חיפוש אנשי סגל

תוצאות חיפוש (128)

שם פרטי שם משפחה יחידה ארגונית יחידת משנה סוג סגל תפקיד טלפון  
פרופ' אביבה חלמיש הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה סגל אקדמי בכיר אמריטה 09-7781383
פרופ' אביבה חלמיש המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות סגל אקדמי בכיר אמריטה 09-7781383
פרופ' אביבה גבע המחלקה לניהול ולכלכלה המחלקה לניהול ולכלכלה סגל אקדמי בכיר בגמלאות 09-7781935
פרופ' אביעד חפץ לשכת משנה לנשיא לעניינים אקדמיים לשכת משנה לנשיא לעניינים אקדמיים סגל אקדמי בכיר משנה לנשיא לעניינים אקדמיים 09-7782208
פרופ' אביעד חפץ המחלקה לניהול ולכלכלה המחלקה לניהול ולכלכלה סגל אקדמי בכיר
פרופ' אביעד בר-חיים המחלקה לניהול ולכלכלה המחלקה לניהול ולכלכלה סגל אקדמי בכיר בגמלאות 02-6773325
ד"ר אבנר כספי המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה סגל אקדמי בכיר ראש המחלקה, ראש תחום, חבר סגל בתכנית לתואר שני 09-7781342
פרופ' אברהם גינזבורג המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב סגל אקדמי בכיר אמריטוס 09-7781272    
פרופ' אבריאל בר-לבב המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות סגל אקדמי בכיר ראש תחום 09-7781371
פרופ' אופיר מינץ-מנור המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות סגל אקדמי בכיר 09-7782231