קול קורא להגשת מאמרים

המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה באוניברסיטה הפתוחה מזמין הגשת הצעות להרצאות, לפוסטרים ולפאנלים לכנס התשעה-עשר, שיתקיים ב-5 ביוני 2024
חדשנות טכנולוגית היא אחד האתגרים הגדולים ביותר העומדים בפני מקבלי החלטות בתחום החינוך וחוקרים של תהליכי למידה. אנו עדים לחידושים טכנולוגיים המאומצים על ידי חלקים גדולים בציבור, אך נדרשים מחקרים רבים כדי לבחון את יעילות שילובם בהוראה, בהדרכה, בלמידה ובניהול למידה. הכנס מיועד לחוקרים, לסטודנטים ולאנשי מקצוע בתחומי טכנולוגיות הלמידה בפרט והחדשנות הטכנולוגית בכלל
    
מטרת הכנס
הכנס נועד לשמש במה להצגת מחקרים העוסקים בטכנולוגיות למידה ובחדשנות טכנולוגית, להוות זירת מפגש לדיון, להצגת עבודות ולהחלפת דעות, ולתרום לגיבושה של קהילת חוקרים בתחומי החדשנות וטכנולוגיות הלמידה בישראל.

ההצעות יכללו: הצגת מחקרים אמפיריים, כמותיים ואיכותניים כאחד, דיווחים על בחינת הצלחות או כישלונות בתחום של יישום חדשנות טכנולוגית בלמידה, בהוראה ובהדרכה,  חקר תהליכים פסיכולוגיים שונים הקשורים לחדשנות בטכנולוגיות למידה, הוראה וחינוך. ניתן להגיש גם הצעות להצגת מחקרים תיאורטיים.
 
המועד האחרון למשלוח הצעות הוא 14 בפברואר 2024.
מועמדות לפרס לעבודת דוקטורט מצטיינת 6 במרץ 2024.

אפשר לעיין במאמרים ולצפות במצגות ובהקלטות מכנסי צ'ייס הקודמים באתר המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה

הנחיות להגשת הצעות
כנס צ'ייס 2024 מזמין הגשות מארבעה סוגים: מאמר מלאמאמר קצרפוסטר ופאנל. ניתן להגיש הצעות בעברית או באנגלית.

לוח זמנים
מועד אחרון להגשת מאמרים: 14.2.2024
משלוח הודעות על קבלת מאמר להצגה בכנס: 19.3.2024
הגשת נוסח סופי של המאמרים לספר הכנס: 4.4.2024
כנס צ'ייס התשעה-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה: 5.6.2024

נושאי הכנס:
הכנס עוסק בנושאים הבאים, אך תישקל קבלת הצעות להצגת מחקרים שעוסקים בנושאים קשורים שאינם מופיעים ברשימה:
 • בחינה אמפירית של תרומת מודלים פדגוגיים, כלים וסביבות דיגיטליות להוראה וללמידה
 • חקר היבטים קוגניטיביים של למידה בסביבות טכנולוגיות
 • חקר של שילוב טכנולוגיות במערכת החינוך ובמוסדות להשכלה גבוהה בישראל
 • תהליכי למידה, הוראה/הדרכה והערכה בעת חירום (כדוגמת הקורונה)
 • טכנולוגיות למידה וצמצום פערים חברתיים
 • למידה לאורך החיים (Lifelong learning)
 • טכנולוגיות למידה לקידום אנשים עם צרכים מיוחדים
 • למידה פתוחה, השכלה פתוחה ומשאבי למידה פתוחים
 • למידה, הוראה והערכה בקורסים מקוונים
 • היבטים קוגניטיביים, רגשיים וחברתייםבהוראה-למידה מקוונת והיברידית
 • התמודדות של מערכות חינוכיות עם בריונות ברשת והתנהגויות של התמכרות ברשת
 • חדשנות בהדרכה ובלמידה בארגונים ובתעשייה
 • משחקים דיגיטליים ומציאות מדומה ורבודה כסביבות למידה
 • מרחבי למידה אימרסיביים
 • רובוטיקה ומייקריות לקידום תהליכי הוראה ולמידה
 • בינה מלאכותית (AI) בחינוך
 • אנליטיקות למידה (Learning analytics)
 • קבלת החלטות בלמידה בסביבות דיגיטליות ברמת המורה, בית הספר או קובעי המדיניות
 • חקר השיח בתחומי טכנולוגיות למידה וחדשנות
 • היבטים חברתיים ורגשיים של אינטראקציה בין לומדים לבין עצמם, ובין לומדים וסגל הוראה 
 • חקר האינטראקציה בין אדם למחשב
 • טכנולוגיות למידה לקידום קיימות (sustainability), יזמות חברתית ומיקור המונים (crowdsourcing)
 • רשתות חברתיות לקידום הלמידה וההוראה
 • היבטים כלכליים, ארגוניים, חוקיים ואתיים של שילוב טכנולוגיות למידה
 • אימוץ טכנולוגיות חדשניות בארגונים: מודלים תאורטיים ומחקרי שטח
 • מדידת הערך המוסף של טכנולוגיות חדשות ושל ניהול מידע בארגונים ובמוסדות
 • ניהול חדשנות
 • התנגדויות לאימוץ טכנולוגיות חדשות בארגונים ובמוסדות

מערכת הגשת מאמרים
להעלאת הקובץ הסופי למערכת לחצו כאן.

