כנסים קודמים

הכנס לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס

לפרטים>>

כנס צ'ייס 2023

כנס השמונה עשר

לפרטים >>

לפרטים>>

כנס צ'ייס 2022

כנס השבעה-עשר

לפרטים>>

לפרטים>>

כנס צ'ייס 2021

הכנס השישה עשר

לפרטים>>

לפרטים >>

כנס צ'ייס 2020

הכנס החמישה עשר

לפרטים >>

לפרטים>>

כנס צ'ייס 2019

כנס ה-ארבעה עשר

לפרטים >>

לפרטים>>

כנס צ'ייס 2018

כנס ה-שלושה עשר

לפרטים >>

לפרטים>>

כנס צ'ייס 2017

כנס ה-שתיים עשר

לפרטים >>

לפרטים>>

כנס צ'ייס 2016

כנס ה-אחד עשר

לפרטים >>

לפרטים>>

כנס צ'ייס 2015

כנס ה-עשירי 

לפרטים >>

לפרטים>>

כנס צ'ייס 2014

כנס ה-תשיעי

לפרטים >>

לפרטים>>

כנס צ'ייס 2013

כנס ה-שמיני

לפרטים >>

לפרטים>>

כנס צ'ייס 2012

כנס ה-שביעי

לפרטים >>

לפרטים>>

כנס צ'ייס 2011

כנס ה-שישי

לפרטים >>

לפרטים>>

כנס צ'ייס 2010

כנס ה-חמישי

לפרטים >>

לפרטים >>

כנס צ'ייס 2009

כנס ה-רביעי

לפרטים >>

לפרטים>>

כנס צ'ייס 2008

כנס ה-שלישי

לפרטים >>

לפרטים>>

כנס צ'ייס 2007

כנס ה-שני

לפרטים >>

לפרטים>>

כנס צ'ייס 2006

כנס ה-ראשון

לפרטים >>