מערכת זום

 מערכת זום (ZOOM), פיתוח של חברה אמריקאית, היא מערכת אינטראקטיבית ללימוד מרחוק המוצעת לסטודנטים של האוניברסיטה בקורסים רבים ומשמשת לקיום מפגשי הנחיה מקוונים. המערכת קלה ונוחה לתפעול ועובדת בכל הדפדפנים והמכשירים הניידים. הסטודנטים יכולים לראות ולשמוע אלו את אלו בחלוניות וידאו קטנות במעין תצוגת גלריה, לדבר ברשות המנחה, לעקוב אחר חומרי עזר שמציג/ה המנחה כגון מצגת, מסמך וסרטון, לכתוב על החומרים הללו ובהתאם לרשות המנחה אף להציג תכנים בעצמם.

הגישה למפגשים המקוונים במערכת זום היא דרך אתר הקורס ופתוחה רק לסטודנטים שנרשמו להנחיה מקוונת.  

מהיכן משודרים המפגשים המקוונים?

למנחים באוניברסיטה מוצעת האפשרות לבחור מהיכן להעביר את המפגש במערכת זום -  מאולפני הווידאו ברעננה, מעמדת מחשב אישית בביתם או במשרדם, או מכיתת לימוד באחד ממרכזי הלימוד של האו"פ. האפשרות האחרונה מעניינת ומאתגרת. במודל זה השיעור מועבר בו-זמנית לסטודנטים שיושבים בכיתה רגילה מול המנחה, ולסטודנטים שמתחברים לשיעור מהמחשב מרחוק. הסטודנטים בשתי הקבוצות רואים, שומעים ומדברים אלו עם אלו​.  

מהי בין מערכת אופק למערכת זום?

הבדל עיקרי בין מערכת אופק למערכת זום הוא באופן האינטראקציה המתקיימת בין המנחה והסטודנטים ובינם לבין עצמם. במערכת אופק האינטראקציה היא טקסטואלית ומתקיימת באמצעות צ'אט; ואילו במערכת זום האינטראקציה דומה יותר למפגש פנים-אל-פנים ומתקיימת באמצעות מצלמה ומיקרופון.

הבדל נוסף הוא במקור השידור - בעוד שמערכת אופק זמינה למנחים באולפני הוידאו ברעננה בלבד, הרי שמערכת זום מאפשרת למנחים להעביר את השיעור מכמה מוקדים - מאולפני הוידאו ברעננה, מכיתות זום ייעודיות במרכזי לימוד או מעמדות אישיות של המנחים. 

בחירת סוג המערכת להוראה אקדמית נעשית בהתאם לצורכי הקורס ושיקול הדעת של סגל ההוראה  ובתיאום עם דיקנט הלימודים האקדמיים.    

הקלטות המפגשים המקוונים

מרבית המפגשים המקוונים מוקלטים וזמינים באתרי הקורסים עבור אלו המעוניינים לצפות בהם שוב או עבור אלו שלא השתתפו במפגש המקוון. לרוב, ההקלטות פתוחות בפני כלל הסטודנטים בקורס, גם אלו שנרשמו לקבוצות לימוד פנים-אל-פנים.

מחברת אישית

אנוטו ​(Annotoהינו כלי ייחודי המאפשר לסטודנטים ליצר אינטראקציה עם תוכן וידאו. הכלי מאפשר לסטודנטים לכתוב הערות אישיות על גבי ציר הזמן של הוידאו, וכך ליצור לעצמם מעין מחברת אישית שרק הם רואים אותה. בנוסף לכך, מוזמנים הסטודנטים (בחלק מהקורסים) להעלות גם הערות שיתופיות או להגיב להערות שיתופיות של אחרים, וכך לקיים רב שיח על המפגשים המוקלטים.