ועדת מחקרים

ועדת המחקרים אחראית על בחינת הבקשות למענקים מקרן המחקרים של המרכז.
חברי הועדה:

 מידע וטפסים: