חיפוש אנשי סגל

תוצאות חיפוש (127)

שם פרטי שם משפחה יחידה ארגונית יחידת משנה סוג סגל תפקיד טלפון  
פרופ' עדיה מנדלסון-מעוז המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות סגל אקדמי בכיר ראש מחלקה אקדמית, חברת סגל בתכנית לתואר שני 09-7781105
פרופ' זאב נוטוב המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב סגל אקדמי בכיר ראש המחלקה, ראש תחום 09-7781218
פרופ' רונית בוגלר המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה סגל אקדמי בכיר ראש תחום - תואר ראשון, ראש תכנית - תואר שני, חברת סגל בתכנית לתואר שני 09-7781469
ד"ר יאיר בן חיים המחלקה למדעי הטבע והחיים המחלקה למדעי הטבע והחיים סגל אקדמי בכיר ראש תחום 09-7781756
ד"ר גליה בנזימן המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות סגל אקדמי בכיר ראש תחום - תואר ראשון 09-7781657
פרופ' אבריאל בר-לבב המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות סגל אקדמי בכיר ראש תחום 09-7781371
פרופ' ענת ברנע המחלקה למדעי הטבע והחיים המחלקה למדעי הטבע והחיים סגל אקדמי בכיר ראש תחום - תואר ראשון 09-7781753
ד"ר דרור גולדברג המחלקה לניהול ולכלכלה המחלקה לניהול ולכלכלה סגל אקדמי בכיר ראש תחום 09-7781935
פרופ' יהונתן גרנות המחלקה למדעי הטבע והחיים המחלקה למדעי הטבע והחיים סגל אקדמי בכיר ראש תחום 09-7782051
פרופ' אמיר הורוביץ המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות סגל אקדמי בכיר ראש תחום 09-7781378