מטלות אופל חכמות – איך נהפוך את המטלה לכלי למידה משמעותי?  
יוזמה של דפנה כהנא

איך מעודדים הבנה מעמיקה של החומר הנלמד בקורס "מבוא לסטטיסטיקה א'"?

עד כה היו הממ"נים בקורס מבוססים על מעט שאלות הנוגעות לחומר רב. הדגש בהן היה טכני, והן עסקו בעיקר בהצבת ערכים בנוסחאות. 

אנחנו שואפים לעודד הבנה מעמיקה של החומר הנלמד בקרב הסטודנטיות והסטודנטים, לכן פעלנו כך:
  1. בנינו מטלות משולבות (היברידיות) בקורס – המטלות החדשות בנויות בצורה מדורגת, ותהליך החשיבה מפורק לשלבים כדי שהסטודנטיות והסטודנטים יוכלו להבין את דרך הפתרון. כמו כן הוספנו אמצעי המחשה חזותיים ובנינו "בנק" תרגילים עשיר, ובו סדרות של שאלות – לכל סטודנט וסטודנטית מוגרלת סדרת שאלות שונה. 
2. חידשנו את דרך הבדיקה ואת המשוב – השאלות החישוביות נבדקות אוטומטית, ורק  
    הטענות המילוליות נבדקות בידי צוות ההנחיה. לפיכך הצוות יכול להתמקד במתן משוב על 
    רמת ההבנה של החומר ועל ההיבטים שהסטודנטים מתקשים בהם. 
אם עד כה היו המטלות בעיני הסטודנטיות והסטודנטים אמצעי לקבלת ציון בלבד, כעת הן כלי למידה משמעותי – כלי לתרגול עצמאי ולקבלת משוב אישי ומקדם.