הגשת המאמרים באמצעות מערכת EasyChair הנחיות בעברית תמצאו כאן .


סוגי ההגשות (ראו הנחיות מפורטות בהמשך):


מאמר מלא
מאמר מלא מתאים להצגה של מחקר מקיף ובשֵל.
היקף ההגשה: מאמר באורך של עד 2500 מילים (לא כולל תקציר, איורים, טבלאות ורשימת מקורות) בעברית או באנגלית. להגשות בעברית יש לצרף כותרת ותקציר באנגלית באורך עד 250 מילים.
אופן ההצגה בכנס: הצגה של 20 דקות (17 דקות הצגה + 3 דקות לשאלות).


מאמר סטודנט/ית מצטיין/ת
לאור המעורבות הערה של סטודנטים בכנסי צ'ייס, מקיימת ועדת התכנית של הכנס גם השנה תחרות מאמר סטודנט/ית מצטיין/ת. המאמר המצטיין ייבחר מתוך המאמרים המלאים שיוגשו לכנס ושמגישיהם יצהירו על כך שהם מדווחים על מחקר שבוצע על-ידי סטודנטים/יות והסטודנט/ית יופיע/תופיע ככותב/ת ראשון/ה בהצעה.

השנה יוענק פרס בשווי 1,500 ש"ח לסטודנט/ית הזוכה

שימו לב! אי אפשר להגיש מאמר קצר או פוסטר לתחרות מאמר סטודנט/ית מצטיין/ת

מאמר קצר
מאמר קצר (Brief Paper) מתאים למחקר בהיקף בינוני או קטן ו/או מחקר המצוי בשלב התוצאות הראשוניות.
היקף ההגשה: מאמר קצר באורך של עד 1000 מילים (לא כולל תקציר, טבלאות, איורים, ורשימת מקורות) בעברית או באנגלית. להגשות בעברית יש לצרף כותרת ותקציר באנגלית באורך עד 250 מילים.
אופן ההצגה בכנס: הצגה של 15 דקות (12 דקות הצגה + 3 דקות לשאלות).

פוסטר
פוסטר מתאים להצגת מחקר בעל היקף קטן או פרויקט סטודנטים, או מחקר שהחל אך עדיין לא הגיע לשלב התוצאות הסופיות.
היקף ההגשה: תקציר מנהלים באורך של עד 400 מילים  (אין לכלול תרשימים וטבלאות). להגשות בעברית יש לצרף כותרת ותקציר באנגלית באורך עד 250 מילים.
אופן ההצגה בכנס: הצגה של 3 דקות במושב פוסטרים, הכנת פוסטר להצגה חזותית ומתן הסברים בתערוכת הפוסטרים.
 
פאנל
פאנל הינו מושב אינטראקטיבי המיועד להצגת מספר זוויות ראייה על נושא וקיום דיון.
היקף ההגשה: תקציר מנהלים באורך של עד 400 מילים (אין לכלול תרשימים וטבלאות). להגשות בעברית יש לצרף כותרת ותקציר באנגלית באורך עד 250 מילים. יש לכתוב בהגשה מי יהיו החברים בפאנל, מה תהיה הכותרת ותמצית ההצגה של כל חבר בפאנל. יש לכלול גם שאלות מנחות לדיון.
אופן ההצגה בכנס: הפאנל יכלול בין שלושה לארבעה משתתפים. המשתתפים יציגו בקצרה את הסוגיה והשאלות לדיון ורוב המושב יוקדש לדיון בהנחיית יו"ר המושב בסוגיה ובשאלות שהוצגו. הדיון יתקיים הן בין חברי הפאנל והן בינם לבין הקהל.

 

שימו לב! קבלה לכנס כהרצאה, הרצאה קצרה, פוסטר או פאנל מחייבת הרשמה (ותשלום)

הנחיות כתיבה פרטניות

נא  להשתמש בתבניות!

 
 •     כותרת ההצעה. להצעות בעברית יש לצרף כותרת באנגלית, להצעות באנגלית יש לצרף כותרת בעברית.
 •      תקציר (עד 200 מילים). הערה חשובה: להצעות בעברית יש לצרף תקציר באנגלית באורך עד 250 מילים.
 •      אין צורך בתקציר בעברית להצעות באנגלית .
 •      גוף ההצעה: עד 2500 מילים.
 •      גוף ההצעה יכלול את סקירת הספרות הרלוונטית, שיטת המחקר (אוכלוסייה, כלי המחקר והליך המחקר), התוצאות שהושגו ודיון במשמעותן .
 •     בסוף ההצעה יש לצרף את רשימת המקורות בהם נעשה שימוש .
 •     סגנון הכתיבה: על פי הנחיות האגודה הפסיכולוגית האמריקאית (APA).
 •     להצעה יש לצרף רשימה של 5-3 מילות מפתח בעברית ובאנגלית 
 •     במקרה של ניגוד עניינים (לדוגמה, מעורבות של חברה או ארגון במחקר המתמקד במוצר של החברה או הארגון), יש לציין זאת בהצעה .
 •     יש לבנות את ההצעה בהתבסס על ההנחיות להכנת הקובץ. מומלץ לכתוב מלכתחילה בתבנית המצורפת, או  לאחר כתיבת המאמר, להכניס אותה לתוך התבנית המצורפת (יש להשתמש ב"הדבק" מסוג "שמור על טקסט בלבד"). רק הצעות בפורמט זה ייבדקו!

