חיפוש אנשי סגל

תוצאות חיפוש (913)

שם פרטי שם משפחה יחידה ארגונית יחידת משנה סוג סגל תפקיד טלפון  
ד"ר רחל איתן היחידה לאנגלית היחידה לאנגלית סגל מנהלי ראש היחידה לאנגלית 09-7781143    
אביב אלדגם מינהל שירותי הוראה מוקד המתעניינים סגל מנהלי 09-7782016    
גלדיס אלוהאב מינהל הלוגיסטיקה המרכז הלוגיסטי סגל מנהלי 09-7781300    
אורית אלון מינהל שירותי הוראה קמפוס בית יציב סגל מנהלי 08-6277188    
רונה אלון המחלקה למדעי הטבע והחיים המחלקה למדעי הטבע והחיים סגל מנהלי 09-7781747    
חן אלון קדרון מינהל המחשוב מינהל המחשוב-מינהלה סגל מנהלי 09-7781021    
אילנה אליהו מינהל שירותי הוראה מרכז ההרשמה סגל מנהלי 09-7781633    
חיים אליהו מינהל הלוגיסטיקה מחלקת אחזקה, בינוי משק ונכסים סגל מנהלי 09-7781312    
עדן אליהו מינהל שירותי הוראה מוקד המתעניינים סגל מנהלי 09-7782016    
קארין אליהו דיקנט הפיתוח וטכנולוגיות למידה בית ההוצאה לאור סגל מנהלי 09-7781798