אנטישמיות בעריכתו של פרופ' גיא מירון
"אנטישמיות: בין מושג היסטורי לשיח ציבורי" – ספר חדש בעריכת פרופ' גיא מירון, היסטוריון ומשנה לנשיאה באוניברסיטה הפתוחה יחד עם ד"ר סקוט אורי מאוניברסיטת תל אביב ובשיתוף מרכז זלמן שזר. הספר החדש כולל יותר מעשרים מאמרים של היסטוריונים מישראל ומרחבי העולם שעוסקים בסוגיות הנוגעות לאנטישמיות, מהעת העתיקה ועד לימינו.
הספר כולל את מאמרו המאתגר ומעורר המחשבה של דוד אנגל, שתורגם בעקבות עדכון הקורס "אנטישמיות במאה ה-19" באוניברסיטה הפתוחה. תרגומו של המאמר הוביל ליוזמה לפרסם את הספר בציון, כתב העת של החברה ההיסטורית הישראלית.
לפרטים נוספים על הספר אפשר למצוא כאן