ד"ר יעל סידי חוקרת הערכת מקוריות של אנשים
כמה אתם מקוריים? ייתכן שהתשובה תפתיע אתכם...
מחקר חדש של ד"ר יעל סידי, מהמחלקה לחינוך ופסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה, פורסם בכתב עת מדעי ובכתבי עת ואתרים שונים ברחבי העולם, חוקר ובוחן הטיות צפויות בהערכת המקוריות של אנשים.
חשיבה יצירתית הינה מהותית ביותר עבור תגליות מדעיות וטכנולוגיות, ונחשבת בסיסית להצלחה ושגשוג בחיים המודרניים. התהליכים הפסיכולוגיים הקשורים בהעלאת רעיונות מקוריים נחקרו רבות, אך מעט ידוע בספרות המחקרית על התהליכים הקשורים באופן בו אנשים מעריכים את מידת המקוריות של רעיונותיהם.
ההערכה הינה מהותית במהלך תהליך העלאת רעיונות, כיוון שהערכה מהימנה של מידת מקוריות נדרשת על מנת לבחור אילו רעיונות כדאי להמשיך ולפתח, ואילו רעיונות עדיף לזנוח. אולם, האם אנו יודעים להעריך באופן מדויק את מידת המקוריות של עצמנו? במחקר הנוכחי בחנו שאלה זו תוך שימוש בפרדיגמה מטה-קוגניטיבית—תחום מחקר המתמקד ברפלקציה עצמית על תהליכי חשיבה ולמידה.
במחקר הציגו החוקרים סוג חדש של שיפוט מקוריות, המוגדר כהערכה סובייקטיבית של מידת הנדירות של רעיונות. בשלושה ניסויים התבקשו המשתתפים במחקר להפיק שימושים עבור פריטים יום יומיים מגוונים ולהעריך את מידת המקוריות של כל שימוש. ממצאי המחקר הראו כי אנשים מעריכים באופן מדויק את ההשפעה של סדר הפקת הרעיונות על מידת מקוריותם—העריכו נכון כי רעיונותיהם המאוחרים היו יותר מקוריים מאשר רעיונות שהגיעו מוקדם בתהליך ההפקה. אולם, הם באופן עקבי נטו להערכת חסר של מידת המקוריות של הרעיונות שלהם. יתרה מכך, הטיה זו הייתה עקבית באוכלוסיות שונות ואף הפגינה עמידות בפני מניפולציות מחקריות שמטרתן הייתה להשפיע על או על מידת המקוריות בפועל או על השיפוטים עצמם. הטיה זו בעייתית, כיוון שעלולה לגרום לכך שאנשים יזנחו ולא יפתחו את רעיונותיהם, תחת ההנחה ש"מישהו אחר כבר חשב על זה קודם".
המחקר דן בדיסוציאציה בין ביצועים בתחום המקוריות לבין שיפוטי מקוריות, ובהסברים אפשריים לנטייה של אנשים להעריך את עצמם כפחות מקוריים ממה שהם באמת.
 
Sidi, Y., Torgovitsky, I., Soibelman, D., Miron-Spektor, E., & Ackerman, R. (2020). You may be more original than you think: Predictable biases in self-assessment of originality. Acta Psychologica, 203, 103002. doi:10.1016/j.actpsy.2019.103002