האוניברסיטה הפתוחה

הספרייה

על שם אינגבורג רעננערט

הספרייה מגיעה לביתך – תעריף שירותים

התשלום עבור כל שירות ייגבה בסיום הטיפול באמצעות חיוב כרטיס האשראי שפרטיו נמצאים במערכת שאילתא.

1. הזמנת משלוח של ספר מספריית האו"פ

 1. בדואר רשום: 25 ₪ למשלוח של עד ארבעה ספרים (במשקל כולל של עד שני ק"ג).
 2. בדואר שליחים: 35 ₪ למשלוח.

2. הזמנת מאמר מכתב עת

 1. מאמר שקיים בגרסה מודפסת בספריית האו"פ:
  מחיר אחיד של 10 ₪ לסריקה עד 25 עמודים; 20 ₪ לסריקה עד 50 עמודים ו-50 ₪ לסריקה מעל 50 עמודים. (עמודים ביבליוגרפיים)
 2. מאמר מספריות אוניברסיטאיות אחרות:
  מחיר אחיד של 20 ₪ לסריקה עד 50 עמודים ו-50 ₪ לסריקה מעל 50 עמודים. (עמודים ביבליוגרפיים)
 3. מאמר מהספריה הלאומית וממכללות (ייגבו לאחר אישור בכתב מהמזמין):
  מחיר אחיד של 25 ₪ לסריקה עד 50 עמודים; 50 ₪ לסריקה מעל 50 עמודים. (עמודים ביבליוגרפיים).
 4. צילום של מאמר הקיים בגרסה אלקטרונית: 10 ₪.

3. הזמנת צילום של עמודים מתוך ספר

 1. צילום עמודים מתוך ספר שקיים בספריית האו"פ:
  מחיר אחיד של 10 ₪ לסריקה עד 25 עמ' ; 20 ₪ לסריקה עד 50 עמודים ו-50 ₪ לסריקה מעל 50 עמודים (עמודים ביבליוגרפיים).
 2. צילום עמודים מתוך ספר שקיים בספריות אוניברסיטאיות אחרות:
  מחיר אחיד של 20 ₪ לסריקה עד 50 עמודים ו-50 ₪ לסריקה מעל 50 עמודים. (עמודים ביבליוגרפיים)
 3. צילום עמודים מתוך ספר שקיים בספריה הלאומית ובמכללות (ייגבו לאחר אישור בכתב מהמזמין):
  מחיר אחיד של 25 ₪ לסריקה עד 50 עמודים ; ו-50 ₪ לסריקה מעל 50 עמודים. (עמודים ביבליוגרפיים).