חדש על המדף

דצמבר 2023

האבולוציה של הפרקטיקה הרפואית

האבולוציה של הפרקטיקה הרפואית

בנימין מוזס

במחצית השנייה של המאה העשרים אימצה הקהילייה הרפואית את השיטה המדעית כבסיס לפרקטיקה. נראה היה כי אחרי אלפי שנים נסללה הדרך לתהליך מוסדר: מהמעבדה דרך הניסוי הקליני אל מיטת החולה. אך עד מהרה התברר כי הדרך אינה ישרה ואינה רציפה. המחקר הקליני מציע רק במקרים בודדים תשובות חד־משמעיות. המאזן בין התועלת והסיכון אינו מסתיים בחישוב סטטיסטי; חלק לא מבוטל בשיקול הדעת של הגורמים הקובעים את השתנותה של הפרקטיקה הרפואית מבוסס על ערכים, השקפת עולם ואינטרסים. במסלול המוביל מהמעבדה לחולה מעורבים גורמים רבים: מדענים, רופאים, חברות התרופות והטכנולוגיה, פוליטיקאים, אנשי הרגולציה, ובקצה המסלול עומדים החולים עצמם. כל אחד מהגורמים האלה מפעיל את האמצעים העומדים לרשותו כדי להשפיע על התוצאה הסופית – האבחון, הטיפול והמעקב אחר החולה. גם מסלול ההתקדמות מהמעבדה לחולה אינו רציף: לעתים המרווחים בין צעד לצעד גדולים, לעתים מתרחשות קפיצות נחשוניות אחרי תקופה ממושכת של האטה ואף עצירה. המחקר המדעי והקליני תלוי ביוזמה, בכישורים ובנחישות של החוקרים, ולא מעט גם במקריות ואין לו לוחות זמנים קבועים.
ספר זה מוקדש לחשיפת האבולוציה של הפרקטיקה הרפואית, לאיתור שינויים מהותיים בפרקטיקה ולתיאור הדרך הנפתלת שבה התקבלו והוטמעו בגוף הידע הרפואי וביחסי הגומלין בין הרופא לחולה. הספר מציג 23 מקרי מבחן מתחומים שונים – רפואת הלב, כירורגיה ורפואת הנפש - שכל אחד מהם חושף היבט אחר במאזן הכוחות בין הגורמים המשתתפים בעיצוב הפרקטיקה הרפואית, ושופך אור על תהליכי השינוי של הפרקטיקה על ציר הזמן. הספר הוא מסע מרתק של גילויים רבים, חלקם מטלטלים, המבוסס על שנות עבודתו הרבות של המחבר כרופא וכחוקר. -- מעטפת אחורית.

האבולוציה של הפרקטיקה הרפואית

שמעו כי נגידים אדבר : עיונים בתופעת המנהיגות בקהילות ישראל בימי הביניים : ספר יובל לכבוד פרופ' מנחם בן-ששון בהגיעו לשיבה

שמעו כי נגידים אדבר : עיונים בתופעת המנהיגות בקהילות ישראל בימי הביניים : ספר יובל לכבוד פרופ' מנחם בן-ששון בהגיעו לשיבה

נחם אילן, חגי בן שמאי ומרים פרנקל

לכבוד יום הולדתו השבעים של פרופ' מנחם בן־ששון מוגשת לו אסופה ובה עשרים וארבעה מחקרים, פרי עטם של ילדיו, ידידיו, עמיתיו ותלמידיו.מנחם בן־ששון הוא מראשי המדברים בתחומי מחקר רבים, וצמיחת קהילות ישראל בארצות האסלאם בימי הביניים והנהגתן היא מן הבולטים והמרכזיים שבהם. בהתאם לכך המאמרים בכרך זה בוחנים את תופעת המנהיגות בקהילות באסיה, באפריקה ובאירופה מנקודות מבט מגוונות ובזמנים המשתרעים על פני מאות שנים. בספר נדונים טקסטים ממבחר עשיר של סוגות ספרותיות: פרשנות המקרא והתורה שבעל פה, הפיוט, תעודות היסטוריות ומשפטיות, מכתבים, ספרות הגות ופולמוס, שאלות ותשובות בהלכה.האסופה הולמת את מפעלו המחקרי רחב ההיקף ומתווה הדרך של פרופ' מנחם בן־ששון, והיא גם מחוות הערכה לתפקידי ההנהגה הבכירים שבהם הוא משמש למעלה מעשרים וחמש שנה באוניברסיטה העברית, בזירה האקדמית בישראל במובנה הרחב ובמרחב הציבורי־החברתי.-- מעטפת אחורית

שמעו כי נגידים אדבר : עיונים בתופעת המנהיגות בקהילות ישראל בימי הביניים : ספר יובל לכבוד פרופ' מנחם בן-ששון בהגיעו לשיבה

 נשים בישראל : סוגיות חברתיות ומאבקים פמיניסטיים

נשים בישראל : סוגיות חברתיות ומאבקים פמיניסטיים

אסתר הרצוג

הספר נשים בישראל - סוגיות חברתיות ומאבקים פמיניסטיים מתבסס על מחקר המשלב תיאוריה עם עבודת שדה ופעילות חברתית-פמיניסטית עם עבודה אקדמית. גישה זו מדגישה גם דמיון בין שיטת המחקר האנתרופולוגית לגישת המחקר הפמיניסטית. שתיהן עולות בקנה אחד עם מחויבות לערכי שוויון וצדק חברתי ומערבות פעילות חברתית למניעת עוולות חברתיים. מכאן שאנתרופולוגית פמיניסטית היא מי שמעורה ומעורבת בהוויה החברתית-פוליטית בסביבתה הקרובה והרחוקה, מודעת להסדרים החברתיים ולמערכי הכוח שבבסיסם, מחויבת לתיאור דקדקני ואמין של מצבים ואירועים המתרחשים בתחום מחקרה ומעורבת בהם לשם תיאורם ולשם השפעה עליהם. אנתרופולוגית פמיניסטית מודעת באופן מיוחד למצבו של המין הנשי, בכל הגילים ומרקעים מגוונים, מודעת לפערי הכוח בין המינים ובקרב נשים ופועלת כדי לשנותם. הספר משקף גישה זו.
המאמרים שקובצו בספר מתארים ובוחנים סוגיות פמיניסטיות ומגדריות מרכזיות בחברה הישראלית בשלושת העשורים האחרונים. הם עוסקים, בין היתר, בהיבטים מגדריים ובאירועים הקשורים למעמד המורות, לאמהוּת במדינת הרווחה, לטיפול הביורוקראטי בעולות מאתיופיה, למקומן של מפלגות נשים בפוליטיקה, לפעילותם ולמאבקיהם של ארגוני הנשים, ליחסי כוח בין המינים במכוני כושר. המאמרים הכלולים בספר פורסמו בבמות שונות בעשרים השנים האחרונות. הם נערכו קלות, הוסף להם תיאור אירועים ותהליכים בולטים שהתרחשו מאז פרסומם וכן תובנות שעלו מהמבט לאחור. הספר עשוי לתרום למחקר האנתרופולוגי העוסק בנשים ובמגדר בישראל וכן להנגשת עבודות מחקר אנתרופולוגיות לציבור הרחב, מעבר לקהל האקדמי. -- מעטפת אחורית.

נשים בישראל : סוגיות חברתיות ומאבקים פמיניסטיים

פה, שם ובכל מקום : ספורט ומרחב בישראל

פה, שם ובכל מקום : ספורט ומרחב בישראל

אור לונטל ואודי כרמי

הספר פה, שם ובכל מקום - ספורט ומרחב בישראל, כולל קובץ מאמרים בנושא מקומות ספורט בישראל. מקומות אלו נטועים בזהותם של ספורטאים ושל צופים בבחינת אתרים בעלי משמעות תרבותית וספורטיבית עמוקה ומשמשים סמל עבור הקהילה כולה. משמעות זאת היא תוצר של יחסי הגומלין שבין בני אדם ובין המקום שבו הם חיים. לפיכך, מקומות יכולים להזכיר אירועים משותפים הנטועים בזיכרון הקיבוצי ולשמש מקום לעלייה לרגל בעל משמעות סמלית ברמה הלאומית, היישובית והפרטית. מקומות מעידים אפוא על התרבות של בני המקום, על ההיסטוריה ועל הזהות שלהם. מבחינה זאת, חקר המקום וקורותיו הוא חקר של חברה מסוימת ושל מאפייניה התרבותיים. הקשר בין המקום לספורט המשוחק בו מצוי בארבעה ממדים. ראשית, כל ספורט מתקיים במקום כלשהו, לרוב במתקן ספורט פונקציונאלי, ויש לו השלכות כלכליות, אורבניות וספורטיביות. שנית, כל ענף ספורט הוא טריטוריאלי במהותו. הוא עוסק, למשל, בכיבוש שער היריבה או בגמיעת מרחק בזמן הקצר ביותר. הממד השלישי מתייחס לכך שמקום הוא סמל של התרבות המקומית שבה הוא נוצר או אומץ, וזאת בשל מגוון הקשרים היסטוריים ופוליטיים. והממד האחרון מצוי בחיבור הרגשי של אנשים, של ספורטאים ושל צופים למקום עצמו. לנוכח מגוון קשרים אלו, ספר זה משמש אנתולוגיה היסטורית של מקומות ספורט בישראל. מטרתו להציג באופן ראשוני את הקשר בין מקומות ומרחבי ספורט ובין התרבות הישראלית בהיבטים סוציולוגיים, תרבותיים ואחרים, ולשמש ספר קריאה ולימוד עבור הציבור הכללי, אנשי מקצוע מתחום הספורט, מתכננים, סטודנטים וחוקרים. -- מעטפת אחורית.

פה, שם ובכל מקום : ספורט ומרחב בישראל

ניצב דומם : ועוד סיפורי עוצמה

ניצב דומם : ועוד סיפורי עוצמה

אראלה דוניבסקי

"נפרדנו. ג'אבר ליווה אותנו. עוד אנו מכתתים רגלינו בין ערמות עפר שנתערמו מן ההריסה במעלה ההר, בדרך לרכב שלנו שהחנינו על דרך העפר הראשית, ג'אבר עוצר לפתע, מתכופף, מצביע על ציץ ירוק קטנטן שבקטנים שפילס דרך בין מפולת האבנים והעפר ואומר: 'הנבט הזה הוא זעתר שמתעקש לחיות.'" הרשימות המכונסות בספר זה מתארות מסע של היכרות אינטימית ארוכת שנים עם אנשים שמציאות היומיום הנכפית עליהם היא המציאות הקשה מנשוא של כיבוש מתמשך. אלה הם גם מפגשים מעוררי ענווה עם תעצומות הנפש המאפשרות לאנשים אלה, החווים אלימות ודיכוי, הרס, נישול ואובדן — להתעקש, כמו הזעתר, לחיות את חייהם, בבתיהם ועל אדמתם, לא כי האדמה שייכת להם אלא כי הם שייכים לאדמה.
מְחַברת הרשימות שכונסו בספר זה — אראלה דונייבסקי לבית משפחת שוב — נולדה וגדלה בחיפה. באמצע שנות הששים הגיעה במסגרת גרעין 'השומר הצעיר' לקיבוץ שובל שבנגב ומאז היא חיה בקיבוץ. כמדריכה בתנועת נוער ערכה אנתולוגיה של תרגומים מן הספרות הערבית. כמחנכת יזמה והגתה אראלה במחצית השנייה של שנות השמונים את המפעל "ילדים מלמדים ילדים" שבו התנסו בני נוער יהודים וערבים בתהליך ייחודי של לימוד הדדי. במחצית השנייה של שנות התשעים הייתה אראלה בין היוזמים והמובילים של סדנאות משותפות לישראלים ולפלסטינים בשכם ובעזה שעסקו בהתמרה של הסבל האישי הנובע מן הסכסוך, לכוח פנימי בונה ומשקם. את עושר אישיותה וניסיונה הביאה עמה אראלה אל קבוצה קטנה ובלתי ממוסדת שהיא הייתה ממקימיה ופועלת עד היום, כבר למעלה מעשרים שנה. חברי הקבוצה מבקרים בתכיפות ובהתמדה משפחות בכפרים פלסטינים בדרום הר חברון ובכפר סאלם ליד שכם.
בלב מציאות של סכסוך מתמשך, מציאות א־סימטרית, כוחנית ומדממת, מציאות של דיכוי והשפלה, אראלה בוחרת לרקום קשרים אישיים מתמשכים ועמוקים, קשרים של כבוד, אמון והדדיות, קשרי אהבה.

ניצב דומם : ועוד סיפורי עוצמה

דורש יש לה : חייו ומשנתו של הרב צבי הירש קלישר

דורש יש לה : חייו ומשנתו של הרב צבי הירש קלישר

אסף ידידיה

הרב צבי קלישר (1874-1795) נודע בהגותו ובפעילותו הקדם-לאומית, שקדמה להופעת "הציונות המדינית" של הרצל, ברבע השלישי של המאה התשע-עשרה. עקב כך נשמר לו מקום של כבוד בהיסטוריוגרפיה ובזיכרון הציוניים, בצד משה הס והרב יהודה אלקלעי, כאחד משלושת "מבשרי הציונות" העיקריים. עם זאת, פעילותו הרבנית הארוכה במשרת דיין ומורה הוראה, שנמשכה כחמישים שנה, וכתיבתו ההלכתית וההגותית אינן מוכרות דיין. הרב קלישר ייחד את רוב זמנו ללימוד תורה, ובצד עיסוקו בתלמוד ובהלכה עסק גם בפילוסופיה יהודית ובפרשנות המקרא. בתחומים אלה פרסם כמה ספרים ומאמרים, וכתיבתו נגעה בבעיות הזמן והמקום, כגון בפולמוס עם הרפורמה וספרות ההשכלה, החותרת תחת המסורת. זיקה אמיצה ניכרת בין שני תחומי היצירה והפעילות שלו, הרבני והקדם-לאומית. בספ‏ר‏ זה מקובצים תשעה ממאמריו של המחבר, שנדפסו בשנים 2010-2020 בכמה כתבי-עת, בעברית ובאנגלית. המאמרים, שעניינם בהיבטים שונים של חייו ומשנתו של הרב קלישר, מבוססים על כתבים ומקורות ארכיוניים שלא נידונו במחקר עד כה, ויש בהם כדי להעמיק את ההיכרות עם דמותו של הרב קלישר ועם תחומי העשייה וההגות שבהם פעל. -- מעטפת אחורית.

