לקרב את האקדמיה לשטח – התנסות עסקית מעשית שיש לה השפעה חברתית 
יוזמה של פרופ' רוני מנוס

איך משלבים תיאוריה ופרקטיקה ומביאים לידי שינוי חברתי?

רוב הקורסים במימון מתמקדים בחברות הגדולות אף שהעסקים הקטנים הם התשתית האמיתית של הכלכלה. 
מכאן בא הצורך לפתח קורס ליווי פיננסי לעסקים זעירים ולמלכ"רים (מוסדות ללא כוונת רווח). 

כדי לחבר בין הקורס ובין השטח יצרנו שיתופי פעולה עם "המטה לטיפוח יזמות" ועם עמותת "קרן שמש" ופיתחנו מנגנון התנסות מעשית שיש לה השפעה חברתית משמעותית לצד תשתית תיאורטית. 
במסגרת הקורס הסטודנטיות והסטודנטים מצוותים ליזמים בתעשייה ועורכים תהליך אבחון מקצועי לעסק שלהם, ובסופו של התהליך הזה היזמים מקבלים דוח מצב פיננסי מפורט על העסק שלהם.

המוטיבציה הגבוהה והמחויבות הרבה של הסטודנטים ושל היזמים להצלחת התהליך מעוררות השראה ומשביעות רצון. אין ספק שבעקבות החשיפה לשטח וההתמודדות עם האתגרים מתרחשת למידה משמעותית.