 

מאמר קצר - מבנה ההצעה:
 
 •      כותרת ההצעה. להצעות בעברית יש לצרף גם כותרת באנגלית, להצעות באנגלית יש  לצרף  כותרת בעברית .
 •      גוף ההצעה: עד 1000 מילים.
 •     תקציר (עד 200 מילים). הערה חשובה: להצעות בעברית יש לצרף גם תקציר באנגלית     (באורך עד 250 מילים). אין צורך בתקציר בעברית להצעות באנגלית.
 •      בסוף ההצעה יש לצרף את רשימת המקורות בהם נעשה שימוש .
 •      סגנון הכתיבה: על פי הנחיות האגודה הפסיכולוגית האמריקאית (APA).
 •      להצעה יש לצרף רשימה של 5-3 מילות מפתח בעברית ובאנגלית .
 •      במקרה של ניגוד עניינים (לדוגמה, מעורבות של חברה או ארגון במחקר המתמקד במוצר  של החברה או הארגון), יש לציין זאת בהצעה .
 •     יש לבנות את ההצעה בהתבסס על ההנחיות להכנת הקובץ. מומלץ לכתוב מלכתחילה בתבנית המצורפת, או  לאחר כתיבת המאמר, להכניס אותה לתוך התבנית המצורפת (יש להשתמש ב"הדבק" מסוג "שמור על טקסט בלבד"). רק הצעות בפורמט זה ייבדקו!

 

פוסטר - מבנה ההצעה:
 
 •      כותרת ההצעה. להצעות בעברית יש לצרף גם כותרת באנגלית, להצעות באנגלית יש לצרף כותרת בעברית .
 •      גוף ההצעה: עד 400 מילים.  להצעות בעברית יש לצרף גם תקציר באנגלית (באורך עד 250 מילים). אין צורך בתקציר בעברית להצעות באנגלית .
 •      בסוף ההצעה יש לצרף את רשימת המקורות בהם נעשה שימוש .
 •      להצעה יש לצרף רשימה של 5-3 מילות מפתח בעברית ובאנגלית .
 •      במקרה של ניגוד עניינים (לדוגמה, מעורבות של חברה או ארגון במחקר המתמקד במוצר של החברה או הארגון), יש לציין זאת בהצעה ובפוסטר .
 •      יש לבנות את ההצעה בהתבסס על ההנחיות להכנת הקובץ. מומלץ לכתוב מלכתחילה בתבנית המצורפת, או  לאחר כתיבת המאמר, להכניס אותה לתוך התבנית המצורפת (יש להשתמש ב"הדבק" מסוג "שמור על טקסט בלבד"). רק הצעות בפורמט זה ייבדקו!
 • מגישי ההצעות שיתקבלו יכינו פוסטר להצגה חזותית ובנוסף יתבקשו להציג את הפוסטר בעל-פה במשך 3 דקות במושב פוסטרים מיוחד 
 

פאנל - מבנה ההצעה:

    כותרת ההצעה. להצעות בעברית יש לצרף גם כותרת באנגלית, להצעות באנגלית יש לצרף כותרת בעברית .
 •      גוף ההצעה: עד 400 מילים. גוף ההצעה יכלול הסבר על הנושא, פרוט החברים בפאנל, מה תהיה הכותרת ותמצית ההצגה של כל חבר בפאנל. יש לכלול גם שאלות מנחות לדיון..
 •      הערה חשובה: להצעות בעברית יש לצרף גם תקציר באנגלית (באורך עד 250 מילים). אין צורך בתקציר בעברית להצעות באנגלית.
 •      בסוף ההצעה יש לצרף את רשימת המקורות בהם נעשה שימוש .
 •      להצעה יש לצרף רשימה של 5-3 מילות מפתח בעברית ובאנגלית .
 •      במקרה של ניגוד עניינים (לדוגמה, מעורבות של חברה או ארגון במחקר המתמקד במוצר של החברה או הארגון), יש לציין זאת בהצעה ובפוסטר .
 •      יש לבנות את ההצעה בהתבסס על ההנחיות להכנת הקובץ, או לפי התבנית המצורפת. מומלץ, לאחר הכנת הפוסטר, להכניס אותו לתוך התבנית המצורפת (יש להשתמש ב"הדבק" מסוג "שמור על טקסט בלבד") .
להורדת התבנית בעברית
להורדת התבנית באנגלית
הנחיות להכנת פאנל בעברית
הנחיות להכנת פאנל באנגלית