פרופ' אורן סופר ז"ל

2.3.1971 - 15.12.2020

קהילת האוניברסיטה הפתוחה המומה וכואבת את לכתו בטרם עת של פרופ' אורן סופר, דיקן הפיתוח וטכנולוגיית למידה, חוקר תקשורת, מנהל, חבר ואיש משפחה.
אורן סופר היה חוקר בתחום התקשורת באוניברסיטה הפתוחה. מחקרו חבק תחומים רבים. בתחילת דרכו עסק בחקר מגמות שיח בעיתונות העברית של המאה ה-19,  משם המשיך לחקר מגמות חברתיות-פוליטיות בהתפתחות אמצעי התקשורת בישראל בהמשך עבר למחקר המתמקד במדיה החדשים בהיבטים תיאורטיים ואמפיריים. בשנים האחרונות עסק אורן סופר במחקר שהוביל בשיתוף עם הספרייה הלאומית ובמימון יד הנדיב, בחקר העיתונות העברית של המאה ה-19 בהתבסס על מתודולוגיות חדשניות. מאז מינויו כחבר סגל בכיר באוניברסיטה הפתוחה בשנת 2007 כיהן אורן סופר בתפקידי ניהול אקדמי בכיר שונים ברציפות.
בכאב רב אנו מרכינים ראש לזכרו.
פתח הכל
תפקידים: חבר סגל בכיר במחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת ודיקן הפיתוח וטכנולוגיות למידה.