דורש יש לה : חייו ומשנתו של הרב צבי הירש קלישר

תו החלוף של דוד שיץ : חייו ויצירתו

תו החלוף של דוד שיץ : חייו ויצירתו

 תמר סתר

דוד שיץ (ברלין 1941 - ירושלים 2017) הוא אחד הסופרים המסקרנים ביותר בספרות הישראלית. הוא פרץ לתודעת הציבור עם פרסום הרומן האוטוביוגרפי העשב והחול (1978), שזכה לאהבת הקהל ולשבחי הביקורת, ולאחריו פרסם חמישה רומנים ושני קבצים של סיפורים קצרים.בסוף שנות ה- 90 הוא נעלם מן התודעה הקולקטיבית וכיום נחשב לסופר נשכח. הספר תו החלוף של דוד שיץ: חייו ויצירתו קורא ל"תיקון" ולהחזרתו לתודעה הישראלית ומציע פרשנות ליצירתו דרך מאורעות חייו הלא שגרתיים.
הספר מתאר את ילדותו בגרמניה כבן לאם יהודייה למחצה, את המשך חייו בישראל הצעירה כילד במשפחת אומנה וכנער בפנימייה לנוער, ואת חייו הבוגרים כאיש משפחה שעבד כמפיק בשירות הסרטים הישראלי ופרסם את יצירותיו בארץ ובמולדתו.
ד"ר תמר סתר מתחקה אחר חייו וחיי משפחתו של שיץ באירופה ובישראל, ובתוך כך יוצרת דיוקן מעורר מחשבה על סופר הכותב על פצעי הישראליות ועל הבדידות בצורה פסימית ודטרמיניסטית, אך גם מלאת שנינה וכמיהה לניצחון של רוח האדם.הספר מיועד לאוהבי הספרות והתרבות הישראלית ולמי שמתגעגע ליצירתו עזת המבע והרגש של שיץ. הוא מיועד גם למי שרוצה לגלות יוצר שהיה מהראשונים בישראל שהתמודד עם זיכרון השואה ותיאר את אוזלת ידה של החברה בארץ בקליטת הניצולים ובטיפול בהם, בייחוד הילדים ובני הנוער. -- מעטפת אחורית.

תו החלוף של דוד שיץ : חייו ויצירתו

 שיעורים במנהיגות : קריאות חדשות בפרשת השבוע

שיעורים במנהיגות : קריאות חדשות בפרשת השבוע

יונתן זקס

האם נח היה מנהיג בדורו? מדוע המשימה של אברהם מתחילה בנטישת כל מה שהכיר וידע? מה הפך את יוסף לשליט העוצמתי של מצרים? מי היו המנהיגות הגדולות של עם ישראל? וכיצד הצליח משה לקחת שבט של עבדים ולהפוך אותו לממלכת כוהנים וגוי קדוש? בספר זה צולל הרב זקס לפרשיות השבוע על מנת להעלות מתוכן תובנות בנוגע לעוצמה, סמכות ומנהיגות. בהתבסס על ההבנה שאף אדם לא נולד מנהיג, הספר חוקר את העקרונות, האתגרים והסכנות שבכך. שיעורים במנהיגות חושף כיצד סודותיה של התורה בנוגע למנהיגות והשפעה רלוונטיים כיום, לא פחות מכפי שהיו לפני שלושת אלפים שנה, והוא עושה זאת באופן עמוק, רהוט ומעורר השראה. -- מעטפת אחורית.

שיעורים במנהיגות : קריאות חדשות בפרשת השבוע

 "פעם כאשר מותר יהיה לספר ..." : המוסד ומלחמת יום הכיפורים

"פעם כאשר מותר יהיה לספר ..." : המוסד ומלחמת יום הכיפורים

פרופ' יואב גלבר
מלחמת יום הכיפורים, שפרצה באוקטובר 1973, חוללה זעזוע עמוק במערכת הביטחונית והאזרחית בישראל. הנסיבות שהובילו להפתעה המודיעינית עם פרוץ המלחמה נחקרות עד היום ומוסיפות לעורר תשומת לב רבה. ספר זה רואה אור במלאת יובל שנים למלחמה, ונפרסת בו לראשונה התמונה המלאה של התרומה המודיעינית שסיפק המוסד לפני המלחמה ובמהלכה, ובכלל זה התרעתו הגורלית של "המלאך", מקור המוסד בצמרת המצרית. על המידע שהביא זכה המוסד כבר בתחילת שנות השבעים לשבחיה של ראשת הממשלה גולדה מאיר, שאמרה אז לראש המוסד: "צביקה [זמיר], פעם כאשר מותר יהיה לספר, אתה וחבריך תקבלו פרס". זהו הספר הראשון שהמוסד חושף לעיני הציבור הרחב. הספר נכתב במחלקת ההיסטוריה של הארגון בידי ר"מ, אשר עבדה שנים רבות באגף המודיעין של המוסד, ומופיעים בו חומרים ייחודיים רבים שרק כעת הותר לפרסמם. -- מעטפת אחורית.

"פעם כאשר מותר יהיה לספר ..." : המוסד ומלחמת יום הכיפורים

 מבוא קצר לתולדות יוון העתיקה : מתקופת הברונזה עד התקופה הקלאסית

מבוא קצר לתולדות יוון העתיקה : מתקופת הברונזה עד התקופה הקלאסית

מעין מזור

היוונים העתיקים המציאו את הדמוקרטיה, התיאטרון ואת מושג האזרחות, וקידמו חשיבה רציונלית וביקורתית. היוונים מעולם לא התאחדו והקימו מדינה אחת, אלא שמרו באדיקות על עצמאות הפוליס, המסגרת הדתית, הפוליטית והחברתית הייחודית להם. ספר זה מגולל בסגנון שוטף וקריא את ההיסטוריה התרבותית, המדינית והצבאית של היוונים לאורך כ־1200 שנים, החל מהתקופה המוקדמת ביותר שממנה יש בידינו מידע על היוונים ועד סוף המאה ה־5 לפנה"ס – תקופת השיא של יוון הקלסית. היוונים – חקרניים, עצמאיים ומרדנים מאז ומתמיד – העניקו לעולם יצירות ורעיונות שממשיכים לרתק אותנו גם כיום. התמונה המתקבלת מכל אלה חושפת את היסודות שעליהם מושתתים חלקים נרחבים של תרבות המערב. -- מעטפת אחורית.

מבוא קצר לתולדות יוון העתיקה : מתקופת הברונזה עד התקופה הקלאסית

אבני דרך : מסות ומחקרים בהיסטוריה של עם ישראל, שי לצבי (קותי) יקותיאל

אבני דרך : מסות ומחקרים בהיסטוריה של עם ישראל, שי לצבי (קותי) יקותיאל

עמנואל אטקס, דוד אסף, יוסף קפלן

קובץ מחקרים ומסות הפורס בפני הקורא תמונה עשירה ומורכבת של צמתים מכריעים בתולדות היהודים בארץ ובתפוצות, של מצב המחקר בסוגיות עקרוניות ושל שאלות היסטוריוגרפיות הנובעות מהן. ארבעים ושלושה המאמרים המובאים בספר הם בעלי אופי מסאי, קצר ומסכם, ורובם עוסקים בנושאים אקטואליים העומדים במרכז סדר היום המחקרי והציבורי. בין הנושאים הנדונים בספר: ארכאולוגיה ביחסה לתנ"ך ולתלמוד, יחסי יהודים עם נוצרים ומוסלמים, היסטוריה והלכה, מחקר דנ"א בשירות ההיסטוריה, אוריינטליזם יהודי, חקר היהודים בארצות האסלאם, עברית, יידיש ו'ישראלית', שואה ותקומה, ציונות דתית, חרדיוּת ומשיחיות, עלייה, הגירה וירידה, היסטוריוגרפיה אנטי-ציונית ואנטישמית, היסטוריה יהודית ואחריות מוסרית. כל שוחר דעת ימצא את מבוקשו בעושר הנושאים הנידונים בספר. עשרות מטובי ההיסטוריונים של עם ישראל חברו יחד בספר זה, המוקדש לצבי יקותיאל, 'קותי', עם פרישתו מניהול מרכז זלמן שזר והחברה ההיסטורית הישראלית, לאחר עשרות שנים שבהן פעל להפצת התודעה ההיסטורית בישראל. -- מעטפת אחורית.

אבני דרך : מסות ומחקרים בהיסטוריה של עם ישראל, שי לצבי (קותי) יקותיאל

 מדיניות ההרתעה : ישראל בין שתי מלחמות (1967-1957)

מדיניות ההרתעה : ישראל בין שתי מלחמות (1967-1957)

 שאול זיתוני
לאחר מלחמת השחרור עברה ישראל תקופה מאתגרת ביותר. פרק הזמן שבין מלחמת סיני לבין מלחמת ששת הימים העמיד את המדינה מול איום שדרש התחזקות צבאית וחיפוש בריתות להגנתה. תבוסתו במלחמה ב-1956 הביאה את נשיא מצרים, גמאל עבדל נאצר, לתכנן נקמה בהמשך, ולפי הצהרותיו להביא להשמדת ישראל. איום זה התחבר למדיניות ברית המועצות לחמש את מצרים וסוריה ביד נדיבה. כוונתה להגדיל את השפעתה במזרח התיכון הייתה בעיצומה. על בסיס זה מתאר הספר את מדיניות ההתחזקות של ישראל, כדי ליצור מצב המרתיע את נאצר מלתקוף, תוך ניצול הזדמנויות. לאור העובדה שישראל לא הייתה מסוגלת להשתוות לכמויות הנשק שבידי מדינות ערב, נאבקה ההנהגה על כך שהפער הטכנולוגי הצבאי יהיה לטובת ישראל, משימה שהייתה מורכבת וקשה ביותר. באיזו מידה הצליחה ישראל להרתיע את אויביה בתקופה זו? האם התכוון נאצר לתקוף את ישראל ביוני 1967 או להגיע להישגים מדיניים בסגירת מיצרי טיראן והוצאת כוחות האו”ם מסיני? -- מעטפת אחורית.

מדיניות ההרתעה : ישראל בין שתי מלחמות (1967-1957)

עבריינות ואכיפת חוק : תיאוריה, מדיניות, ביקורת

עבריינות ואכיפת חוק : תיאוריה, מדיניות, ביקורת

חגית לרנאו

הספר עבריינות ואכיפת חוק מיועד לכל מי שחפץ בידע אודות תחום הקרימינולוגיה, לאנשי מקצוע האמונים על אכיפת החוק ובמיוחד לאלה המתעתדים לעסוק בתפקידים מגוונים בתחום השיטור, במערכת המשפט ובמסגרות תקון. הספר חושף בפני קהל הקוראים הישראלי את היסודות התיאורטיים והתרבותיים של הדיון הציבורי והפוליטי אודות הגורמים לפשיעה ואופי התגובה החברתית כלפיה. פרקי הספר מבליטים את הקשרים בין תחום התיאוריות והידע המחקרי לבין תחום המדיניות, המתמקד ביחס החברה לעבריינות ולסטייה חברתית ובאמצעים החברתיים שפותחו, בתקופות שונות ובמקומות שונים, כדי להתמודד עמן. השילוב בין תיאוריה ומדיניות מעניק לעיסוק בקרימינולוגיה אופי מעשי, הנוגע ישירות לבעיות יומיומיות המטרידות את רובנו. כך הופך המסע ההיסטורי והתיאורטי להזדמנות להכיר כלים עכשוויים להתמודדות חברתית עם תופעות של עבריינות ופשיעה. הספר גם מעגן את התיאוריות השונות במציאות הישראלית, תוך התייחסות לתוכניות אכיפת חוק המופעלות בארץ. -- מעטפת אחורית.

עבריינות ואכיפת חוק : תיאוריה, מדיניות, ביקורת

מוצב המזח : סיפור על כניעה וגבורה

מוצב המזח : סיפור על כניעה וגבורה

רופא המוצב ד"ר נחום ורבין

זהו סיפורם המצמרר של לוחמי מוצב המזח במלחמת יום הכיפורים, אשר כתב הרופא הד"ר נחום ורבין, שטיפל בפצועים כל ימי הלחימה הנואשת. משכשלו ניסיונות החילוץ של צה"ל והפיקוד הבכיר התקשה להכריע בסוגיה, אף שהיה ברור כי הסיכוי לשרוד בבונקר המופצץ אפסי, דחף ורבין להחלטה קשה ונועזת: להניף דגל לבן ולהעדיף את השבי מהמשך הלחימה חסרת התוחלת במצור המצרי, שפירושו המעשי היה מוות ודאי. גם בשבי המצרים הוסיף ורבין לעשות כל שביכולתו לשרוד ולסייע לחבריו, ואלה בסופו של דבר שבו לישראל לאחר שבועות של סבל קשה מנשוא. ורבין כתב מדם ליבו טקסט מפוכח ועוצמתי שנים לאחר האירועים, ובו הוא משחזר את רגעי האימה, הפחד, הגבורה וגם ההומור שחווה עם חייליו מאז פתיחת הקרבות עד השיבה הביתה - זו לוותה, למרבה התדהמה, גם בניסיון להאשימו בבגידה במדינה, אף שמסדרת פקודות עמומות היה ברור כי עליהם להכריע את גורלם בעצמם. הטקסט המצמרר מתמקד באפיזודה אחת במלחמת יום הכיפורים; זו במידה רבה מקפלת בתוכה את סיפורה של המלחמה כולה. את הטקסט ערכה בתו של ורבין רנה, שנולדה לאחר חזרתו מהשבי, אבי שילון הטרים מבוא היסטורי, ואחיינו של ורבין - הסופר ישי שריד, ששיגר אליו גלויות לכלא בימי ילדותו, הוסיף הקדמה אישית. הטקסט מלווה גם במסמכים ובתמונות נדירות מאותם ימים. -- מעטפת אחורית.

