מפגש מידע על לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים

יום שלישי י"ג אייר תשפ"ד, 21 מאי 2024 | | , Zoom    

תכנית

18:00-19:30
ראש התוכנית, פרופ' בשיר בשיר, ומנהלת התוכנית ד"ר עידית גיל יציגו מהם לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים, מהו הרכב תוכנית הלימודים, מהם יתרונות הלימוד של התוכנית באוניברסיטה הפתוחה, מהם מסלולי הלימוד ואופני ההוראה.

סטודנטים בתכנית ידברו על חוויות הלמידה שלהם בתוכנית