ספרים קוליים

ספרים קוליים פתוחים לכול

 

ספרי לימוד בגרסה קולית

ספרי לימוד קוליים הם הגירסה הקולית של ספרי הלימוד המודפסים. הם מחולקים ליחידות לימוד, לפרקים ולתתי-פרקים כדי לאפשר ניווט נוח. לספרים הקוליים אפשר להאזין מכל מחשב וטלפון חכם ואף להורידם לצורך למידה במקומות ללא חיבור רשת.
 
הספרים הקוליים מציעים ערוץ למידה נוסף לסטודנטים עם צרכים מיוחדים (באמצעות האזנה וקריאה בו-זמנית) וכן סטודנטים עם מוגבלות ראייה. נוסף על כך, נהנים מספרים קוליים גם מי ששיטת הלמידה המועדפת עליהם היא שמיעה ולמי שעברית אינה שפת אמם. לבסוף, נעזרים בספרים הקוליים גם סטודנטים הרוצים לנצל ביעילות רבה יותר את זמנם - בנסיעה, במקביל לביצוע עבודות הבית, בזמן הצעידה היומית וכד'.
הספרים הקוליים מוקלטים באולפני הקול באוניברסיטה הפתוחה, רובם על ידי קריינים מקצועיים. באוניברסיטה הפתוחה לא משתמשים בתוכנת הקראה אוטומטית עבור הפקת הספרים, אלא בקריין אנושי מאחר שמדובר בספרי לימוד שדורשים שיקול דעת בתיאור תמונות ותרשימים המשולבים בספרים, התייחסות להערות שוליים וכד'.