תיבת החיפוש - מאמרים בעברית

 
חיפוש המאמרים מתבצע במאגר המידע הרב-תחומי "מפתח חיפה", שייחודו הוא חיפוש מאמרים בעברית. 
חיפוש המאמרים מתבצע בשפה העברית בכתבי עת, בעיתונים ובקובצי מאמרים ישראליים. 
התוצאות המתקבלות כברירת מחדל הן מתוך כתבי עת אקדמיים ומחקריים.
רוב המאמרים הם בעברית, אך המאגר כולל גם מאמרים בערבית ובאנגלית.
אם קיים טקסט אלקטרוני מלא של המאמר , הקישור גישה מקוונת יפתח את המאמר בשלמותו.
סטודנטים ועובדים של האו"פ שלא הצליחו להגיע לטקסט האלקטרוני המלא, יכולים לפנות לשירות "עד הבית".
צוות הספרייה יאתר ויסרוק את המאמר אם הוא נמצא באוסף הספרייה בדפוס או בספרייה אקדמית אחרת.
המאמר הסרוק יגיע לאימייל של המזמין. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

תיבת החיפוש - מאמרים בעברית