האוניברסיטה הפתוחה חברה במרכז הישראלי לחקר הים התיכון.
האוניברסיטה הפתוחה התקבלה כמוסד חבר במרכז הישראלי לחקר הים התיכון.

המחקר הימי מהווה בסיס לפיתוח משאבים כלכליים ואסטרטגיים, תוך שמירה על הסביבה הימית והחופית. במרכז הישראלי לחקר הים התיכון חברים נציגים מאוניברסיטאות, מכללות ומכוני מחקר ממשלתיים, אשר פועלים בשיתוף פעולה כדי להתמודד עם מגוון האתגרים המדעיים, הטכנולוגיים, הכלכליים, הביטחוניים והסביבתיים שהפיתוח הימי המאסיבי מעלה. לצד אתגרים אלו קיימות הזדמנויות ייחודיות, אשר המרכז שואף לייצר ולנצל לרווחת מדינת ישראל. החל מחודש ינואר 2021, האוניברסיטה הפתוחה מצטרפת לצוות ההובלה של המרכז בתחומי ההוראה והמחקר, ונציגים מטעמה האוניברסיטה הפתוחה ישתתפו בועדה המדעית שתתווה את הבחירות וההחלטות המדעיות, ובועדת ההוראה שתקבע איזה קורסים ילמדו במרכז.
ד"ר אייל וורגפט, כימאי ואוקינוגרף, חבר סגל בכיר במחלקה למדעי הטבע והחיים, יזם את הפניה למרכז הישראלי לחקר הים התיכון והוא ייצג את האוניברסיטה הפתוחה בה,
החברות במרכז תקנה לאוניברסיטה הפתוחה גישה לקולות קוראים למימון ושיתופי פעולה בארץ ובעולם שיתאפשרו תחת המסגרת של המרכז, וכן אפשרות לשימוש בתשתיות  מחקריות שמעמיד המכון לחוקריו.