כתיבה בעידן הדיגיטלי
במחקר חדש שערכו באוניברסיטה הפתוחה ד"ר יורם קלמן, פרופ' גתית קוה וד"ר דניל אומנסקי נבדקו משתנים שונים של הקלדה על מחשב. 38 דוברי עברית, מחציתם צעירים בני 21-31 ומחציתם מבוגרים בני 65 ומעלה, התבקשו לבצע מטלות הקלדה ברמות קושי שונות. תוכנה שהותקנה על המחשב עקבה אחר ההקלדה שלהם בזמן אמת. המחקר התמקד בניתוח הזמן שהוקדש להקלדה של כל תו, במחיקות והתיקונים שעשו המשתתפים, ובתוצאה הסופית (כמה טעויות נעשו, כמה מילים הוקלדו). באופן לא מפתיע, נמצא שאנשים צעירים מקלידים מהר יותר ומספיקים להקליד יותר מלל בזמן קצר יותר מאשר אנשים מבוגרים. ואולם, הממצא המפתיע היה שאף שהיו יותר טעויות במלל שהקלידו אנשים מבוגרים ואף שידוע שאנשים מבוגרים מרגישים שיש להם יותר טעויות בכתיבה, במהלך ההקלדה המבוגרים תיקנו את עצמם פחות מאשר הצעירים. כלומר, בעוד שהצעירים הקדישו להקלדת תווים רק כ-50% מזמן ביצוע המטלה והיתר הוקדש למחיקות ולעריכה, המבוגרים הקדישו להקלדת התווים 70% מזמן הביצוע הכולל, וביצעו פחות מחיקות ועריכה. הממצאים יכולים לשקף עלייה בנטייה להיות זהיר ולא לטעות, שמתגברת ככל הנראה עם ההזדקנות. לחלופין, הממצאים יכולים לשקף את העובדה שאנשים מבוגרים התרגלו לאורך מרבית חייהם לכתוב בכתב יד ולכן הם נמנעים יותר ממחיקות. זהו אחד המחקרים הראשונים בעולם שבוחנים מקרוב את אופן ההקלדה היומיומית, והוא מראה כי חקר האינטראקציה בין האדם למחשב יכול להוביל לתובנות חשובות בכל הנוגע לשינויים קוגניטיביים בגיל המבוגר.