פרסומים בנושא מגדר

מחקרים על מגדר באקדמיה

The New York Times

Female Scientists Turn to Data to Fight Lack of Representation on Panels

World University Rankings

Men ‘get more credit’ for co-authorship than women

Elsevier-90x120.jpg

Research production in high-impact journals of contemporary neuroscience: A gender analysis

מגדר ברשת ובעיתונות