תיבת החיפוש - ספרים ומדיה

 
זהו חיפש בקטלוג הספרייה בעברית או באנגלית.
התוצאות יכללו ספרים מודפסים ואלקטרוניים, סרטים ופרטי מדיה מאוסף הספרייה.
כל תוצאה תכלול פרטים ביבליוגרפיים על הספר או הסרט ותציין גם את מיקומו על מדפי הספרייה.
ספרים אלקטרוניים ייפתחו ישירות בטקסט מלא בקישור "גישה מקוונת".