ראומה שחור 1960-2024
מוכי תדהמה וצער אנו נפרדים מראומה שחור יקירתנו, לאחר מאבק במחלה קשה.
אהבת הספר והמילה הכתובה היו חומר חייה של ראומה האהובה, מנהלת מדור הגהה, שעבדה באוניברסיטה הפתוחה למעלה משלושה עשורים. מומחיותה יוצאת הדופן והבלתי מתפשרת במלאכת הספר פיארה את מדף הספרים של האוניברסיטה הפתוחה, המשמש סטודנטים וסטודנטיות וקהל מתעניינים רחב.
ראומה הייתה השראה עבור כולנו. אנו כואבים את לכתה בטרם עת ושולחים את תנחומינו העמוקים למשפחתה.
יהיה זכרה ברוך.