מענקי מחקר לחברי הסגל מהקרן הלאומית למדע
האוניברסיטה הפתוחה מברכת את חברי הסגל שזכו השנה במענק הקרן הלאומית למדע:

• איגור רכינוב (יחד עם צ'סקיס סרגיי - אוניברסיטת תל-אביב) - בנושא: "סינתזה של ננו-תחמוצות ברזל בלהבה"  260000 ₪: 4 שנים  וכן ב- 25000 ₪ תוספת לשת“פ בין-לאומי
• עופר ריעני – בנושא: "המרה ישירה של תרכובות כהל ונגזרות שלהן לתרכובות הליד: פיתוח תהליכים כימיים ברי-קיימא" ₪ 290,000 :שנים 4
• מוסטפא כבהא– בנושא: "משמעות המקומה: הטופנימיה הערבית הפלסטינית והנומנקלטורה של המרחב במדינת ישראל" ₪ 100,000 :שנים 3
• מוחמד מסאלחה וגל לוי - בנושא: "חינוך לאזרחות בישראל בעיני אזרחים ואזרחיות צעירים" ₪ 125,000 :שנים 3
• אפרת שוסט,  בנושא: "האם בעלות משפחתית משפיעה על התנהגות עלויות? " ₪ 150,000: שנים 3

במענק סדנאות מחקר זכו:
• ערן פישר– בנושא: "ידע אלגוריתמי בתרבות ובמדיה" 70,000 ₪
• וכן זכתה גם סוניה רוקס ז"ל במענק דומה יחד עם לילך שגיב מהאוניברסיטה העברית  בנושא: "ערכים אישיים: אישיות, קונטקסט ותרבות" 70,000 ₪

עלו והצליחו!