סיוע בקורסי האנגלית

לאחר קביעת רמה באנגלית (ראו ידיעון אקדמי- אנגלית כשפה זרה, מבחני אמי"ר/ם) ניתן לפנות לקבלת סיוע בלמידה בקורסי אנגלית.
 
בנוסף למפגשי ההנחיה הרגילים של כלל הכיתה מוצעת הנחייה אישית שמטרתה תרגול מיומנויות למידה הקשורות להבנת הנקרא. המפגשים אינם עוסקים בחומר שנלמד במפגשי ההנחיה ואינם כוללים סיוע בהגשת עבודות.
 
הסיוע בלמידת טקסטים באנגלית ניתן בשתי מתכונות – פרונטלית ומקוונת.