אצלנו מקבלים יותר

מלגות

פרויקט "אלף המלגות"

תכנית "אלף המלגות" מסייעת לסטודנטים חדשים להתמודד עם מימון שכר הלימוד בקורסים הראשונים באוניברסיטה הפתוחה. המלגות מוענקות על בסיס סוציו-אקונומי, וסטודנטים שבקשתם תאושר יקבלו מלגה לתשלום קורס אחד בסמסטר הראשון ללימודים וכן פטור מדמי הרשמה מאוחרת. מקבלי מלגה שנבחנו במועד א' וסיימו בהצלחה את הקורס הראשון יקבלו אוטומטית מלגת המשך לקורס נוסף בסמסטר העוקב.
 
המלגות הניתנות במסגרת התכנית מיועדות לסטודנטים חדשים לתואר ראשון שאין להם תואר אקדמי ואינם מקבלים מלגה או מימון חיצוני אחר. המלגה אינה מיועדת לתשלום על קורסי אנגלית (מלבד קורסים ברמת מתקדמים ב'). 
 

 סמסטר קיץ 2019ג

הגשת בקשות עד לתאריך 15 במאי 2019
תשובות צפויות להתקבל עד לתאריך 16 ביוני 2019
 
 
סמסטר סתיו 2020א
הגשת בקשות עד לתאריך 20 באוגוסט 2019
תשובות צפויות להתקבל עד לתאריך 24 בספטמבר 2019
 
לפרטים נוספים לחצו כאן
 
חייגו 3500*
שעות פעילות מערך המתעניינים בימים א' עד ה' 8:30-20:30
בימי ו' 8:30-12:30