללמידה אל הסטודנטיות ואל הסטודנטים – לגרום להם להגיע למפגשים מוכנים יותר כדי שמידת העניין שלהם בלמידה תהיה רבה יותר, וכדי שיהיו מעורבים יותר בתהליך הלמידה.
  2. לפנות זמן להקניית מיומנויות למידה – מיומנויות, כגון קריאה וכתיבה אקדמית, החשובות מאוד בתחום שלנו.

המטלות המקוונות החדשות קטנות יותר בהיקפן, ויש בהן שאלות הבנה קצרות ושאלות ניתוח בסיסיות כדי לשמור על המתח ועל העניין בלימודים ממפגש למפגש ולעקוב אחר הטמעת החומר מקרוב. לכל אורך הדרך שיתפנו פעולה, ועבודת הצוות עוררה בנו חשיבה יצירתית בכל הנוגע להוראה ולמטרותיה. 

בעקבות משוב פנימי שעשינו ובעקבות שאלון ששלחנו לסטודנטיות ולסטודנטים גילינו שאף שהמטלות מוסיפות עומס עליהם (וגם עלינו), הן מעודדות אותם להיות מעורבים יותר בקורס ולדון דיונים עמוקים ואיכותיים יותר. בשנה הבאה אנחנו נכין תוכנית מדורגת של הקניית כלים בדרך אל השגת התואר בהצלחה – מהקורס הראשון ועד הקורס המתקדם האחרון. 

העבודה יחד, היצירתיות בקבוצה, ההפריה והתמיכה ההדדית – הן הרווח של כל מי שהשתתף בתהליך עיצוב מטלות המקדמות מעורבות.