לגלות את עקרונות המחקר המדעי דרך קריאת מאמרים מונחית
יוזמה של ד"ר ניבה לוי

איך נכנסים לראש של מדענית ושל מדען בלי ללכת לאיבוד?
מדע הוא תהליך חי, בועט ונושם. כל גילוי מדעי חשוב נחשף לראשונה במאמר מדעי, וכדי ללמד את מדעני העתיד ואת מדעניות העתיד איך לחשוב ולדבר כמו מדענים, החלטתי שבכמה פרקים מפרקי הקורס "כימיה אורגנית פיזיקלית" נלמד את הנושא דרך העיניים של המדענית ושל המדען המגששים את דרכם באפלה. 

במפגש ההנחיה קראנו את המאמר המקורי המתאר את התופעה שאנו עומדים ללמוד – עשינו זאת יחד ובאופן מודרך; עברנו על האבסטרקט ועל פסקאות המאמר, הדגשנו משפטי מפתח וקישרנו בין הניסוי המתואר ובין התנסות הסטודנטים במעבדה; ולמדנו איך מנתחים תוצאות ניסוי ומה הם השיקולים הנוגעים לאופן הצגת התוצאות (מילולית וגרפית). 

הודות להתנסות הצליחו הסטודנטיות והסטודנטים ללמוד את הנושא בצורה אותנטית, להבין את החומר הנלמד טוב יותר ואפילו ליהנות ממנו ומתהליך הלמידה.

בעקבות ההצלחה הצעתי שממ"נים אחדים בקורס מתקדם נוסף יתבססו על מאמרים. לאחר לימוד הנושא מספר הלימוד נדרשו הסטודנטים לקרוא מאמר עדכני יותר המבוסס על הידע שרכשו במהלך הקורס. השאלות במטלה נועדו לבדוק את ההבנה שלהם ואת היכולת שלהם ליישם את הידע שלמדו בדוגמה אמיתית ועדכנית. כך הם למדו את הנושא מהכלל אל הפרט ולהפך.  

היה מספק לראות שהסטודנטיות והסטודנטים הצליחו להתמודד עם אתגרי הקריאה של מחקרים מדעיים בלי ללכת לאיבוד.