שיטת הלימוד באוניברסיטה הפתוחה

שיטת ההוראה מרחוק שפותחה באוניברסיטה הפתוחה מאפשרת למידה אישית ועצמאית. היא מבוססת בראש ובראשונה על לימוד אינדיווידואלי מן הכתוב, כלומר מתוך הספרים והחומר המצורף להם שהאוניברסיטה שולחת לבתי הסטודנטים. בנוסף, מלווים הסטודנטים במהלך לימודיהם במפגשים פרונטליים ומקוונים לבחירתם. לעזרתם עומדים צוות הקורס ואמצעים נוספים כמו שעות הנחיה טלפוניות, אתר הקורס, אמצעי עזר טכנולוגיים ומשוב על המטלות שהם מגישים.
 
פתח הכל