כנס נגישות אינטרנט טכנולוגיות מסייעות והנגשת מידע

יום שני י"ח כסלו תשע"ו, 30 נובמבר 2015 | | דרך האוניברסיטה 1, רעננה    נווט

תכנית

09:00 - 09:40
מושב מליאה: יו"ר אילנה בניש, מורשת נגישות השירות, יו"ר ועדת תכנית הכנס. ברכות ודברי פתיחה: פרופ' קובי מצר, נשיא האוניברסיטה הפתוחה.
09:00 - 09:40
ברכות ודברי פתיחה: בת-שבע אנגלברג-בר, האוניברסיטה הפתוחה.
09:00 - 09:40
אחיה קמארה, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מגבלות, משרד המשפטים. ד"ר אלון הסגל, נשיא איגוד האינטרנט הישראל.
09:00 - 09:40
דברי ברכה: עו"ד מיכל רימון - מנכ"לית עמותת נגישות ישראל
09:40 - 10:00
יובל וגנר, מייסד ונשיא עמותת נגישות ישראל: מגמות השינוי בהנגשת מידע
10:00 - 10:45
עו"ד ערן טמיר, ממונה חקיקה, נציבות שוויון זכויות אנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים: חקיקת הנגישות בתחום האינטרנט והנגשת המידע
11:00
מושב א1: נגישות אתרי האינטרנט יו"ר: בת-שבע אנגלברג-בר, מנהלת יישומי אינטרנט ואתר הבית, האוניברסיטה הפתוחה, חברה בוועדת מומחים 210107 נגישות אתרים באינטרנט, מכון התקנים הישראלי
11:00 - 11:20
אדם סלומון, מפתח ווב, משרד החינוך. חבר בוועדת מומחים 210107 נגישות אתרים באינטרנט, מכון התקנים הישראלי: מגמות שינוי מרכזיות בהנחיות WCAG 2.0 (ההרצאה באנגלית)
11:20 - 11:40
עומר בהרב, מומחה נגישות אינטרנט, יועץ נגישות בחברת A2Z, חבר בוועדת מומחים 210107 נגישות אתרים באינטרנט, מכון התקנים הישראלי: עיצוב נגיש
11:40 - 12:00
שאולה הייטנר, יו"ר ועדת מומחים 210107 נגישות אתרים באינטרנט, מכון התקנים הישראלי: טפסים נגישים
12:00 - 12:20
אילנה בניש, מורשת נגישות השירות, חברה בוועדת מומחים 210107 נגישות אתרים באינטרנט, מכון התקנים הישראלי: בדיקות חוויות משתמש נגישות בדפי אינטרנט
12:20 - 12:40
טוביה שיינפלד, מנהל קורסים להטמעת נגישות באינטרנט, עמותת נגישות ישראל: נגישות ברכיבי ARIA
11:00
מושב ב1: טכנולוגיות מסייעות בהנגשת המידע. יו"ר: עדי טל, מרכזת טכנולוגיה מסייעת ביחידה לסטודנטים עם לקויות באוניברסיטה הפתוחה.
11:20-11:00
ד"ר בטי שרייבר, סמינר הקיבוצים: הקראה לשיפור שטף הקריאה בקורס אקדמי בשפה האנגלית
11:20 - 11:40