מוצב המזח : סיפור על כניעה וגבורה

 להביט במאכלת : הלם קרב בקולנוע התיעודי בישראל, 1998-2020

להביט במאכלת : הלם קרב בקולנוע התיעודי בישראל, 1998-2020

אדם צחי

כיצד מצלמים הלם קרב? באיזו דרך מתעדים זיכרונות שמשתקים את בעליהם? אילו דימויים יכולים לייצג את ריח הדם הלופת לפתע את קנה הנשימה, שנים לאחר שהסתיימה המלחמה? מאיזה מרחק נכון לצלם את מי שנמצא ממש מולנו ובה בעת עודנו שם, עם המתים והפצועים, ליד החווה הסינית? להביט במאכלת עוסק בהלם הקרב של חיילים ישראלים כפי שהוא מיוצג בקולנוע התיעודי הישראלי. במסע שמשלב אמנות, היסטוריה, מיתולוגיה ופסיכולוגיה נחשף לפנינו עולם מסועף של עשרות סרטי תעודה העוסקים בהלומי קרב, אשר יצאו לאקרנים בישראל בשנים 2020-1988, ומתמודדים עם שאלות חברתיות, אתיות, פסיכואנליטיות ואסתטיות הכרוכות בצילום לוחמים שחזרו משדה הקרב. טלטלת הקרבות וקִרבת המוות כמעט אינן מניחות מילים או דימויים הולמים. הספר חוקר כיצד למרות זאת יוצרי הקולנוע התיעודי בישראל מישירים מבט אל הפצע הסמוי של המלחמה, מנסים להשליט סדר אסתטי בממשי הטראומטי וליצור מראות וצלילים שיתארו את מה שכה קשה לתאר. זהו סיפורם של סרטים ייחודיים ומכאיבים, אשר מעצבים את זהותנו ומשרטטים את גבולות האֵבל והזיכרון, החולשה והחוסן של החברה הישראלית. על אף הרצון לחמוק ולהסיט את המבט, סרטים אלה קוראים לנו להתבונן בנפגעים, לשמוע את עדויותיהם ולחתור לתיקון. -- מעטפת אחורית.

להביט במאכלת : הלם קרב בקולנוע התיעודי בישראל, 1998-2020

 אילון מאסק

אילון מאסק

וולטר אייזקסון 

לאחר שנתיים של עבודה מאומצת, מציג בפנינו הביוגרף המחונן וולטר אייזקסון, מחבר הביוגרפיות על סטיב ג'ובס, אלברט איינשטיין וליאונרדו דה וינצ'י, את סיפורו של היזם המרתק ומעורר המחלוקת ביותר בעולם: אילון מאסק. מאסק, שהוביל את העולם לעידן של כלי רכב חשמליים, חקר החלל בידי חברות מסחריות ובינה מלאכותית, והשתלט לבסוף גם על טוויטר, הוא איש של חזון ושל שבירת מוסכמות, וסיפורו המובא כאן לראשונה הוא, בה בעת, אינטימי ומדהים.כשאילון מאסק היה ילד בדרום אפריקה, הוא סבל לעיתים קרובות מבִּרְיוֹנוּת. פעם אחת, כאשר כמה ילדים דחפו אותו במורד גרם מדרגות ובעטו בו שוב ושוב, פניו נפצעו עד כדי כך שהוא הובהל לבית חולים ואושפז למשך שבוע. אבל הצלקות הגופניות היו שוליות יחסית לצלקות הנפשיות שהותיר בו אביו אֶרוֹל, שגער בו קשות כאשר חזר מבית החולים הביתה. "נאלצתי לעמוד שם שעה ארוכה בזמן שהוא צעק עלי שאני אידיוט חסר ערך", אילון נזכר.ארול מאסק היה מהנדס, נוכל ופנטזיונר כריזמטי, והיתה לו השפעה קשה ומתמשכת על נפשו של בנו. אילון גדל להיות ילד-גבר קשוח ופגיע, עם נטייה עזה לסיכונים, תשוקה עזה לדרמה, תחושת ייעוד אדירה, ואינטנסיביות מטורפת ואכזרית, ולעיתים גם הרסנית.לאחר שספייס־אקס שבבעלותו ביצעה 31 שיגורי לוויין, ולאחר שטסלה, גם היא בבעלותו, מכרה מיליו מכוניות, מאסק הפך לאדם העשיר בעולם. באותה תקופה, בתחילת שנת 2022, דיבר מאסק בצער על הדחף שלו לדרמות: "אני צריך להפסיק לפעול כאילו אני נמצא כל הזמן במצב חירום". אבל גם ההצהרה הזאת לא מנעה ממנו לרכוש בחשאי מניות של טוויטר, גן השעשועים האולטימטיבי: סוף־סוף קיבל הילד־גבר המדמם־עדיין את הזדמנות חייו להראות לבריונים מי באמת חזק יותר.במשך שנתיים עקב וולטר אייזקסון כמו צל אחר מאסק, השתתף איתו בישיבות, צעד לצידו ברחבי המפעלים שלו ובילה שעות בראיונות איתו ועם בני משפחתו, חבריו, עמיתיו ויריביו. התוצאה היא סיפור חושפני, גדוש אירועים מדהימים של הצלחות וטלטלות, שמנסה לענות על השאלה: האם השדים שמניעים את מאסק הם מה שנדרש כדי להניע חדשנות וקדמה, ולהיות היזם המצליח והעשיר ביותר בעולם? -- דש הספר.

אילון מאסק

 המחשבה הפוליטית של דוד בן-גוריון : מבחר ממאמריו

המחשבה הפוליטית של דוד בן-גוריון : מבחר ממאמריו

אבי בראלי, גילת גופר

מבחר המאמרים שכתב דוד בן־גוריון ומכונסים בספר זה רלוונטיים לישראלים ולישראליות, ולא רק להם, אף שחלפו חמישים שנים מאז מותו ב־1973. במפתיע, ואולי לא, נושאי המאמרים נוגעים לחיינו גם כיום. דוד בן־גוריון היה בראש ובראשונה איש המעשה ההיסטורי, אולם בה בעת פרס תפיסת עולם פוליטית בכתיבה רבת־היקף. כתיבתו הייתה בעיניו ובעיני אחרים קריאה לפעולה, והוא השתית אותה על ניתוח מעמיק של התנאים בני־הזמן. מאמרי בן־גוריון המכונסים בספר זה משקפים את מחשבתו הפוליטית ואת התפתחותה במאה ה־20 רבת־התהפוכות. בשנות כתיבתם, 1967-1910, התחוללו שינויים ואירועים היסטוריים עמוקים בעם היהודי: זינוק דמוגרפי, הגירה המונית, יצירת מרכז יהודי חדש בצפון אמריקה, שתי מלחמות עולם, מהפכות קומוניסטיות ופשיסטיות, השואה והמלחמה הקרה. גם בארץ ישראל התחוללו בעת הזאת אירועים הרי גורל: הקמתה של מדינה ריבונית, קיבוץ גלויות ומלחמות קיום. בשנים אלה השתנתה כליל גם הוויית חייו של בן־גוריון: משותף צעיר בהנהגת קבוצה מהפכנית קטנה היה לראש ממשלה ובונה אומה דמוקרטית, עד שפרש לאופוזיציה ולצריפו בקיבוץ שדה בוקר. אין פלא אפוא שמחשבתו הפוליטית של בן־גוריון השתנתה במרוצת הזמן הארוך הזה. עם זאת בליבת תפיסתו — בשאיפות האוטופיות והאקטיביסטיות של תנועת העבודה הציונית - דבק בן־גוריון כל ימיו. הן היו בה בעת המוקד של מחשבתו הפוליטית ושל המעש ההיסטורי שלו, ואחד מסודות מנהיגותו. -- מעטפת אחורית.

המחשבה הפוליטית של דוד בן-גוריון : מבחר ממאמריו

סיפורו של מומר : אמנות, פשיעה והתנצרות באיטליה בימי הרנסנס

סיפורו של מומר : אמנות, פשיעה והתנצרות באיטליה בימי הרנסנס

תמר הרציג
סַלומוֹנֶה דָה סֶסוֹ היה צורף כשרוני להפליא, שעיצב תכשיטים ואבזרי אופנה לשליטים ולשליטות בחצרות של צפון איטליה בשיאו של הרנסנס האיטלקי. אחת מיצירותיו הנודעות היייתה חרב טקסית מפוארת שהכין בשביל צ'זרה בורג'ה, בנו של האפיפיור אלכסנדר השישי. ואולם בשנת 1491 האשימו יהודי מנטובה את סלומונה בעבירות מין והסגירו אותו לרשויות בפררה. משהורשע היה הצורף היהודי צפוי לגזר דין מוות. כדי להציל את עורו בחר סלומונה להתנצר, קיבל חנינה מן הדוכס וקיבל את השם אֵרקוֹלֶה דָה פֶדֶלי. הודות למעמדו המקצועי הרם של הצורף נותר תיעוד רב עליו ועל פרשות הקשורות בו. על סמך מבחר עצום של מסמכים ארכיוניים עוקבת תמר הרציג בספר 'סיפורו של מומר' אחר גורלו של סלומונה/ארקולה ובני משפחתו. ומבעד למיקרו-היסטוריה על רב-אמן יהודי שהמיר את דתו נחשפים היחסים המורכבים בין פטרונים ופטרוניות לאמנים, בין יהודים, נוצרים ומומרים, ובין רבי-אמנים ושוליות בסדנאות הרנסנס. כמו כן, נפרשת לפנינו פנורמה רחבה של חצרות משפחות אסטה, גונזאגה ובורג'ה, המדיניות כלפי נאשמים ביחסים חד-מיניים, מעמדן של הקהילות היהודיות, גל המרות הדת בצפון איטליה, נזירות ממוצא יהודי, וההשלכות ההרסניות של מלחמות איטליה (1494- 1530). -- מעטפת אחורית.

סיפורו של מומר : אמנות, פשיעה והתנצרות באיטליה בימי הרנסנס

מעון לנפש סוערת : על טיפול פנימייתי בנערים במצבי קצה: טיפולים, רשמים

מעון לנפש סוערת : על טיפול פנימייתי בנערים במצבי קצה: טיפולים, רשמים

ז'אן פיזנטה

"אני לא יודע איך עשיתם את זה אבל נולדתי מחדש אצלכם" כך מתמצת הבוגר ל' את התהליך שעבר במהלך שנים של טיפול ב"מעון בית חנה" ששכן בבית מידות ברחוב אתיופיה הקסום אשר בירושלים. בעשור האחרון לפעילותו המעון שינה שמו ל"בית קמפר". לפנינו ספר האוצר בתוכו מאמרים מקצועיים, מלווים בתיעוד רשמים וחוויות מהדרך המקצועית יוצאת הדופן של מסגרת לטיפול מיוחד בנערים מיסודה של עמותת ״הרי ירושלים" ("מוסד בני ברית"), אשר פעלה במשך יובל שנים. הספר מתאר את העבודה הטיפולית במרחב החיים המתנהלת במסגרת מוסדית כוללנית, תוך התייחסות להקשר החינוכי־טיפולי, לייחודיותה של פסיכותרפיה דינמית אישית, מאפשר התבוננות על טיפול קבוצתי ודגשים הנוגעים לטיפול בהורים ולטיפול המשפחתי שהם מאבני היסוד של התפיסה הכוללנית. סביבה טיפולית נמרצת מחייבת הכשרת והחזקת הצוות המקצועי באופן מתמיד ויום יומי (הדרכה, סמינרים, דיונים, ישיבות צוות) על כך אפשר בהחלט לקרוא במאמרים המתארים את האופן בו נעשתה המלאכה המורכבת הזו.הספר מתאפיין בכך שהדברים הם פרי עטם של חברי וחברות צוות רבים שעבדו במסגרת המעון, ביניהם פסיכולוגיות ופסיכולוגים קליניים, עובדות ועובדים סוציאליים, פסיכואנליטיקאיות ופסיכואנליטיקאים, נשות ואנשי חינוך. חלק מהכותבים התחילו את דרכם המקצועית כמדריכות וכמדריכים והם מעידים על עצמם כי תקופת עבודתם במעון בעלת משקל רב בגיבוש זהותם המקצועית. מאות רבות של נערים מתבגרים שהו במסגרת זו מי לתקופה קצרה ומי למשך למעלה מחמש שנים. בספר פרקים המביאים את זיכרונותיהם של בוגרים וכן של מספר אנשי צוות, אשר יחדיו מציגים נדבך נוסף בפרסום מקצועי זה, המצטרף לפרסומים קודמים של העמותה ״טיפול במרחב החיים״ וכתב העת "פנימה". הספר משמש עדות לדרך המקצועית אשר אפיינה את המעון שהיה לרבים ״מקום להניח בו נפש סוערת״, בתקווה שיעשיר בידע ובתובנות ציבור רחב של קוראים וקוראות, ונשות ואנשי מקצוע העובדים במסגרות טיפוליות לבני נוער. -- מעטפת אחורית

