מחקר

החוקרים שלנו בתקשורת

ד"ר אבישי בן דרור:
הכניסה הסינית לכלכלה האתיופית

ד"ר רביד דורון: צמחי מרפא לטיפול בחרדה ובדיכאון (החל מדקה 7:48)

ד"ר ענת בן דוד:
פייק פייסבוק ופייק ניוז

מכוני מחקר

המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה

חדשנות

מרכז שנועד לבחון שילוב טכנולוגיות חדשניות בתהליכי הוראה ולמידה, על ידי שיפור הבנת תהליכים המתרחשים בסביבות עתירות טכנולוגיה, ושילובן של טכנולוגיות חדשניות בהוראת קורסים.

חדשנות

המכון לניתוחי מדיניות

מדיניות

מרכז בין-תחומי שמטרתו לקדם מחקר בסוגיות ובנושאים תיאורטיים, אמפיריים ויישומיים הקשורים לזיקות הגומלין בין עיצוב מדיניות ויישומה לבין תהליכים ומנגנונים חברתיים, פוליטיים וכלכליים.

מדיניות

המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים, מוסלמים

יחסים

מטרת המכון - קידום פעילות מחקרית בנושאי השיח שבין בני שלוש הדתות המונותאיסטיות, על מרכיביהן הדתיים, התרבותיים, החברתיים והכלכליים, למן העת העתיקה ועד לזמננו.

יחסים