במסגרת ההסכם הקיבוצי המיוחד לשנים 2018-2024 שנחתם ביום 22.3.2020 הוסכם בין האו"פ לבין נציגות סגל ההוראה על ייסוד פיילוט "יציבות מנחים".
הפיילוט עתיד להתחיל בסמסטר 2022א. 
פירוט הפיילוט מופיע בקובץ יציבות המנחים
לצורך השתתפות בפיילוט יש למלא את הטפסים :
עמידה בתנאים של עמית הוראה ואישור השתתפות על התנאים בפיילוט

יצירת קשר

מדור מנחים- נועה כץ גמרניק, מיטל חביב

טלפון: 09-7782186, 097781628
פקס: 09-7780652
דוא"ל: [email protected], [email protected]