חיפוש אנשי סגל

תוצאות חיפוש (1095)

שם פרטי שם משפחה יחידה ארגונית יחידת משנה סוג סגל תפקיד טלפון  
אמאני אבו זרקה היחידה לאנגלית היחידה לאנגלית סגל הוראה אקדמי    
ד"ר גדי און היחידה לאנגלית היחידה לאנגלית סגל הוראה אקדמי    
ד"ר נתן אופיר היחידה לאנגלית היחידה לאנגלית סגל הוראה אקדמי    
מוניק אלפסי זלצר היחידה לאנגלית היחידה לאנגלית סגל הוראה אקדמי    
יהודית אלצ'ה היחידה לאנגלית היחידה לאנגלית סגל הוראה אקדמי    
קאסם אלשאפעי היחידה לאנגלית היחידה לאנגלית סגל הוראה אקדמי    
לורל אסל היחידה לאנגלית היחידה לאנגלית סגל הוראה אקדמי    
חולוד אסעד שבאט היחידה לאנגלית היחידה לאנגלית סגל הוראה אקדמי    
תגל אתגר בן ארי היחידה לאנגלית היחידה לאנגלית סגל הוראה אקדמי    
נעמי בבא היחידה לאנגלית היחידה לאנגלית סגל הוראה אקדמי