סקר שביעות רצון הסטודנטים:
האוניברסיטה הפתוחה שוב מובילה את האוניברסיטאות בישראל

בפעם החמישית ברציפות, מדורגת האוניברסיטה הפתוחה ראשונה בין האוניברסיטאות בישראל בסקר שביעות רצון הסטודנטים שערכה התאחדות הסטודנטים. האוניברסיטה הפתוחה דורגה בסקר במקום השני מבין כלל המוסדות האקדמיים בישראל.
 
בסקר, שכלל 8,000 סטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, נשאלו הסטודנטים על רמת הקורסים, טיב ההוראה של המרצים והיחסים בינם לבין הסטודנטים, תכניות הלימודים, אופן קביעת הציונים, שילוב טכנולוגיות למידה בהוראה ועוד.

אנו מאחלים לסטודנטים שלנו שנת לימודים מוצלחת ופורייה. האוניברסיטה הפתוחה תמשיך גם השנה להעניק לסטודנטים לימודים ברמה האקדמית הגבוהה ביותר לצד גמישות מרבית בשיטת הלימודים, המאפשרת לסטודנטים לשלב את הלימודים במסלול החיים שלהם.