home
האוניברסיטה הפתוחה >> אתר הבוגרים >> המועדון הכלכלי

עם הקמת התכנית ללימודי תואר שני במינהל עסקים (M.B.A. ) באוניברסיטה הפתוחה, נערכת סדרת מפגשים לסטודנטים בתכנית עם בכירי המשק בסוגיות חשובות בתחום הכלכלי-ניהולי. ברצוננו לאפשר גם לבוגרי האוניברסיטה הפתוחה, העוסקים בפועל בניהול, להשתתף באירועים אלה ולטפח ביניהם קשרים אישיים ומקצועיים על רקע עיסוקיהם. דמי חבר יהיו 50 ש"ח. חברי המועדון יקבלו הזמנות לימי העיון הפתוחים של ה- MBA ושל תחומי ניהול וכלכלה.

מבין האירועים שנערכו באוניברסיטה ושאליהם הוזמנו חברי המועדון הכלכלי:
- פתיחה חגיגית של הפורום הכלכלי של ה-MBA

רב-שיח: העידן החדש של הרפורמה במס: השפעות והשלכות על המשק הישראלי
האירוע נערך במועצה לארץ ישראל יפה באולם מלא וברב-שיח מאלף על השפעת הרפורמות במס על המשק, הכיס הפרטי והחלטותיו של המנהל.

- אסטרטגיות שיווק בעיתות מיתון
האירוע התקיים במלון דוד אינטרקונטיננטל באולם מלא ובדיון מרתק על הקשיים בניהול המשק של היום.

- יחסי עבודה בישראל דיון תוסס עם עמיר פרץ, יו"ר ההסתדרות דאז, ויובל רכלבסקי, הממונה על השכר, משרד האוצר.

- אסטרטגיה וכיוונים עסקיים  הרצאות אורח מפי:
דן פרופר, מנכ"ל חברת אסם בנושא: אסם – אסטרטגיה ומימושה
זאב אבלס, יו"ר בנק אגוד בנושא: מערכת הבנקאות בישראל, כיוונים והתפתחויות.

- מדיניות כלכלית – חברתית בישראל

- מדיניות ציבורית ומדינית רווחה בישראל

- להוביל בשוק תחרותיחברי המועדון הכלכלי של אגודת הבוגרים מוזמנים לאירועים אלה ולאירועים נוספים הנערכים באוניברסיטה.

 

להרשמה ראו: טופס הרשמה למועדון הכלכלי

אודותינו
אגודת בוגרי האוניברסיטה הפתוחה
אירועים
מועדון יזמות ועסקים
המועדון הכלכלי
הנחות והטבות לבוגרים
הצעות עבודה
התנדבות לסיוע לסטודנטים
עדכון פרטי בוגרים
מוצרי סמל
בוגרים חדשים - מזל טוב
תרומות
סיפורי בוגרים
איגרת פתוחה
צור קשר