מערכת זום

הידעת?

בסמסטר 2017א הועברו שיעורים באמצעות מערכת זום בכ-240 קורסים.

 מערכת זום הוטמעה באוניברסיטה הפתוחה בשנת 2015 בתהליך הדרגתי שהתחיל בניסוי שלווה בסקרי הערכה.
מוזמנים לעיין בתקציר 
דוח הערכה של הניסוי

 

מהי מערכת זום

מערכת זום (ZOOM) פיתוח של חברה אמריקאית, היא מערכת אינטראקטיבית ללימוד מרחוק המוצעת לסטודנטים של האוניברסיטה בקורסים רבים. המערכת קלה ונוחה לתפעול ועובדת בכל הדפדפנים והמכשירים הניידים. הסטודנטים יכולים לראות ולשמוע אלו את אלו בחלוניות וידאו קטנות במעין תצוגת גלריה, לעקוב אחר חומרי עזר שמציג המנחה כגון מצגת, מסמך וסרטון, לכתוב על החומרים הללו ובהתאם לרשות המנחה אף להציג בעצמם. המפגשים הללו מוקלטים ומתפרסמים באתרי הקורסים לצפיה חוזרת בהקלטות.

מהיכן מועברים המפגשים המקוונים?

למנחים באוניברסיטה מוצעת האפשרות לבחור מהיכן להעביר את המפגש במערכת זום -  מאולפני הווידאו ברעננה, מעמדת מחשב אישית בביתם או במשרדם, או מכיתת לימוד באחד ממרכזי הלימוד של האו"פ. האפשרות האחרונה מעניינת ומאתגרת. במודל זה השיעור מועבר בו-זמנית לסטודנטים שיושבים בכיתה רגילה מול המנחה, ולסטודנטים שמתחברים אליו מהמחשב מרחוק. הסטודנטים בשתי הקבוצות רואים, שומעים ומדברים אלו עם אלו. 

מה בין מערכת אופק למערכת זום?

ההבדל העיקרי בין שתי המערכות, מערכת אופק ומערכת זום, הוא בסוג האינטראקציה המתקיימת בין המנחה והסטודנטים ובינם לבין עצמם; במערכת אופק האינטראקציה מתקיימת באמצעות צ'אט, ואילו במערכת זום האינטראקציה מתקיימת באמצעות מצלמה ומיקרופון. כמו כן ניתן להעביר שיעור באמצעות מערכת אופק רק מאולפני הוידאו ברעננה. בחירת סוג המערכת להוראה אקדמית נעשית לפי שיקול הדעת של סגל ההוראה בקורס.