מה עוד אפשר לקבל

מלגות

פרויקט "אלף המלגות"

תכנית "אלף המלגות" מסייעת לסטודנטים חדשים להתמודד עם מימון שכר הלימוד בקורסים הראשונים באוניברסיטה הפתוחה. המלגות מוענקות על בסיס סוציו-אקונומי, וסטודנטים שבקשתם תאושר יקבלו מלגה לתשלום קורס אחד בסמסטר הראשון ללימודים וכן פטור מדמי הרשמה מאוחרת. מקבלי מלגה שנבחנו במועד א' וסיימו בהצלחה את הקורס הראשון יקבלו אוטומטית מלגת המשך לקורס נוסף בסמסטר העוקב.
 
המלגות הניתנות במסגרת התכנית מיועדות לסטודנטים חדשים לתואר ראשון שאין להם תואר אקדמי ואינם מקבלים מלגה או מימון חיצוני אחר. המלגה אינה מיועדת לתשלום על קורסי אנגלית (מלבד קורסים ברמת מתקדמים ב'). 

 

סמסטר ב 2018

הגשת בקשות עד לתאריך - 09 בינואר 2018.

מתן תשובות לסטודנטים עד לתאריך - 05 בפברואר 2018.

חייגו 3500*
שעות פעילות מערך המתעניינים בימים א' עד ה' 8:30-20:30
בימי ו' 8:30-12:30