מעון לנפש סוערת : על טיפול פנימייתי בנערים במצבי קצה: טיפולים, רשמים

מה נקרא לחשוב? : הרצאה, סמסטר חורף 1952-1951

מה נקרא לחשוב? : הרצאה, סמסטר חורף 1952-1951

 מרטין היידגר

מהי מהות החשיבה? מהו זה ש"קורא" לנו לחשוב? כיצד אפשר ללמוד "לחשוב את…" ולא רק "לחשוב על"? ומי ראוי בכלל ללמד את החשיבה? באותה מידה שהרצאתו של מרטין היידגר "מה נקרא לחשוב?" (1951/52) מעוררת שאלות מהותיות, כך היא רוויה במשמעות היסטורית טעונה. כשם שהיא, כחשיבה של חשיבה, מהווה אקט פילוסופי טהור ממדרגה ראשונה, כך היא גם משמשת בבואה למציאות אנושית שראוי לחקור לעומקה. מדובר בהרצאתו האוניברסיטאית הראשונה (והאחרונה) לאחר חמש שנות איסור ההוראה שהטילה עליו אוניברסיטת פרייבורג במסגרת הליכי הדה-נאציפיקציה. באוויר וודאי ריחפו שאלות אחדות: מה חשב היידגר על תקופתו ועל אירועי מלחמת העולם השנייה? למה התכוון באומרו ש"מה שדורש הכי הרבה מחשבה בתקופתנו המפוקפקת הוא שאנחנו טרם חושבים"? כיצד ראה את חלקו במפעל הנאצי, ועד כמה הרהר בעונשו? חנה ארנדט, אשר פיקחה באופן אישי על התרגום הראשון לאנגלית, הגדילה לטעון בפתחו ש"עבור היכרות עם מחשבת היידגר, ההרצאה 'מה נקרא לחשוב?' חשובה בדיוק באותה מידה כמו 'היות וזמן'. זו ההצגה השיטתית היחידה של מחשבת היידגר המאוחרת […] וזה כנראה הספר המרתק ביותר שלו". ובכן, מי שרוצה לבחון – מעבר לקורות החיים, המכתבים והיומנים – את תכני הגותו של היידגר לאחר היוודעות דבר השואה במלוא אימתה, ולהבין את תגובתו הפומבית של היידגר לאירועי העולם, ההרצאה שלפנינו היא אחד המקומות הראשונים לעשות זאת. -- מעטפת אחורית.

מה נקרא לחשוב? : הרצאה, סמסטר חורף 1952-1951

מסע פנים-חוץ : הוראת חינוך בשילוב אמנויות

מסע פנים-חוץ : הוראת חינוך בשילוב אמנויות

אורנה אוריין

מסע פנים-חוץ מציג גישה חינוכית בין־תחומית, ארגז כלים ומערכי שיעורים שפיתחה המחברת בנושא החינוך היצירתי: שילוב אמנויות בהוראה ובחינוך. הגישה פותחה מתוך ניסיון רב שנים בשדה החינוך, ומערכי השיעורים הועברו לסטודנטיות ולסטודנטים להוראה במכללת סמינר הקיבוצים. הספר מיועד לנשות ואנשי חינוך העוסקים בהדרכה, בהוראה ובהכשרת מורות ומורים. החינוך היצירתי ושילוב אמנויות בהוראה מאפשרים ללומדות וללומדים לצאת למסע דו־כיווני: פנימה אל עצמם, והחוצה אל הטקסטים התרבותיים והאקדמיים. הספר מתאר תהליך חניכה באמצעות צבע, גזרי עיתון, דבק ופלסטלינה, ובשילוב מדיטציה, כתיבה, קריאה והמחזה, בידיעה שהמורות והמורים לעתיד חשוב שיתנסו מקרוב במעיינות היצירה. --- מעטפת אחורית.

מסע פנים-חוץ : הוראת חינוך בשילוב אמנויות

נודד לזמנים אחרים : מבחר כתבים

נודד לזמנים אחרים : מבחר כתבים

פרנצ'סקו פטררקה 
ספר זה הוא מבחר מקיף ומייצג, בתרגום ראשון לעברית, של כתבי פרנצ'סקו פטררקה (1374-1304), "אבי ההומניזם" האירופי ומהמבשרים החשובים של הרנסנס האיטלקי. בכתבים אלו ניסה פטררקה להחיות את סגנונות הכתיבה שהיו מקובלים בעולם העתיק ובכך לכונן מחדש את האידיאלים האסתטיים, האתיים, החינוכיים והפוליטיים של אותו עולם אבוד בעיניו. בין היתר החיה בכתביו את תחומי הידע העתיקים הידועים כ"מדעי האדם" – הספרות, ההיסטוריה, הרטוריקה והפילוסופיה של המוסר – שבהם ראה את הבסיס לאנושיות ולתרבות האנושית. כך קרא תיגר על הדגש הנוצרי על ביטול העולם הארצי, וקידם אידיאלים קלאסיים של שליטה עצמית ויציבות רגשית.
המבחר כולל כמה ממכתביו האישיים הידועים של פטררקה, ובהם צמד האיגרות לנואם והפילוסוף הרומי קיקרו; דיאלוג תרפויטי-אוטוביוגרפי שניהל עם אביו הרוחני אוגוסטינוס הקדוש, ובו אִתגר את תמונת העולם הדתית הנוקשה של בן-שיחו; כְּתב תוכחה שבו יצא נגד הפילוסופיה האריסטוטלית הדומיננטית בזמנו וטען לעליונות הרטוריקה הקלאסית על הפילוסופיה; נובלה שבה הציג את גרסתו לסיפור החותם של דקאמרון מאת ידידו ג'ובאני בוקאצ'ו; ומבחר מן השירה הלטינית שלו, שבאמצעותה ניסה לשחזר את שירתו של המשורר הרומי הגדול ורגיליוס. באמצעות היצירות הללו אִפשר פטררקה את צמיחתה של תרבות חילונית חדשה על סף העת המודרנית, תרבות המציבה במוקד את האדם והעולם הזה, והניח את היסודות להתפרצות היצירתית הגדולה של הרנסנס האיטלקי. -- אתר המו"ל.

נודד לזמנים אחרים : מבחר כתבים

זמלווייס : האיש שזעק אמת

זמלווייס : האיש שזעק אמת

לואי-פרדינן סלין 
"זהו סיפורו של איגנץ פיליפ זמלווייס (1865-1818), הרופא ההונגרי בעל המזג הסוער, שדמותו הפכה לסמל של אדם הזועק אמת מצילת חיים אך נבלם בחומת הקונפורמיזם של הקהילה המדעית. בעזרת שמירה על כללי היגיינה קפדניים, כך גילה, ניתן למגר את "קדחת הלידה" הקטלנית ששטפה אז את אירופה ושגבתה את חייהן של עשירית מן היולדות בבית החולים שבו עבד. חיטוי ידי הרופאים והמכשור הרפואי יציל חיים, כך טען שוב ושוב, אך על אף ההוכחות הברורות שהציג, תגליתו המשונה זכתה לזלזול וללעג. זמלווייס, שנתפס כעוף מוזר בקרב עמיתיו, נאבק על מנת שיכירו בתגליתו, אך גינויים ודחייה היו מנת חלקו עד לסופו הטרגי. מי שמגולל את הדרמה האנושית הזאת הוא לא אחר מאשר אחד מגדולי הסופרים של המאה ה-20, לואי-פרדינן סלין (1961-1894) הצרפתי, שהגיש חיבור זה כעבודת דוקטורט בסיום לימודי הרפואה שלו בשנת 1924. אין זו תזה מדעית ואף לא ביוגרפיה במובנה השגור, אלא יצירת ביכורים בעלת תנופה ספרותית אדירה, המבשרת את הפואטיקה של יצירתו המונומנטלית מסע אל קצה הלילה. בסגנונו השוצף שמישיר מבט אל הסבל והכיעור שבקיום האנושי, מתחקה סלין אחר אחד הפרקים הידועים לשמצה בתולדות הרפואה." -- מן המעטפת האחורית.

זמלווייס : האיש שזעק אמת

האל כמטופל והקליניקה של המקובל : קבלת האר"י כשיח רפואי

האל כמטופל והקליניקה של המקובל : קבלת האר"י כשיח רפואי

אסף תמרי
בעולם שבו האל מצוי במצב של שבר עמוק, מה נדרש כדי לאחות את שבריו? כיצד אפשר לתקן את האל ועולמו, ומה עשוי לאפשר לפעולת התיקון להיות אפקטיבית? שאלות אלה ניצבות בלבה של קבלת האר״י - פסגת היצירה של צפת במאה השש-עשרה, ומן התופעות המכוננות של המחשבה היהודית בעת החדשה. הספר שלפניכם מציע לראות בשיח הרפואי - הידע, השפה, ודרכי המחשבה וההמשגה של הרפואה – מפתח משמעותי לחיפוש הלוריאני אחר תנאי האפשרות לתיקון ההוויה.
קבלת האר״י ידועה בזכות הסיפור המפורסם שלה על תולדות ההוויה - הצמצום, שבירת הכלים ועולם התיקון, שבו נכון לאדם ייעוד מרכזי. ספרו של אסף תמרי מציע נקודת פתיחה אחרת להבנת ייחודה של קבלת האר״י: שפתה יוצאת הדופן. זוהי שפה טכנית ויבשה, עמוסה בפרטים ובפרטי פרטים, שלגוף האדם נוכחות מקיפה ויסודית במסגרתה, כאבן היסוד לכל תיאורֵיה. הספר מציע לזהות שפה זו כשפתה של הרפואה. הזיהוי אינו נובע רק מן הניתוח הטקסטואלי של הכתבים, אלא נסמך על פעילותו הרפואית העניפה של ר׳ חיים ויטאל, בכיר תלמידיו של האר״י, שהייתה עיונית ומעשית כאחד, ועל נטיעתה בהקשריה ההיסטוריים והמרחביים במזרח אגן הים התיכון.
הספר מתאר בהרחבה כיצד הפעילות הרפואית משמשת כמפתח להבנת משמעותם וייחודם של היבטים מרכזיים בקבלת האר"י. לא רק מושגי יסוד לוריאניים כמו הבירור והזיווג מתגלים כמיוסדים על תפיסות ושיקולים רפואיים, אלא גם צדה הביצועי, דרכו של המקובל לתקן את האדם והאל. התחביר הרפואי הוא הדגם לייחודיה, כוונותיה ותיקוניה של קבלת האר״י – של המרשמים שלה. בחלקו האחרון של הספר מתגלה כיצד מבעד לתצורותיו החרישיות של השיח הרפואי האל הופך בקבלת האר"י למטופל בה"א הידיעה, וכיצד השיח הרפואי מעצב את זירת המפגש בין המקובל לאלוהיו בדמותה של הקליניקה. כדי לממש את ייעודו, המקובל הלוריאני פועל כרופאו הפרטי של מלך מלכי המלכים, הנדרש ללוותו בכל פעולותיו האינטימיות ביותר, וכמו כל רופא הוא זקוק לידע, לדרכי טיפול -- ולא פחות מזה לשפה -- טכניים מדויקים ומפורטים ככל האפשר. -- מאתר המו"ל. ‬

האל כמטופל והקליניקה של המקובל : קבלת האר"י כשיח רפואי

כיצד תשפיע ההיערכות למשבר האקלים על איכות החיים של הציבור בישראל? : תובנות והמלצות מדיניות

כיצד תשפיע ההיערכות למשבר האקלים על איכות החיים של הציבור בישראל? : תובנות והמלצות מדיניות

דפנה אבירם־ניצן, ארז סומר
מדענים ומומחים מזהירים שבקצב הנוכחי נגיע בשנת 2030 לנקודת האל־חזור בהתמודדות עם אתגרי ההתחממות הגלובלית, ועל כן יש לנקוט צעדים דחופים ויסודיים כבר היום. על רקע איומים אלו הבינה ממשלת ישראל כי מוטלת עליה האחריות להוביל אסטרטגיה מקיפה בתחום, במטרה לשמר את החוסן הלאומי של ישראל כמדינה עצמאית. לשם כך היא התניעה את התוכנית "כלכלה משגשגת בסביבה מקיימת - ישראל 2050". התוכנית מובלת ומנוהלת לפי "גישת הממשלה השלמה", מתוך ההבנה שללא סנכרון ותיאום בין־משרדי, בצד שיתוף פעולה רב־מגזרי - לא נצליח לתת מענה ראוי לאיומים הניצבים לפנינו.
יישום מוצלח של התוכנית אמור למנוע, או לכל הפחות לצמצם, את ההשפעה השלילית של חלק מן המגמות הצפויות ובכך לתת מענה לאיומים. ואולם על גורמי הממשל האמונים על יישום התוכנית להביא בחשבון גם את ההשלכות הכלכליות־חברתיות העלולות להיגזר מיישומה, בעיקר בטווח הקצר.
דוח זה, אשר סוקר את השלכות התוכנית על איכות החיים בישראל, ממחיש כי יישומה צפוי

כיצד תשפיע ההיערכות למשבר האקלים על איכות החיים של הציבור בישראל? : תובנות והמלצות מדיניות

