כנסים קודמים

הכנס השישה-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס

לפרטים>>

כנס צ'ייס 2019

כנס ה-ארבעה עשר

לפרטים>>

לפרטים>>

כנס צ'ייס 2016

כנס ה-אחד עשר

לפרטים>>

לפרטים>>

כנס צ'ייס 2013

כנס ה-שמיני

לפרטים>>

לפרטים>>

כנס צ'ייס 2010

כנס ה-חמישי

לפרטים>>

לפרטים>>

כנס צ'ייס 2007

כנס ה-שני

לפרטים>>

לפרטים>>

כנס צ'ייס 2018

כנס ה-שלושה עשר

לפרטים>>

לפרטים>>

כנס צ'ייס 2015

כנס ה-עשירי 

לפרטים>>

לפרטים>>

כנס צ'ייס 2012

כנס ה-שביעי

לפרטים>>

1

כנס צ'ייס 2009

כנס ה-רביעי

1

לפרטים>>

כנס צ'ייס 2006

כנס ה-ראשון

לפרטים>>

לפרטים>>

כנס צ'ייס 2017

כנס ה-שתיים עשר

לפרטים>>

לפרטים>>

כנס צ'ייס 2014

כנס ה-תשיעי

לפרטים>>

לפרטים>>

כנס צ'ייס 2011

כנס ה-שישי

לפרטים>>

לפרטים>>

כנס צ'ייס 2008

כנס ה-שלישי

לפרטים>>