האוניברסיטה הפתוחה

הספרייה

על שם אינגבורג רעננערט

שירותים מיוחדים לחברי סגל ומנחים

חברי סגל ומנחים באו"פ הזקוקים לסיוע בשירותי מידע מוזמנים לפנות לעירית זאוברמן בטלפון 1549 או בדוא"ל.

השאלה בין-ספרייתית

הספרייה מעמידה לרשות חברי הסגל והמנחים הזכאים שירותי השאלה בין-ספרייתית מספריות אוניברסיטאיות אחרות. לשירות זה זכאים מנחים פעילים בסמסטר זה, אשר הנחו בשני סמסטרים לפחות בשנתיים האחרונות.
איסוף והחזרת הספרים - בספריית האו"פ ברעננה בלבד.
 
מערכת ההשאלה הבין-ספרייתית מתבצעת באמצעות קטלוג ספריית האו"פ.

ההזמנות באמצעות "השאלה בין ספרייתית לסגל"
ההזדהות באמצעות סיסמת אתרי הקורסים/ מאגרי המידע (סיסמת תל"ם).

לתחילת ההזמנה

לבירורים אפשר לפנות בדוא"ל.

אישורי כניסה (לצורך השאלה) לספריות אקדמיות אחרות

חברי סגל ומנחים, המעוניינים באישור, יוכלו להנפיקו בקישור: הנפקת אישור כניסה.

רכש ספרים

הספרייה מעמידה לרשות חברי הסגל שירות של רכישת ספרים בארץ ובחו"ל. לשם ייעולו של התהליך, המזמינים מתבקשים לשלוח בדואר פנים טופס הזמנת ספרים, בצירוף אישור של ראש המחלקה. יש להפנות את הטופס לדפנה שור.
לבירורים אפשר לפנות לדפנה בטלפון 1547 או בדוא"ל.