סוף טוב

סוף טוב

מורן וורנשטיין 
"בכתיבת הטקסט הזה, על במה זו, אני רוצה לפתוח בפניכם חרך אל החיים שלי, החיים של מורן. לאו דווקא כדי לשתף אתכם. אלא כדי שתדעו. אתם צריכים לדעת. ה'סיפור שלי' הוא ייחודי. תגובתי אליו ייחודית. אבל יש עוד רבות ורבים כמוני. ולכן אתם צריכים לדעת. צרו בראשכם תמונה: ילדה-נערה עוברת ניצול מיני מתמשך בתוך המשפחה. בגיל חמש-עשרה היא יוצאת לעולם. לבדה. פצועה. ללא אדם שהיא יכולה לסמוך עליו. ללא כתובת שהיא יכולה לפנות אליה. זה לא כבר הבינה כי מה שלימדוה כמותר, הוא אסור. היא כבר לא יודעת אם ביכולתה להבחין בין טוב לרע. שום דבר לא מובן מאליו. שום דבר לא מובן. ומה עושים עם הכאב?" מורן וורנשטיין, ילידת 1980, גדלה בנס ציונה, בגיל שתים-עשרה התייתמה מאביה. ביומנים שהשאירה אחריה תיארה בכנות יוצאת דופן את מה שהתרחש בביתה לאחר מות האב, את הבריחה משם ואת טלטלות החיים שבאו לאחר מכן. זה סיפור של אישה צעירה, חכמה ואמיצה, שבתעצומות נפש אדירות התמודדה עם תוצאות הפגיעה המינית ונאבקה בעוול. זה סיפור שיש בו כאב וקושי, אך גם רגעי חסד וניצחון. לאחר שנים של מאבק נפשי וגופני, פנתה מורן וורנשטיין לארגון "דיגניטס" בבקשה להמתת חסד. היא הלכה לעולמה בשווייץ, בצלילות ובשלווה, בגיל שלושים ושש. בקשתה הייתה כי הדברים שכתבה יראו אור לאחר מותה, וזאת כדי שנלמד להקשיב בלי פחד לנערים ולנערות כמותה ולא נסיט את המבט. "לעתים אני מעלה ברבים על דל שפתיי את צמד המילים 'גילוי עריות'. הרבים מביטים בי כמו הפרתי טאבו. כמו השבתתי שמחה. לא אני הפרתי. בי הופר. השמחה שלי הושבתה. אז אל תהיו שיפוטיים. אִספו את שכמותי אל לבכם. לא פעם. לא שלוש. תמיד. עד הסוף. כי הכאב שלי יילך איתי עד הסוף. ואתם, אל תפחדו" -- מן המעטפת האחורית.

סוף טוב

הרחבת תפיסת החדשנות - לא על המו"פ לבדו

הרחבת תפיסת החדשנות - לא על המו"פ לבדו

ריטה גולשטיין-גלפרין, גלעד בארי, שאול הרטל, איילת קול, ליאור לוי
"מדינת ישראל נהנית ממגזר היי-טק חדשני מהגדולים והמוצלחים בעולם, שמועסקים בו כ-10% מהעובדים במשק. עם זאת, "אומת הסטארט־אפ" אינה יכולה להשלים עם מצב שבו חדשנות משמשת רק מיעוט מענפיה הכלכליים; קיים אינטרס לאומי שהחדשנות תוביל להעלאת הפריון והשכר גם בקרב המועסקים בענפי המשק האחרים - כ-90% מהעובדים במשק. ביסוד מחקר זה עומדת התפיסה שלפיה חלחול של חדשנות (טכנולוגית ולא-טכנולוגית) לענפי הכלכלה המסורתיים ישמש זרז לסגירת פער הפריון בין ישראל למדינות מפותחות אחרות." -- מן המעטפת האחורית.

הרחבת תפיסת החדשנות - לא על המו"פ לבדו

 אדם, מכונה, מדינה : לקראת אסדרה של בינה מלאכותית

אדם, מכונה, מדינה : לקראת אסדרה של בינה מלאכותית

עמיר כהנא, תהילה שוורץ אלטשולר
"ספר זה, הראשון מסוגו בעברית, בוחן מהי בינה מלאכותית, מהם יתרונותיה ואילו חששות היא מעוררת בארץ ובעולם. מחבריו קוראים למקבלי ההחלטות, התעשייה, האקדמיה וארגוני החברה האזרחית בישראל להיערך לקראתה באמצעות אסטרטגיה לאומית ומדיניות רגולטורית. כדי להבטיח שאנשים הם שישלטו במכונות ולא להפך, נדרש פיתוח של עקרונות מנחים ליצירת מדיניות בינה מלאכותית מכוונת זכויות וארגז כלים לאסדרת בינה מלאכותית". -- מאתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.

אדם, מכונה, מדינה : לקראת אסדרה של בינה מלאכותית

 נשימה : איך איבדנו את היכולת לנשום נכון וכיצד נוכל לתקן זאת למען בריאותנו

נשימה : איך איבדנו את היכולת לנשום נכון וכיצד נוכל לתקן זאת למען בריאותנו

ג'יימס נסטור

אין זה משנה מה אתם אוכלים, כמה ספורט אתם עושים או כמה צעירים או חכמים אתם – דבר מזה לא חשוב אם אינכם נושמים כהלכה. אין דבר מהותי וחיוני יותר לבריאותנו הגופנית והנפשית מנשימה: אנו שואפים אוויר, נושפים אותו, חוזרים על כך 25 אלף פעם ביום. ואף על פי כן, איבדנו את היכולת לנשום נכון, ויש לכך השלכות חמורות. נשימה – רב המכר המפתיע של 2020 מאת העיתונאי ג'יימס נסטור, מביא סיפור מעמיק ומרתק המנסה להבין מה השתבש בדרך בה אנו נושמים וכיצד אפשר לתקן זאת. בניגוד לציפיות, את התשובות לא תמצאו במעבדות מכוני הריאה, אלא בחפירות בוציות של אתרי קבורה עתיקים, במתקנים סובייטיים חשאיים, בבתי ספר למקהלות בניו ג'רזי וברחובותיה המפויחים של סאו פאולו. נסטור מאתר גברים ונשים שחוקרים את המדע המסתתר בבסיסן של טכניקות נשימה עתיקות כמו פְּראנאיאמה, סוּדרשן קרִיָיה, וטוּמוֹ וחובר לחוקרי ריאות ונשימה כדי לבחון בצורה מדעית אמונות עתיקות הנוגעות לאופן שבו אנו נושמים. המחקר המודרני מראה כי הכנסת התאמות קלות לאופן שבו אנו שואפים ונושפים אוויר עשויה להזניק את ביצועינו הספורטיביים, לחדש איברים פנימיים, לשים קץ לנחירות, לאסתמה ולמחלות אוטואימוניות, ואפילו ליישר עמוד שדרה של חולי עקמת. לכאורה, דבר מכל אלה אינו אמור להיות אפשרי, ואף על פי כן, הוא אפשרי. "נשימה" שואב מטקסטים רפואיים של אלפי שנים וממחקרים פורצי דרך מן העת האחרונה בפולמונולוגיה (חקר הריאות), פסיכולוגיה, ביוכימיה ופיזיולוגיה, והופך על פיה את כל החוכמה הקונוונציונלית שחשבנו שיש ברשותנו באשר לפעולה הביולוגית הבסיסית ביותר שלנו. לעולם לא תנשמו שוב באותה הצורה. -- כריכה אחורית.

נשימה : איך איבדנו את היכולת לנשום נכון וכיצד נוכל לתקן זאת למען בריאותנו

 רק מה שחשוב : החתירה לעיקר - והוויתור על המיותר

רק מה שחשוב : החתירה לעיקר - והוויתור על המיותר

גרג מקיואן 
אם אי־פעם חשתם שאתם מתפזרים לאלף כיוונים שונים? האם אתם מרגישים עסוקים מדי ולא יעילים, בו־זמנית? האם אתם מקדישים את מרב זמנכם לטובת מטרותיהם של אנשים אחרים? אם עניתם כן לפחות לאחת מהשאלות הללו, הספר הזה הוא בשבילכם. רק מה שחשוב אינה אסטרטגיה לניהול זמן, או טכניקה לשיפור התפוקה בעבודה. זו תפיסת עולם שיטתית, מסודרת, המיועדת לאפשר לכם לזהות את מה שבאמת חיוני עבורכם, להיפטר מכל מה שלא, ובכך – לייצר לכם את הערך הגדול ביותר האפשרי בתחומים הכי משמעותיים בחייכם. המרדף חסר הפשרות אחר פחות מחייב אותנו לבחור בצורה קפדנית מאוד את מה שחיוני עבורנו, ומאפשר לנו לקחת בחזרה את השליטה על ההחלטות שלנו. הוא מעודד אותנו לבחור בעצמנו לאילו מטרות להקדיש את הזמן והאנרגיה היקרים שלנו – במקום שנאפשר לאחרים לבחור זאת עבורנו. שיטת רק מה שחשוב אינה עוד דבר – היא דרך חדשה לעשות כל דבר. היא עוסקת בעשיית פחות – אך טוב יותר, בכל תחום בחיינו. -- כריכה אחורית.

רק מה שחשוב : החתירה לעיקר - והוויתור על המיותר

 מנהיגות היא שפה : הכוח הסמוי של הדברים שאתם אומרים - ושל אלה שלא

מנהיגות היא שפה : הכוח הסמוי של הדברים שאתם אומרים - ושל אלה שלא

ל' דייוויד מארקה 
"דייוויד מארקה, מפקד צוללת אטומית בצבא ארצות הברית, קיבל תחת פיקודו את צוות הצוללת שנחשב לגרוע ביותר בצי. תחת מודל מנהיגות ייחודי ורדיקלי שפיתח – ובניגוד לציפיות – הפך הצוות שלו לטוב ביותר בצי. שיטתו של מארקה מתבססת על שימוש נכון בשפה מעצימה. מארקה טוען שמילים הן המכשיר החזק ביותר שלכם, אך אולי עד כה השתמשתם בהן בצורה שגויה? אם אתם מאמינים שתפקידכם הוא רק לומר לאנשים מה לעשות, ככל הנראה אתם מקבלים מהם עבודה אדומה (ביצוע העבודה, ציות ועמידה בזמנים) ואינכם מקבלים מהם את העבודה המיטבית ביותר שהם מסוגלים לה. עברו הימים בהם העובדים עבדו בידיהם והמנהלים עבדו בראשם. לאור השטף, הדינמיות וזמינות המידע כיום, האנשים שלכם יכולים לספק לכם עבודה כחולה, עבודה החורגת מביצוע הוראות בלבד, מצריכה יצירתיות, מעודדת לשאול שאלות, לחקור, להציע פתרונות לבעיות, ולתרום לקידום פרויקטים. במנהיגות היא שפה מארקה מראה כיצד ניתן להעצים צוותים ועובדים באמצעות שפה כדי שיוכלו להביא לעבודה את האני המיטבי שלהם, לשפר את קבלת ההחלטות, ולקבל בעלות על תחומי האחריות שלהם. זו מסגרת שעוזרת להשיג את האיזון הנכון בין עבודה אדומה לכחולה, בין פעולה לחשיבה, מעודדת סיכונים נועזים מבלי לסכן את הייעוד, ומציבה את הצוות במסלול של שיפור לאורך זמן. מנהיגות היא שפה מסתמך על יריעה רחבה של דוגמאות ומחקרים – החל מהתקלה בהענקת הפרס לסרט הטוב ביותר בטקס האוסקר בשנת 2017, דרך התלקחות אש קטלנית באסדת נפט במפרץ מקסיקו, ועד טביעתה הטרגית של ספינת הקיטור "אל פארו" – כדי להראות לכם בדיוק איך המילים שאתם משתמשים בהן (או שלא) משפיעות בצורה משמעותית על תרומתם של אחרים." -- מן המעטפת האחורית.

מנהיגות היא שפה : הכוח הסמוי של הדברים שאתם אומרים - ושל אלה שלא

ציידים, לקטים, הורים : מה תרבויות עתיקות יכולות ללמד אותנו על האמנות האבודה של גידול ילדים עצמאיים, תורמים ומאושרים

ציידים, לקטים, הורים : מה תרבויות עתיקות יכולות ללמד אותנו על האמנות האבודה של גידול ילדים עצמאיים, תורמים ומאושרים

ד"ר מייקלין דוקלף
כמה מהתרבויות העתיקות ביותר בעולם היו בקיאות באמנות גידול ילדים מאושרים ומאוזנים. מה אנחנו יכולים ללמוד מהן? כשד"ר מייקלין דוקלף נהפכה לאם, היא בחנה את המחקרים מאחורי ספרי ההדרכה המודרניים להורות וגילתה שהראיות מוגבלות ולעתים קרובות המסקנות לא אפקטיביות. מתוך סקרנות ללמוד על גישות הורות אפקטיביות יותר, היא ביקרה בכפר שבט מאיה בחצי האי יוקטן. שם פגשה אמהות ואבות שנוקטים גישה שונה לגמרי מאיתנו – ומגדלים ילדים אדיבים, נדיבים ומסייעים להפליא, בלי צעקות ונדנודים לאורך כל שעות היום. מה עוד ההורים המערביים מפספסים? תהתה דוקלף. בספר ציידים, לקטים, הורים יוצאת דוקלף עם בתה בת השלוש ללמוד ולהתנסות באסטרטגיות הורוּת עם משפחות בשלוש קהילות: משפחות מאיה במקסיקו, משפחות אינואיטיות מעל החוג הארקטי, ומשפחות הַדזבֶּה בטנזניה. היא גילתה שבתרבויות הללו מערכת היחסים שונה מאוד מזו שהורים מערביים רבים מפתחים עם ילדיהם – היא מושתתת על שיתוף פעולה במקום על שליטה, על אמון במקום על פחד, ועל חניכה מותאמת אישית במקום על אבני דרך סטנדרטיות בהתפתחות. הורי המאיה מצטיינים בגידול ילדים משתפי פעולה. בלי איומים, שוחד או רשימת מטלות, מגדלים הורי המאיה עוזרים נאמנים על ידי הכללת הילדים במשימות משק הבית מהרגע בו הם לומדים ללכת. ההורים האינואיטים פיתחו גישה אפקטיבית ללימוד אינטליגנציה רגשית לילדים. כשהילדים בוכים, מכים או משתוללים, ההורים האינואיטים מגיבים בצורה רגועה ועדינה שמלמדת את הילדים איך להירגע ולחשוב לפני שהם פועלים. הורי ההַדזָבֶּה הם מומחים עולמיים בגידול ילדים עצמאיים ובטוחים בעצמם בעזרת כלי פשוט שמגן על ילדים מפני מתח וחרדה הנפוצים כל כך בקרב ילדים מערביים. דוקלף חיה עם המשפחות, למדה את הטכניקות, והחילה אותן על בתה עם תוצאות מדהימות. בציידים, לקטים, הורים דוקלף דנה עם פסיכולוגים, מדעני מוח, אנתרופולוגים וסוציולוגים כיצד האסטרטגיות האלה יכולות להשפיע לטובה על בריאותם הנפשית של הילדים ועל התפתחותם. ספר זה מלא בעצות מעשיות שהורים יכולים ליישם מיד, עוזר לנו לחשוב על האופן שבו אנו מתייחסים לילדינו, וחושף דגם הורות אוניברסלי חדש. -- כריכה אחורית.

