ערב עיון לכבוד צאתו לאור של הספר - תנופה ותורפה ללא תשלום

קריאות חברתיות בדוקטורינה הצבאית של ישראל

יום רביעי כ"ה תמוז תשפ"ד, 31 יולי 2024 | 17:00 | דרך האוניברסיטה 1, רעננה    נווט
להרשמה באתר: להרשמה | בטלפון:

תכנית

17:00-19:30
0 התכנסות וכיבוד קל 17:30 ד"ר ניצן רותם, ראש קהילת צבא וביטחון באגודה הסוציולוגית הישראלית, המחקר וההווה המתפרץ לדפיו 17:40 פרופ' יגיל לוי, האוניברסיטה הפתוחה, מתנופה לתעוקה – כיצד הדוקטרינה הצבאית מעקרת את הדמוקרטיה? 17:55 פרופ' לימור סמימיאן–דרש – האוניברסיטה העברית, על הפרובלמטיזציה של רציונלים וטכנולוגיות צבאיים – כשהגולם קם על יוצרו 18:10 ד"ר רינת משה, האוניברסיטה הפתוחה, מודל 'צבא העם' ומלחמת עזה – שינוי פרדיגמה או החזרת עטרה ליושנה? 18:25 הפסקה 18:40 ד"ר לימור פומרנץ, מחשבות על תרומת הסוציולוגיה של הדוקטרינה הצבאית ועל מגבלותיה בצל ה-7 באוקטובר 18:55 שאלות ותשובות 19:25 ד"ר עפרה בן ישי, האוניברסיטה הפתוחה, הדוקטרינה ו"החברתי" – תם ולא נשלם... 19:30 סיום