חיפוש נהלים  נהלים

 
 

תוצאות חיפוש

שם הנוהל מספר יחידה נושא להורדה
נוהל הענקת מלגה להשתלמות בתר דוקטורית 0382 הנהלת האוניברסיטה סגל אקדמי
נוהל הענקת מענק קליטה לחבר סגל אקדמי חדש 0383 רשות המחקר סגל אקדמי
נוהל יציאת חברי סגל אקדמי בכיר לשבתון 0384 הנהלת האוניברסיטה סגל אקדמי
נוהל פרישת חבר סגל אקדמי לגימלאות 0386 הנהלת האוניברסיטה סגל אקדמי
תקנון מינוי חברי סגל אקדמי בכיר והעלאתם בדרגה 009 הנהלת האוניברסיטה סגל אקדמי