ציידים, לקטים, הורים : מה תרבויות עתיקות יכולות ללמד אותנו על האמנות האבודה של גידול ילדים עצמאיים, תורמים ומאושרים

 להישאר חד : ‏ל‏בנות ולשמור על מוח צעיר וצלול בכל גיל

להישאר חד : ‏ל‏בנות ולשמור על מוח צעיר וצלול בכל גיל

סנג׳אי גופטה‏, MD עם קריסטין לוברג 
לאורך חיינו, אנחנו מחפשים אחר דרכים לשמור על מוח צעיר, חד ופרודוקטיבי. עתה, ד"ר סנג’אי גופטה, מנתח המוח בעל השם העולמי, מביא לנו את הספר שכולנו צריכים, צעירים ומבוגרים, עם תובנות ממדענים מכל קצוות תבל שמחקריהם פורצי הדרך יעזרו לשפר ולהגן על תפקוד המוח ולשמור על בריאות קוגניטיבית בכל גיל. להישאר חד מפריך מיתוסים נפוצים בנוגע להזדקנות והתנוונות מנטלית, בוחן מהי הדיאטה היעילה ביותר ומה הפעילות הגופנית המומלצת ביותר עבור המוח, ועונה על שאלות כגון: האם בריא יותר לשחק משחקי וידיאו שבוחנים זיכרון ומהירות עיבוד מידע, או שמא עדיף לבלות בחברת אנשים? גלו מה ניתן ללמוד מאנשים בעלי "מוח־על", אלה שגם בגיל שמונים ותשעים לא מראים סימני היחלשות קוגניטיבית – ואם ישנם יתרונות משמעותיים לשימוש בתרופות, תוספי מזון, וויטמינים. ד"ר גופטה מתייחס בספרו למחלות מוח, במיוחד לאלצהיימר, עונה על כל השאלות המתייחסות לסימני אזהרה וסימפטומים, ומסביר איך ניתן להגן על המוח מפני המחלה ואיך להישאר בריאים בזמן שמטפלים בקרוב משפחה הסובל מהידרדרות קוגניטיבית. נוסף לכך חושף גופטה תוכנית יעילה ושימושית בהתאמה אישית בת 12 שבועות לחיזוק ושימור מוח צעיר, בריא וחד. -- כריכה אחורית.

להישאר חד : ‏ל‏בנות ולשמור על מוח צעיר וצלול בכל גיל

כוחם של זרים : היתרונות שבתקשורת עם אנשים שאנו לא מכירים בעולם חשדני

כוחם של זרים : היתרונות שבתקשורת עם אנשים שאנו לא מכירים בעולם חשדני

 ג'ו קוהיין 
כשאנו עומדים בתור לקופה אנו נשמרים מהאנשים סביבנו, שקועים בטלפונים שלנו. באינטרנט אנחנו מתבצרים בעמדות אידיאולוגיות שמקבלות חיזוק מצד אלגוריתמים שתוכננו להציג רק רעיונות של משתמשים שדומים לנו בדעותיהם. בהשקפותינו הפוליטיות אנחנו אחוזי פחד מפני אנשים שמעולם לא פגשנו. אבל מה אם זרים – שלעתים קרובות כל כך מואשמים במצוקות הפוליטיות, החברתיות והאישיות הבוערות ביותר שלנו – הם בעצם הפתרון? בספר כוחם של זרים, העיתונאי הוותיק ג’ו קוהיין יוצא למסע שנועד לגלות מה מקור הרתיעה שלנו מזרים, ומה קורה כשאנחנו מגשרים על הפערים שבינינו לבין אנשים שאנחנו לא מכירים. הוא סוקר את ההיסטוריה של הזרוּת בחברות בני האדם מתקופת הציידים־לקטים ועד ימינו ועונה על שאלות כגון: מדוע חשש מזרים גורם לנו להתאחד מאחורי מנהיג חזק? מה הקשר בין זרים לבין הפחד הטבעי שלנו ממחלות וטפילים? מדוע חיים בקהילות הטרוגניות מובילים לרמת שמחה, תחושה חיובית וידידותיות גדולות יותר? מדוע תרבויות השרויות בכאוס וחוסר ביטחון מייצרות אנשים ידידותיים יותר זה לזה? מהו אפקט הזר ברכבת וכיצד הוא יכול להוביל לפתיחות מלאה ומהירה בין שני זרים מוחלטים? מהי הדרך האפקטיבית ביותר לתקשר עם זרים ולהביא לאינטימיות ופתיחות מיידיים? קוהיין מתעמק בשורה של מחקרים חדשניים שבדקו את התועלת החברתית והפסיכולוגית המפתיעה שאפשר להפיק משיחה עם זרים. הוא מסיק שאפילו אינטראקציה חולפת יכולה להגביר אמפתיה, אושר והתפתחות קוגניטיבית, להפחית תחושות של בדידות ובידוד, ולהעמיק את תחושת השייכות שלנו. הוא מגלה שאף על פי שמטבענו אנחנו נוטים לפעמים לפחד, לפקפק ואפילו לשנוא זרים, היכולת לתקשר עם זרים מועילה ביותר לאנשים ולחברות. קוהיין אוסף בשבילנו עצות מעשיות מפי מומחים בשיחות עם זרים, ומנסה אותן בעצמו בשטח, באורח משעשע, לעתים מביך אך גם נוגע ללב. -- כריכה אחורית.

כוחם של זרים : היתרונות שבתקשורת עם אנשים שאנו לא מכירים בעולם חשדני

הספירה לאחור 1945 : הסיפור המדהים ששינה את העולם על 116 הימים שקדמו להטלת פצצת האטום על הירושימה

הספירה לאחור 1945 : הסיפור המדהים ששינה את העולם על 116 הימים שקדמו להטלת פצצת האטום על הירושימה

כריס ואלאס

"12 באפריל 1945: בעיצומה של מלחמה עקובה מדם באירופה, באפריקה ובאוקיינוס השקט, אמריקה מוכה בתדהמה בעקבות מותו הפתאומי של הנשיא פרנקלין ד' רוזוולט. בן רגע חייב סגן הנשיא, הארי טרומן – שלא ידע דבר על תוכניות המלחמה ועל פרויקט מנהטן הסודי לפיתוח פצצת האטום הראשונה בעולם – ליטול את הפיקוד לידיו ולהתמודד עם אחת ההחלטות הגורליות ביותר בהיסטוריה. הספירה לאחור 1945 מתאר את החודשים, השבועות והימים הסוערים שהובילו לרגע הטלת הפצצה האטומית על הירושימה, ב־6 באוגוסט 1945". -- מהמעטפת האחורית.

הספירה לאחור 1945 : הסיפור המדהים ששינה את העולם על 116 הימים שקדמו להטלת פצצת האטום על הירושימה

 להתעורר בבוקר ולאהוב את עצמך : תרגולי מיינדפולנס, שיעניקו לכם רוגע, חוסן נפשי ושמחה, כאן ועכשיו

להתעורר בבוקר ולאהוב את עצמך : תרגולי מיינדפולנס, שיעניקו לכם רוגע, חוסן נפשי ושמחה, כאן ועכשיו

 ד"ר שונה שפירו

'רבים מאיתנו כמהים להרגיש יותר שלווה פנימית, נינוחות, הנאה ותכלית בחיינו. ניסינו מדיטציה והתקשינו להתמיד. אנחנו שופטים את עצמנו לחומרה על חוסר היכולת שלנו לרוקן את תודעתנו (כאילו שמישהו הצליח בכך אי פעם) או משווים את עצמנו ליוגים שיוצרים רושם שליו ומאוזן. אנחנו חיים במצב תמידי של "לא מספיק טוב". זה לא חייב להיות ככה.בלהתעורר בבוקר ולאהוב את עצמך, הפסיכולוגית הקלינית ד"ר שוֹנָה שפירו ממחישה בעזרת ראיות ממדעי המוח מדוע אנחנו מרגישים מה שאנחנו מרגישים – ביחס לעצמנו, לזולתנו ולעולם – ומסבירה מדוע אנחנו נתקעים בצורות חשיבה שאינן מיטיבות איתנו. מתברר שאנחנו מחוּוטים לחשיבה ביקורתית ושלילית, המערערת ללא הרף את הוויית חיינו."לעולם לא מאוחר מדי לחווט מחדש את מוחך לחיוביות – לרוגע, צלילות וחדווה," כותבת ד"ר שפירו. "אני יודעת שזה אפשרי כי חוויתי את זה בעצמי. החלק הכי טוב הוא שאפשר להתחיל איפה שאתם." בפרקים קצרים ושופעי חיים השוזרים יחדיו ממצאים מדעיים, פניני חוכמה וסיפורים מהחיים, מראה לנו שפירו, אחת המדעניות המובילות בעולם בחקר השפעתה של "המודעות הקשובה" (מיינדפולנס) על המוח, שהמפתח הוא להתייחס לעצמנו בחיבה ובחמלה.בעזרת מפת הדרכים שהיא פורשת בפניכם, כולל התרגול המזוהה עמה שבמסגרתו אתם מקדישים לעצמכם בהתכוונות ברכת "בוקר טוב" אוהבת מדי בוקר, תוכלו לשנות את החיווט המוחי שלכם ולהעניק לעצמכם בסיס יציב של רוגע, צלילות וחדווה – בסיס שילווה אתכם בכל אשר תלכו'. -- מהמעטפת האחורית.

להתעורר בבוקר ולאהוב את עצמך : תרגולי מיינדפולנס, שיעניקו לכם רוגע, חוסן נפשי ושמחה, כאן ועכשיו

הרגלים קטנטנים : השינויים הקטנים שישנו את חייך

הרגלים קטנטנים : השינויים הקטנים שישנו את חייך

 ד"ר ב. ג. פוג
ד”ר ב.ג. פוג, מומחה להרגלים מאוניברסיטת סטנפורד, מציג שיטה פורצת דרך ומשנת חיים לבניית הרגלים באופן מהיר וקל. שיטת "הרגלים קטנטנים" תאפשר לכם, ולקרובים אליכם לשפר את היעילות בעזרת רגשות חיוביים שיביאו אתכם לחיים מאושרים ובריאים יותר. שיטת "הרגלים קטנטנים" תשנה את חייכם ותחולל מהפכה בהבנתכם את ההתנהגות האנושית. היא מבוססת על עשרים שנות מחקר ועל ניסיונו של פוג באימון של יותר מ־40 אלף איש. כל פרק בספר מכיל תגליות פורצות דרך שילמדו אתכם את הדרכים המוכחות והפשוטות ביותר לשנות את חייכם בצורה הדרגתית, לעצב הרגלים ולקבע אותם באמצעות רגשות חיוביים והתלהבות מהצלחות קטנות. האם אתם רוצים לרדת במשקל? להפחית מתח? לישון טוב יותר? להיות פרודוקטיביים יותר לאורך כל היום? שיטתו של פוג תלמד אתכם לעשות את הצעדים הקטנטנים שיביאו לשינויים מרחיקי לכת בחייכם. -- כריכה אחורית.

הרגלים קטנטנים : השינויים הקטנים שישנו את חייך

המיליארדרים הנאצים : ההיסטוריה האפלה של המשפחות העשירות בגרמניה

המיליארדרים הנאצים : ההיסטוריה האפלה של המשפחות העשירות בגרמניה

דוויד דה יונג
ב־1946 נעצר גינתר קוונדט – מייסד אימפריית התעשייה האיקונית ביותר של גרמניה, השושלת ששולטת כיום בב־מ־וו – בחשד לשיתוף פעולה עם הנאצים. קוונדט טען שההצטרפות למפלגה נכפתה עליו בידי יריבו הראשי, שר התעמולה יוזף גבלס, ובית המשפט זיכה אותו. אבל קוונדט שיקר. ויורשיו, ויורשיהם של מיליארדרים נאצים אחרים, רק הלכו והתעשרו בדורות שחלפו מאז, ועד היום לא ערכו חשבון נפש יסודי עם עברם האפל. רבים מהם מוסיפים לשלוט בנתחים אדירים של הכלכלה העולמית, והם הבעלים של מותגים ידועי שם שנמכרים בכל רחבי העולם. המורשת האלימה של השושלות ששלטו בדיימלר־בנץ, שייסדו את ענק הביטוח אליאנץ ושעדיין שולטות בחברות פורשה, פולקסוואגן וב־מ־וו – המורשת הזאת נותרה חבויה לאור היום, עד עכשיו.
דוויד דה יונג חושף את הסיפור האמיתי של כמה משושלות העסקים העשירות בגרמניה, ומתאר כיצד הן צברו כוח וסכומי כסף אדירים בזכות התמיכה שהעניקו לרייך השלישי. באמצעות שלל מקורות שעד כה לא נחשפו ברבים, דה יונג מראה איך אותם טייקונים השתלטו על חברות בבעלות של יהודים, כיצד ניצלו עובדי כפייה ואף הגבירו את ייצור הנשק עבור צבאו של היטלר בעוד אירופה בוערת סביבם. ומזעזע מכול – דה יונג חושף את האופן שבו האינטרסים הפוליטיים של אמריקה אפשרו למיליארדרים האלה לחמוק מפשעיהם ללא עונש, ובכך עזרו לטשטש כתם שמכתים עד היום את כלכלת גרמניה והכלכלה העולמית.

