האוניברסיטה הפתוחה

הספרייה

על שם אינגבורג רעננערט

כניסה ואישורי השאלה לספריות אוניברסיטאיות אחרות

 
  ניתן להנפיק אישורי השאלה לספריות אחרות בשירות עצמי!
  השירות ניתן לסטודנטים שרשומים לקורס סמינריוני או לעבודה סמינריונית ולסטודנטים לתואר שני.
  הנפקת האישור מתבצעת  דרך שאילת"א, לפי ההנחיות להנפקה.


 • סטודנטים של האו"פ רשאים להכנס לספריות הבאות לצורך עיון בלבד, ללא תשלום, בהצגת כרטיס סטודנט בתוקף:
      ספריות אוניברסיטת ת"א
       ספריות אוניברסיטת בר-אילן
      ספריות האוניברסיטה העברית
      ספריית אוניברסיטת חיפה
      ספריית אוניברסיטת בן-גוריון
      ספריות הטכניון (מלבד הספרייה לרפואה)
 • סטודנטים שמילאו את חובתם הביבליוגרפית והרשומים לקורס סמינריוני או לעבודה סמינריונית או לתואר שני רשאים להיכנס ולשאול ספרים מהספריות האוניברסיטאיות הבאות:
      ספריות אוניברסיטת בר-אילן
      ספריית אוניברסיטת חיפה
      ספריית אוניברסיטת בן-גוריון
      ספריות הטכניון (מלבד הספרייה לרפואה)
      הספרייה הלאומית
 • ההשאלה בספריות הנ"ל היא באמצעות האישור שהסטודנטים הזכאים ידפיסו לעצמם.
 • באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת תל-אביב זכות ההשאלה ניתנת לסטודנטים של האו"פ לתואר שני בלבד.

 סטודנטים של האו"פ זכאים לכל השירותים של ספריית האוניברסיטה הפתוחה:

 • השאלת ספרים
 • שימוש בכל מקורות המידע האלקטרוניים מהבית באמצעות סיסמה
 • קבלת עזרה בחיפושי מידע גם פנים אל פנים וגם מרחוק
 • שירותי הספרייה מגיעה לביתך להזמנת ספרים ומאמרים.