המחקר הינו אחד משלושת תחומי העשייה המרכזיים המאפיינים את האוניברסיטה הפתוחה, נוסף על פיתוח קורסים והוראה.
חברי הסגל של האו"פ עוסקים בנושאי מחקר רבים ומגוונים המייצגים את תחומי הדעת השונים: מדעי הרוח, מדעי החברה, מדעי הטבע והחיים, מדעים מדוייקים והנדסה.
 
תפקידה של רשות המחקר הוא לעודד את המחקר ולהנגיש לחוקרים באוניברסיטה את התשתית המתאימה ואת מירב הכלים, במטרה לאפשר להם לעסוק בפעילות מחקרית, להגיש הצעות מחקר לגופים מממנים תחרותיים ואחרים, ובעיקר – לפרסם מאמרים בכתבי עת ובספרים.
 
רשות המחקר באוניברסיטה הפתוחה כפופה לדיקן המחקר, אשר קובע ומתווה את מדיניות המחקר של האוניברסיטה.

רשות המחקר הינה פלטפורמה המשמשת הן לקידום המחקר ולשמירה על רמה אקדמית גבוהה של האוניברסיטה, והן להתפתחות חברי הסגל האקדמי ולקידומם האישי. נוסף על כך, מקדמת רשות המחקר את הפעילות המחקרית של החוקרים באוניברסיטה הפתוחה על-ידי תמיכה ישירה באמצעות קרן פנימית המממנת מענקי מחקר, מלגות לתלמידי מחקר ונסיעות להצגה של תוצאות מחקר בכנסים מדעיים.
 
רשות המחקר אחראית לקיים מעקב כספי ומינהלי אחר הצעות המחקר שהוגשו באמצעותה וזכו למימון, ומנהלת את תקציבי המחקר של החוקרים. הרשות מטפלת בצרכי החוקרים בכל הנוגע לתשתיות פיזיות (מעבדות, מחשבים) ולכח האדם הנדרש לביצוע המחקרים (תלמידי מחקר ועוזרי מחקר). כמו-כן, עוסקת הרשות בגיבוש הסכמים עם מוסדות אקדמיים אחרים לקידום של שיתופי פעולה בין החוקרים באו"פ לבין עמיתיהם במוסדות אלה.
 
ליד רשות המחקר פועלת ועדת היגוי, המורכבת מארבעה חברי סגל אקדמי בכיר בתחומי דעת שונים ובראשה עומד דיקן המחקר.
 
פתח הכל

מבנה ארגוני