המיליארדרים הנאצים : ההיסטוריה האפלה של המשפחות העשירות בגרמניה

בלי פשרות : לנהל משא ומתן כאילו חייך תלויים בכך

בלי פשרות : לנהל משא ומתן כאילו חייך תלויים בכך

 כריס ווס בשיתוף עם טל רז
"החיים הם רצף של משאים ומתנים שלקראתם כדאי ואפשר להיות מוכנים: התמקחות על משכורת, דיוני שכר דירה, רכישת בית, השקעות, קניית מכונית, ויכוח עם שותף, עד להתלבטויות עם בן או בת הזוג ושכנוע ילדים להכין שיעורים, לאכול וללכת לישון. כולנו מנהלים משא ומתן, כל הזמן. מומחה ה-FBI למשא ומתן, כריס ווס, מציע גישה חדשה ומוכחת למשא ומתן בכל מצב. אחרי שהיה שוטר ברחובות הקשוחים של קנזס סיטי, ווס התגייס ל-FBI ופתח בקריירה של מוביל משא ומתן לשחרור בני ערובה שעימתה אותו ישירות עם שלל פושעים, משודדי בנק ועד לטרוריסטים. הוא הגיע לשיא מקצועי והיה לראש צוות המשא ומתן הבינלאומי של ה-FBI לשחרור בני ערובה. בלי פשרות לוקח אותנו אל תוך עולם המשא ומתן וחושף את המיומנויות הנדרשות בניהול שיח המוביל לתוצאות, בכל מצב. זהו מדריך מעשי המציג תשעה עקרונות אפקטיביים – כולל טקטיקות ואסטרטגיות המנוגדות לאינטואיציה – שבהם תוכלו גם אתם להשתמש כדי לשכנע יותר, בחייכם המקצועיים והאישיים. בלי פשרות הוא מסוג הספרים שאתם מקווים שהמתחרים שלכם לא קראו. הוא ישפר את יכולתכם להבין את הצדדים בכל סיטואציה, קשה ומאתגרת ככל שתהיה, ילמד אתכם לזהות ולמנף את החוזקות שלכם, לשפר את יכולת המיקוח, וייתן לכם יתרון משמעותי בכל משא ומתן." -- מן המעטפת האחורית.

בלי פשרות : לנהל משא ומתן כאילו חייך תלויים בכך

איך בניתי את זה : דרכים להצלחה של יזמים מעוררי השראה

איך בניתי את זה : דרכים להצלחה של יזמים מעוררי השראה

גיא רז בשיתוף נילס פרקר
"איך בניתי את זה, המבוסס על הפודקאסט עטור השבחים של NPR - ערוץ השידור הציבורי של ארצות הברית - מציע השראה ותובנות יקרות ערך מהיזמים המובילים בעולם בכל הנוגע להקמה, השקה ובנייה של מיזם מצליח. רעיונות גדולים עשויים להבליח לעתים קרובות מניצוץ פשוט: שחקן נבחרת ניו זילנד בכדורגל מזהה את עודפי הצמר שארצו מפיקה ומוצא דרך לייצר מהם נעליים (Allbirds). חבורת צעירים אמריקאים מחליטים שיש אנשים המעוניינים לישון על מזרן גומאוויר בסלון של זרים. הם מקימים אתר בשם Airbedandbreakfest.com שהופך לאחר מכן ל-Airbnb. נזיר בודהיסטי לשעבר מחליט שהדרך הטובה ביותר להפיץ את שיעורי המיינדפולנס שלו היא להשיק אפליקציה (Headspace). בעלת דוכן כריכים מוצאת שימוש לפיסות הפיתה שנשארות אצלה והופכת אותן לעסק בשווי מיליוני דולרים (Stacy’s Pita Chips)". -- מהמעטפת האחורית.
"איך בניתי את זה, המבוסס על הפודקאסט עטור השבחים של NPR - ערוץ השידור הציבורי של ארצות הברית - מציע השראה ותובנות יקרות ערך מהיזמים המובילים בעולם בכל הנוגע להקמה, השקה ובנייה של מיזם מצליח. רעיונות גדולים עשויים להבליח לעתים קרובות מניצוץ פשוט: שחקן נבחרת ניו זילנד בכדורגל מזהה את עודפי הצמר שארצו מפיקה ומוצא דרך לייצר מהם נעליים (Allbirds). חבורת צעירים אמריקאים מחליטים שיש אנשים המעוניינים לישון על מזרן גומאוויר בסלון של זרים. הם מקימים אתר בשם Airbedandbreakfest.com שהופך לאחר מכן ל-Airbnb. נזיר בודהיסטי לשעבר מחליט שהדרך הטובה ביותר להפיץ את שיעורי המיינדפולנס שלו היא להשיק אפליקציה (Headspace).בעלת דוכן כריכים מוצאת שימוש לפיסות הפיתה שנשארות אצלה והופכת אותן לעסק בשווי מיליוני דולרים (Stacy’s Pita Chips)". -- מהמעטפת האחורית

איך בניתי את זה : דרכים להצלחה של יזמים מעוררי השראה

תודעה משנה, תודעת מקרא : צפת והתרבות הציונית

תודעה משנה, תודעת מקרא : צפת והתרבות הציונית

אמנון רז-קרקוצקין
"במאה השש־עשרה, בעיקר לאחר השתלטות העות'מאנים על הארץ, התכנסה בצפת קבוצה של אישים יהודים בעלי שיעור קומה, בהם ר' יוסף קארו בעל שולחן ערוך, האר"י הקדוש ותלמידו ר' חיים ויטאל, ר' משה קורדובירו, ר' שלמה אלקבץ, וראש המשוררים ר' ישראל נג'ארה. אישים אלו עיצבו מחדש, איש איש בדרכו, את התרבות והמסורת היהודית לדורות הבאים. זה היה רגע היסטורי מכונן, פריחה יוצאת דופן גם אם קצרת ימים. למרות זאת, התודעה ההיסטורית היהודית המודרנית, ובמיוחד הזיכרון הקולקטיבי הישראלי, מאופיינים ביחס מסויג ואמביוולנטי כלפי צפת, ואף בהתעלמות ממנה. דחייתה של צפת ההיסטורית נכרכה בדחיית מורשתה, אף על פי שמורשת זו הוסיפה להתקיים בעולמם של יהודים רבים. הספר תודעת משנה, תודעת מקרא: צפת והתרבות הציונית בוחן את תודעתם של מתיישבי צפת במאה השש־עשרה למול התודעה הציונית המודרנית, ומציג אותן כשני מודלים תיאולוגיים־פוליטיים של התיישבות בארץ ישראל: האחד מושתת על המשנה והאחר על המקרא. אישי צפת פנו אל הארץ בתקופה שלאחר חורבן המקדש וביקשו להתחבר אל התנאים – בראש ובראשונה אל ר' שמעון בר יוחאי, שלו יוחס גם ספר הזוהר. הציונות, לעומת זאת, נשאה את עיניה אל תקופת הכיבוש וההתנחלות, במיוחד אל יהושע והשופטים, באופן שעולה בקנה אחד עם התפיסה המערבית הנוצרית המודרנית. צפת אינה מוצגת בספר כחלופה לציונות, אלא משמשת בו מראה לבירור מושגים כמו לאומיות, חילון ומסורת. ההתמקדות בצפת וביחס כלפיה, נטען, פותחת פתח לניסוח מחודש של התרבות המודרנית בכלל, והתרבות הישראלית היהודית בפרט"-- מן האתר של הוצאת מכון ון ליר.

תודעה משנה, תודעת מקרא : צפת והתרבות הציונית

 איש תל חי : פרשת תל חי אחרי יותר ממאה שנה

איש תל חי : פרשת תל חי אחרי יותר ממאה שנה

ד"ר מרדכי נאור
"קרב תל חי בי"א באדר 1920 היה, ללא ספק, אחד האירועים המכוננים של "המדינה שבדרך". למעלה ממאה שנים חלפו ועמידתה, נפילתה ויישובה מחדש של תל חי הם אירוע היסטורי ששב ועולה אל סדר היום הלאומי. סיפורה של תל חי ומגִניה, תחת פיקודו של יוסף טרומפלדור, הנו סיפור יוצא דופן בהיסטוריה הציונית, יחיד מסוגו ואדיר בעוצמתו. זהו הסיפור המאחד של מקבץ אנשים, אוהבי אדם וארצם שנהפכו לנאמני ארצם ומשרתי עַמם. ספר זה במהדורתו החדשה והמעודכנת, מאיר מחדש את האירוע ההיסטורי של הקרב, את המחלוקות שליוו את הקמת תל חי, את השוני בהשקפות עולם שהתאגדו לרגע מכריע אחד, את הסכנות שאיימו על נקודת ההתיישבות הצעירה באצבע הגליל, את ההתקפה על חצר תל חי ואת המורשת שנוצרה ברבות השנים. הספר מאגד דעות, מאמרים, תכתובות, תמונות, קטעי ארכיון חדשים וישנים, מגולל את גבורתם של נשים וגברים שנפלו בקרב זה לצד זה ואת בנייתו של מיתוס ההולך ומתעצם. קרב תל חי ומורשת תל חי הם כמו הסימפוניה הבלתי גמורה – לעולם לא נס ליחם. כמו ביציאת מצרים חובה עלינו לספר לדור ודור את אשר אירע בתל חי, ואת המסד שהונח שם, שתרם להקמת המדינה וממשיך לעצב את דמותה וצביונה. -- מן הכריכה האחורית

איש תל חי : פרשת תל חי אחרי יותר ממאה שנה

 ועדיין לבדה : זרקור על עולמה של האישה הרווקה

ועדיין לבדה : זרקור על עולמה של האישה הרווקה

יואל ברג
הספר עוסק במאפיינים ובחיבוטי הנפש של האישה הרווקה משנות ה 30 שלה ועד לזיקנתה, לצד שלל תובנות והצעות לדרכי התנהלות. הוא מתבסס על עשרות מחקרים עדכניים בנושא מרחבי העולם, בליווי תיאורים אותנטיים מחדש הטיפול בנשים שביקשו עזרה והכוונה בנושא. הספר מטיל אור על הקשיים והבדידות כמו גם על יכולות ההתמודדות היצירתיות של נשים רבות, כל אחד על פי אישיותה ונסיבות חייה. מעבר להתמדקות באישה עצמה, יש בו התייחסות לברה הסובבת אותה - ובעיקר המשפחה - במטרה לסייע להן לפתח דרכי תמיכה באישה ולהעצים אותה -- כריכה אחורית.

ועדיין לבדה : זרקור על עולמה של האישה הרווקה

העימות בעזה 2021 : חמאס, ישראל ו-11 ימי עימות

העימות בעזה 2021 : חמאס, ישראל ו-11 ימי עימות

יעקב נגל, יונתן שנזר
"העימות בעזה במאי 2021 בין ישראל לארגון הטרור חמאס זכה להרבה כותרות בעולם. אולם חלק ניכר מהדיווחים התעלם לחלוטין מההיסטוריה של התפתחות חמאס והעימותים שלו עם ישראל, מהמימון והסיוע האיראני ומהדינמיקה הפוליטית ומרכיבים מרכזיים ומהותיים אחרים בסיפור. מדי כמה שנים חמאס יוזם עימות עם ישראל, אבל הדיווח התקשורתי לא משתפר, ובעידן הרשתות החברתיות המצג נהיה אף בעייתי יותר. התקשורת כמעט שלא מזכירה את האחריות של חמאס לשימוש ב'מגינים אנושיים', לירי עיוור של אלפי רקטות על אזרחי ישראל ולהסטת הסיוע שמיועד לתושבי עזה לטובת התעצמות ובניית מנהרות. הרפובליקה האסלאמית של איראן, התומכת המרכזית בטרור ברחבי העולם, היא הפטרון העיקרי של חמאס מאז הקמת הארגון בסוף שנות ה-80 של המאה הקודמת. חמאס קיבל ומקבל סיוע גם מקטאר, טורקיה ומלזיה. המדינות האלו מנסות ללבות את הסכסוך, בעוד מדינות אחרות, דוגמת מצרים, איחוד האמירויות ובחריין, מנסות למזער אותו. וכך מוצאת את עצמה עזה במרכז המאבק על יציבותו העתידית של המזרח התיכון." -- מתוך הדש הפנימי.

העימות בעזה 2021 : חמאס, ישראל ו-11 ימי עימות

מלכודת אוסלו : מחלום השלום לרחובות המדממים

מלכודת אוסלו : מחלום השלום לרחובות המדממים

יובל בלומברג
הסכם אוסלו הראשון נחתם על מדשאות הבית הלבן ב-13 בספטמבר 1993. אדריכליו הישראליים האמינו שהוא יביא לסיום סכסוך הדמים הישראלי-פלסטיני ויכונן מזרח תיכון חדש. אך התקווה התנפצה אל קרקע המציאות, ורחובות ישראל מלאו טרור חסר תקדים. מה השתבש? בחיבור המעמיק, המקורי והקולח שאתם מחזיקים בידכם, הכולל שימוש בחומר ארכיוני שראה אור רק לאחרונה, חושף יובל בלומברג את שהתרחש מאחורי הקלעים של רקימת ההסכמים, את המשא ומתן גדוש המהמורות, את התככים הפוליטיים, את ההסתרות הקטנות והשקרים הגדולים, את החלומות, האשליות – ואת ההתפכחות. מלכודת אוסלו הוא מסמך היסטורי מרתק וטראגי שמאיר מחדש את קווי השבר הפוליטיים, המדיניים והמוסריים שמעצבים את מדינת ישראל מזה שלושים שנה. הן אלו שתמכו בתהליך אוסלו והן אלו שראו בו אסון ימצאו בו דיון מפוכח על ההיתכנות לשלום, על המחיר שראוי לשלם, על הדרך להכרעת הטרור ועל עתיד החלום הציוני המשותף. לכל אלו נלווים גילויים מפתיעים ומטרידים על האירועים שימשיכו להשפיע עמוקות על חיינו לעוד שנים רבות. - כריכה אחורית.

מלכודת אוסלו : מחלום השלום לרחובות המדממים

קומי צאי מתוך ההפכה : היוזמה לשינוי מערכת המשפט בישראל בראי המשפט העברי

קומי צאי מתוך ההפכה : היוזמה לשינוי מערכת המשפט בישראל בראי המשפט העברי

בני פורת, חגי שלזינגר
חיבור זה נכתב פרקים-פרקים, בחורף תשפ"ג (2022/), בעקבות הסערה הציבורית שעוררה היוזמה לשינוי מערכת המשפט. הוא נכתב בתחילה כשלוש חוות דעת נפרדות עבור ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, כל אחת על רכיב אחר של יוזמת לוין-רוטמן (מעמדם של היועצים המשפטיים; הוועדה לבחירת שופטים; ביקורת שיפוטית על דברי חקיקה). כעת קובצו חוות דעת אלה לכלל חיבור שלם, ואף עודכנו, בתקווה שהשלם גדול מסך כל חלקיו. אומנם חיבור זה מתיימר לבחון את היוזמה לשינוי מערכת המשפט לאור "גישת המשפט העברי", אולם הוא עושה זאת בידיעה שבין אלפי פוסקי ההלכה לדורותיהם אין בהכרח גישה מוסכמת אחת כי אם ריבוי דעות ומחלוקות. קשה אפוא לדבר בקול אחד בשם "המשפט העברי". עם זאת, בדברינו להלן השתדלנו להביא את הקולות המרכזיים ביותר בקרב בעלי ההלכה, המייצגים את הזרמים המרכזיים והדומיננטיים בקרב חכמי המשפט העברי ממזרח וממערב, בלי לבטל את מקומם של קולות הלכתיים אחרים. -- מאתר המכון.

קומי צאי מתוך ההפכה : היוזמה לשינוי מערכת המשפט בישראל בראי המשפט העברי

 הקרב על אמריקה : מסע בקו השבר

הקרב על אמריקה : מסע בקו השבר

אורלי אזולאי
"בקרוב הם לא יהיו יותר אדוני הארץ. בעלי הבית הדורסניים, אלה שעל פיהם יישק דבר. בתוך פחות מ-20 שנה, בשנת 2040, כך על פי נתוני מפקד האוכלוסין בארצות הברית, יתהפכו יחסי הכוחות. ההגמוניה הלבנה, ששלטה במעצמת-העל מימיה הראשונים, תיהפך למיעוט בקרב אוכלוסייה מעורבת של שחורים, היספאנים ואסיאתים, ותיפרד מזכויות היתר שלה. תחזית זאת הביאה להתפרצות גועשת של הזעם הלבן בארצות הברית, שהגיעה לשיאה בינואר 2021, כאשר המונים פרצו לבניין הקונגרס, מבצר הדמוקרטיה, כדי לערער על תוצאות הבחירות. הם לא באו להגן על החוקה או על טוהר הבחירות, אלא להבטיח את המשך עליונותם. ביוני 2015 הכריז דונלד טראמפ על כוונתו להתמודד על נשיאות ארצות הברית מטעם המפלגה הרפובליקנית. רוב הפוליטיקאים, הסוקרים והפרשנים לא התייחסו אליו ברצינות ולא נתנו לו שום סיכוי. הם טעו. טראמפ נבחר לנשיאה ה-45 של ארצות הברית. בתקופת נשיאותו העמיקו השבר, השסע החברתי והקיטוב הפוליטי, שהתחילו עם בחירתו של ברק אובמה, הנשיא השחור הראשון, והגיעו לממדים של קטסטרופה. הקרב על אמריקה מגולל את מאבק האיתנים על צביונה של ארצות הברית מבית ואת מלחמתה של שמירת מעמדה בזירה הבינלאומית". -- מהמעטפת האחורית.

הקרב על אמריקה : מסע בקו השבר

 השלום של טראמפ : הסכמי אברהם והמהפך במזרח התיכון

השלום של טראמפ : הסכמי אברהם והמהפך במזרח התיכון

ברק רביד
"בארבע שנות נשיאותו שינה טראמפ את פני המזרח התיכון: הוא פרש מהסכם הגרעין עם איראן, העביר את שגרירות ארצות הברית לירושלים, הכיר ברמת הגולן כחלק מישראל, הציג תוכנית לפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני וגולת הכותרת – הסכמי השלום והנורמליזציה בין ישראל לבין ארבע מדינות ערביות. הסכמי אברהם הם ההישג הגדול ביותר של טראמפ, קובע רביד, והם לא היו באים לעולם בלעדיו – למרות ואולי דווקא בגלל אישיותו השנויה במחלוקת. הספר צולל אל נבכי תקופת כהונתו של טראמפ ואל מעמקי הברית החשאית בין ישראל למדינות המפרץ, ומכיל תובנות וסיפורים בלעדיים מראיונות עם עשרות בכירים ישראלים, אמריקאים וערבים בירושלים, בוושינגטון, באבו-דאבי, במנאמה וברבאט. רביד חושף את מה שהתרחש מאחורי הקלעים בין המנהיגים, ובפרט את חלקם המכריע בהישג של הדיפלומטים, המרגלים והמתווכים – הגיבורים הפחות מוכרים של פריצת הדרך הגדולה ביותר בתהליך השלום במזרח התיכון ב-25 השנים האחרונות.השלום של טראמפ הוא התיעוד הנרחב והמקיף ביותר על ארבע השנים הדרמטיות הללו במזרח התיכון. שימו בצד את כל מה שחשבתם שידעתם על יחסי ממשל טראמפ וישראל." -- מן המעטפת האחורית.

השלום של טראמפ : הסכמי אברהם והמהפך במזרח התיכון

המוח שלי ואני : רומן אוטוביוגרפי

המוח שלי ואני : רומן אוטוביוגרפי

 דורון נשר 

"בסוף אוגוסט 2012, כשהיה בביתו, עבר דורון נשר אירוע מוחי קשה, שבעקבותיו הוא הובהל לבית החולים בילינסון. הרופאים הצליחו להציל את חייו, אבל רבות מיכולותיו הקודמות, בעיקר יכולות הדיבור והתנועה, נפגעו קשות. כעבור כשלושה שבועות הועבר נשר לבית החולים לוינשטיין, והֵחֵל מסע שיקום ארוך ומייסר, שנמשך עד היום.“המוח שלי ואני״, ספר שעליו עמל דורון נשר בשמונה השנים האחרונות, הוא רומן אוטוביוגרפי אחר לגמרי – מעשה ספרותי שמספק הזדמנות חד־פעמית לעקוב אחרי התמודדות פיזית ונפשית עם פגיעה מוחית. נשר, מכוכבי הטלוויזיה והרדיו הגדולים של שנות השמונים והתשעים בישראל, חושף בספר את חוויותיו האישיות מרגעי ההתעוררות הראשונים, דרך ימי האשפוז בבית לוינשטיין ולאורך חיי יומיום רצופים רגעי ייאוש מתסכלים והצלחות קטנות ומפעימות.בשפתו שלו, הייחודית כל כך, מגולל דורון נשר את הקשיים העצומים שעמדו בפניו, קשיים בלתי נתפסים עבור רוב האנשים. מה עובר על אדם שאיבד את יכולות הדיבור, התקשורת והתנועה? איך הוא מחזיר אותן לעצמו? והאם בכלל זה אפשרי? סיפורו האישי והכן עד כאב של נשר מנסה לענות על השאלות האלה בשפה חצי־שבורה וחצי־מפתיעה במורכבותה, במאמץ ניכר לחפש אחר המילים המדויקות, ובעברית ששורשיה במקורות ושנותרה שמורה, למרות הפגיעה, עמוק במוחו של אדם אשר ליהטט כל חייו בשפה העברית". -- מהמעטפת האחורית.

המוח שלי ואני : רומן אוטוביוגרפי

המסע הישראלי שלי

המסע הישראלי שלי

שאול מופז

'אדם לא יכול לשכוח את עברו. כבן לעולים חדשים מאיראן כל רצוני היה להיות צבר. את מקום מוצאי לא יכולתי לשנות, אבל את חיי בבגרותי יכולתי לעצב. החלום להיות ישראלי היה החלום שלנו, של ילדי משפחת מופזז-קאר, ומה יותר ישראלי מאשר להיות רמטכ"ל צה"ל? שאהרם מופזז-קאר לא חלם להיות רמטכ"ל. הוא נולד בטהרן, חווה עם בני משפחתו את קשיי הקליטה בארץ, בעיר אילת, ונשלח הרחק מהבית ומכל מה שהכיר לבית הספר החקלאי בנהלל, כדי לקבל את החינוך הטוב ביותר. שאול מופז לא חלם להיות רמטכ"ל גם כשהתחיל את השירות הצבאי כמתייק תיקים בשלישות והמשיך משם לצנחנים, ודאי לא לאחר שנדחה כמה פעמים עד שהגיע לבה"ד 1 – המקום אליו חזר לאחר שנים כמפקד הבסיס. ובכל זאת הוא היה הרמטכ"ל. כמעט כנגד כל הסיכויים הגיע מופז לתפקיד הצבאי הבכיר ביותר והתמודד עם אתגרים עצומים בתקופה מורכבת וכואבת במיוחד: היציאה מרצועת הביטחון בלבנון לאחר 18 שנה, ימי האינתיפאדה שבהם מחבלים מתאבדים ועשרות קורבנות הפכו למציאות כמעט יומיומית, מבצע "חומת מגן" שהשיב לישראל את הביטחון, ותוכנית ההתנתקות – היציאה מרצועת עזה. 20 שנה בדיוק לאחר שהוביל את צה"ל במבצע "חומת מגן" מחזיר אותנו שאול מופז, במבט מפוכח ובכנות כובשת, לתקופות כהונתו הסוערות הן כרמטכ"ל הן כשר הביטחון. הוא לוקח אותנו אל מאחורי הקלעים של הדרמות הגדולות (כמו מבצע ההשתלטות על אוניית הנשק "קארין איי") ומספק הצצה מרתקת על הדרך בה מתקבלות בישראל, בדרגים הצבאיים ובדרגים המדיניים, ההחלטות הדרמטיות ביותר'. -- מהמעטפת האחורית.

המסע הישראלי שלי

Israeli masculinity, sex work, and consumerism : heteronormativity and sexual repertoires

Israeli masculinity, sex work, and consumerism : heteronormativity and sexual repertoires

Yeela Lahav-Raz
Israeli Masculinity, Sex Work, and Consumerism: Heteronormativity and Sexual Repertoires explores the inner world of Israeli sex work consumers and their use of digital technologies on which intense feelings of social togetherness and belonging create a localized form of homosociality and brotherhood.
The first of its kind to offer an in-depth analysis of masculine sexual repertoires in the field of sex consumption, this book uses extensive data and observations of online ethnography among a community of Israeli sex consumers operating online. It elucidates the economics of demand in the field of sexual consumption and highlights how the rise of the thriving online communities of sex consumers can function as a platform on which power relations between men themselves are publicly displayed and are constantly challenged.
Israeli Masculinity, Sex Work, and Consumerism: Heteronormativity and Sexual Repertoires will be suitable for researchers in Gender and Sexuality Studies, Sociology, Anthropology and Criminology.

Israeli masculinity, sex work, and consumerism : heteronormativity and sexual repertoires

The Supermajority : How the Supreme Court Divided America

The Supermajority : How the Supreme Court Divided America

Michael Waldman

A “terrific, if chilling, account” (The Guardian) of how the Supreme Court’s new conservative supermajority is overturning decades of law and leading the country in a dangerous political direction.
In The Supermajority, Michael Waldman explores the tumultuous 2021­­–2022 Supreme Court term. He draws deeply on history to examine other times the Court veered from the popular will, provoking controversy, and backlash. And he analyzes the most important new rulings and their implications for the law and for American society. Waldman asks: What can we do when the Supreme Court challenges the country?
Over three days in June 2022, the conservative supermajority overturned the constitutional right to abortion, possibly opening the door to reconsider other major privacy rights, as Justice Clarence Thomas urged. The Court sharply limited the authority of the EPA, reducing the prospects for combatting climate change. It radically loosened curbs on guns amid an epidemic of mass shootings. It fully embraced legal theories such as “originalism” that will affect thousands of cases throughout the country.
These major decisions—and the next wave to come—will have enormous ramifications for every American.
It was the most turbulent term in memory—with the leak of the opinion overturning Roe v. Wade, the first Black woman justice sworn in, and the justices turning on each other in public, Waldman previews the 2022­–2023 term and how the brewing fights over the Supreme Court and its role that already have begun to reshape politics.
The Supermajority is “a call to action as much as it is a history of the Supreme Court “ (Financial Times) at a time when the Court’s dysfunction—and the demand for reform—are at the center of public debate.

The Supermajority : How the Supreme Court Divided America