החיים של מי שווים יותר? ספר חדש של פרופ' יגיל לוי בהוצאת סטנפורד
בימים אלה יצא לאור בהוצאת הספרים של אוניברסיטת סטנפורד ספרו החדש של פרופ' יגיל לוי מהמחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת באוניברסיטה הפתוחה:
Whose Life Is Worth More?: Hierarchies of Risk and Death in Contemporary Wars

דמוקרטיות בנות זמננו עומדות בפני בחירות קשות של חיים ומוות בסכסוכים מזוינים. העיקרית בהן היא מתי להקריב את חייליהן כדי להגן על אזרחי המדינה ומתי לסכן חיילים כדי לכבד את החסינות של אזרחי האויב. הספר מציג כיצד מדינות מתמודדות עם דילמות אלה בגבשן היררכיות של מוות וסיכון, היררכיות המשתנות באופן דינמי כאשר משתנות מערכות הלגיטימציה להפעלת כוח ולהקרבה. הספר סוקר היררכיות אלה במגוון של עימותים עכשוויים, ובהם מלחמת המזלטי"ם בפקיסטן, מלחמת קוסובו (1999), מלחמות ישראל בעזה, ומלחמות ארה"ב ובריטניה בעירק ובאפגניסטן. ספר זה מספק כלים להבנה כיצד הדמוקרטיות קובעות חיי מי שווים יותר.

המחקר מומן על ידי הקרן הלאומית למדע ונתמך על ידי רשות המחקר של האוניברסיטה הפתוחה.
לקישור לדף הספר באתר ההוצאה:
https://www.sup.org/books/title/?id=30360