על אודות הסגל המינהלי

 

הסגל המינהלי באו"פ מונה כ-900 עובדים, המשולבים במגוון תפקידים מינהליים, מקצועיים וארגוניים, שנועדו לסייע להנהלת האוניברסיטה הפתוחה (להלן האו"פ) במימוש מטרותיה ויעדיה של האוניברסיטה, כפי שהוגדרו בחוקתה. 
לסגל המינהלי באו"פ תפקיד מרכזי וחשוב בביצוע המשימות המוטלות על כלל מחלקות האו"פ, וזאת באמצעות תפעול של מערך הלימודים, מתן שירותים תומכי הוראה למחלקות האקדמיות ולסטודנטים וניהול תחומי המינהל העיקריים: שיווק ופרסום, משאבי אנוש, תכנון וכלכלה, מִחשוב, הוצאה לאור, לוגיסטיקה ומערך לימודי החוץ.  

מינהל משאבי אנוש מופקד על העסקת עובדי הסגל המינהלי בהתאם לתנאים המוגדרים בהסכם הקיבוצי באו"פ ובכפוף לנהלי האוניברסיטה.