דיקנט הפיתוח וטכנולוגיות למידה אחראי על היחידה לפיתוח אקדמי ועל המרכז לשילוב טכנולוגיות בהוראה מרחוק (שה"ם).


בין הנושאים שבטיפול דיקנט הפיתוח וטכנולוגיות למידה:

 • קביעת יעדי הפיתוח לקורסים האקדמיים ובקרתם
 • שיפור וייעול תהליכי הפיתוח משלב הצעת הקורס ועד סיום הפיתוח.
 • עיצוב מדיניות השימוש בטכנולוגיות מידע בפיתוח ובהוראה אקדמית.
 • זיהוי כיוונים עתידיים לטכנולוגיות בנושא ספרים דיגיטליים ואחרים.
 • העשרה של מגוון הקורסים באמצעים שונים: דפוס, וידאו, תוכנות ולומדות.

 

היחידה לפיתוח אקדמי

היחידה אחראית על כל הפעילויות הקשורות לתהליכי הכתיבה, הבקרה, ההפקה והעדכון של תכניות לימודים וקורסים אקדמיים, הכוללות בין השאר: פנייה ליועצים לקבלת חוות דעת על הצעות קורסים, על הצעות למסלולי לימודים ועל חומרי לימוד; התקשרות חוזית עם כותבי קורסים ומתרגמי ספרים וניהול סדרי התשלום לכל הגורמים; מעקב אחר לוחות זמנים; עדכון מאגרי המידע על קורסים; ריכוז פעילותן של ועדות המשנה התחומיות. כמו כן, היחידה אחראית לתרגום ולעריכה של חומרי הלמידה, מתאמת את תהליכי הפקתם בהוצאה לאור ומטפלת בנושאים של זכויות יוצרים.

המרכז לשילוב טכנולוגיות בהוראה מרחוק – שה"ם

       לאתר

מרכז שה"ם באוניברסיטה הפתוחה שם לו ליעד לתרום לשמירת מעמדה המוביל של האו"פ בתחום שילוב הטכנולוגיה בהוראה מרחוק; לשדרג ולשפר את שיטות ההוראה וחומרי הלימוד ולהתאימם לעידן הדיגיטלי; לפתח תובנות ומודעות בדבר הפוטנציאל הפדגוגי של הטכנולוגיות, להנחילן ולהטמיען באו"פ; להרחיב את הנגישות להשכלה גבוהה לכלל הציבור באמצעות טכנולוגיה. לשם מימוש היעדים הללו פועל מרכז שה"ם בכמה ערוצים:

 • פיתוח והפעלה של סביבת למידה באינטרנט המאפשרת להקים אתר לכל קורס, לקיים באמצעותו תהליכי הוראה ולמידה מקוונים ותקשורת מהירה ויעילה בין כל השותפים ללמידה;
 • העמדת תשתית טכנולוגית לשם קיום חלופות למפגשי הנחיה פנים-אל-פנים – מפגשי הנחיה חיים המועברים באמצעות מערכות טכנולוגיות מתקדמות מאולפני הווידאו של האוניברסיטה הפתוחה אל מחשבי הסטודנטים;
 • פיתוח והפקה של חומרי לימוד דיגיטליים עשירי וידאו ואודיו, המשלימים, מעשירים ולעתים מחליפים את ספרי הלימוד;
 • פיתוח והפקה של מגוון חומרי לימוד אינטראקטיביים בהדגשת צילומי וידאו;
 • איתור טכנולוגיות חדשות וגישות פדגוגיות חדשניות, בחינתן, ניהול ניסויים לגביהן, והתאמתן למערך ההוראה והלמידה;
  הדרכת אנשי סגל ההוראה אשר מיישמים טכנולוגיות שונות במסגרת הוראת הקורסים, הטמעתן של הטכנולוגיות בקִרבם, ותמיכה בהם.
 • המרכז כולל ארבע יחידות, ובהן פועלים מומחים פדגוגיים ומעצבי למידה, מתכנתים, אנשי סיסטם ובדיקות תוכנה, טכנאי וידאו וקול, ומומחי אינטראקטיב.
 •