השואה והנכבה בנקודות השקה בינהן הקושרות אותן
פרופ' בשיר בשיר, מהמחלקה לסוציולוגיה מדע המדינה ותקשורת, באוניברסיטה הפתוחה  ערך במשותף עם פרופ' עמוס גולדברג, מהחוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו באוניברסיטה העברית, את הספר The Holocaust and the Nakba – השואה והנכבה.

 זה ספר פורץ דרך שבו בכירי האינטלקטואלים היהודים והערבים בוחנים איך השואה קשורה לנכבה ומדוע, בלי לטשטש את ההבדלים העמוקים ביניהן. פעמים רבות, שתי הטרגדיות המרכזיות האלה נדונות ונבחנות בנפרד זו מזו ובמנותק מן ההקשר ההיסטורי שבתוכו התרחשו, של הלאומנות והקולוניאליזם שרווחו באותם ימים ברחבי העולם. כותבי המאמרים בספר בוחנים את נקודות ההשקה ואת הזיקות ההיסטוריות, הפוליטיות והתרבותיות בין השואה ובין הנכבה. רובם סבורים כי הן מעוגנות בדימיון תרבותי וכן ביחסי כוח ומבנים קולוניאליים. ההתמקדות בהן פותחת פתח ליצירת שפה פוליטית, היסטורית ומוסרית חדשה שיהיה בכוחה לכונן קיום משותף של יהודים וערבים ולהצמיח פיוס היסטורי בישראל /פלסטין.
הספר The Holocaust and the Nakba אינו מבקש ליצור הקבלה או השוואה בין השואה ובין הנכבה או לעורר ביניהן "דיאלוג", אלא הוא מחפש אחר שפה היסטורית ופוליטית חדשה שתציג את נקודות ההשקה ביניהן ותקשר אותן.
 
זוהי אסופת המאמרים הראשונה באנגלית הדנה, זו בצד זו, בשתי טראומות מכוננות אלה. בספר מובאים מאמריהם של חוקרים מכל העולם וכן מבוא מאת הסופר הלבנוני אליאס חורי, על המקום המרכזי של השואה ושל הנכבה במאבקה של האנושות נגד הגזענות. באחרית הדבר, חוקרת הספרות הבריטית ג'קלין רוז מצביעה על כך שהבנת הזיקה בין השואה ובין הנכבה יכולה להניע שינויים ולתרום לכינונם של צדק ושוויון בין שני העמים.