מערכת אופק

הידעת?

 בסמסטר 2018א מוצעות קבוצות מקוונות באמצעות מערכת אופק בכ-55 קורסים .במערכת זום נפתחו קבוצות מקוונות ב 220 קורסים.

 

מהי מערכת אופק

מערכת אופק שפותחה במרכז שה"ם מיועדת להעברת מפגשי הנחיה מקוונים המשודרים בזמן אמת מאולפני הווידאו בקמפוס האוניברסיטה ברעננה ישירות למחשבי הסטודנטים. במהלך המפגש הסטודנטים רואים ושומעים את המנחה ואת התכנים שהוא מציג (מצגת, סרטון, תמונות, מסמכים וכד'), התקשורת עם המנחה ובינם לבין עצמם מתקיימת באמצעות צ'אט. כך יכול המנחה לעקוב אחר הסטודנטים המשתתפים בשיעור, וכן לקרוא ולהגיב לשאלותיהם.
המערכת קלה ונוחה לתפעול ועובדת בכל הדפדפנים והמכשירים הניידים.

המערכת במבט מנחה

המנחה מפעילה (או מפעיל) את המערכת באולפן השידור באופן עצמאי לחלוטין. 
באולפן שתי מצלמות: מצלמה ראשית המוצבת מול המנחה היושבת ומצלמת אותה, ומצלמה נוספת הממוקמת בתקרה מעליה ומצלמת במידת הצורך אובייקטים המונחים על השולחן (למשל ספר, עיתון, מכשיר או כל מוצג אחר) שבוחרת המנחה להדגים לסטודנטים. באמצעות מחשב אישי יכולה המנחה להציג עזרי למידה דיגיטליים כגון אתר אינטרנט, סרטון, מצגת, תוכנה, מסמך, תמונה וכד'. המחשב משמש גם כלוח אלקטרוני ("לוח ואקום") המאפשר למנחה לכתוב באמצעות עט דיגיטלית, כלי זה רלוונטי בעיקר לשרטוטים ולכתיבת נוסחאות.
באמצעות "לוח פיקוד", יכולה המנחה לבחור מה יראו הסטודנטים הצופים במסך בכל רגע נתון: צילום של המנחה עצמה, הצגה של עזרים דיגיטליים (מצגת, תוכנה, אתר אינטרנט, סרטון, מסמך וכד'), וכן הדגמה של תהליך מסוים הדורש כתיבה חופשית בעזרת לוח אלקטרוני. באמצעות מצלמה עילית יכולה המרצה להציג אובייקט פיזי (למשל ספר, עיתון או כל מוצג אחר). בכל עת יכולה להקטין את הצילום של עצמה לגודל של "בול", ולמקם את ה"בול" בפינת המסך בצמוד לעזרים שהיא מדגימה על המסך. 
בכל עת יכולה המנחה להעלות שקופית ועליה טקסט מוכן מראש, למשל: "הפסקה ל-10 דקות", "השידור מתחיל בעוד 5 דקות" וכד'.
כל הכלים הללו מאפשרים למנחים לנהל את המפגש המקוון באופן עצמאי ולתפקד גם כבמאים ומפיקים.
 

מה בין מערכת אופק למערכת זום?

ההבדל העיקרי בין שתי המערכות, מערכת אופק ומערכת זום, הוא סוג האינטראקציה המתקיימת בין המנחה והסטודנטים ובינם לבין עצמם; במערכת אופק האינטראקציה מתקיימת באמצעות צ'אט, ואילו במערכת זום האינטראקציה מתקיימת באמצעות מצלמה ומיקרופון.
בחירת סוג הטכנולוגיה נעשית לפי שיקול הדעת של סגל ההוראה בקורס.