חיפוש נהלים  נהלים

 
 

תוצאות חיפוש

שם הנוהל מספר יחידה נושא להורדה
נוהל הפקת חשבונות למוסדות המספקים שירותים מינהליים לקורסים אקדמיים 0129 מנש"ה - מרכז ההרשמה ניהול תקציב/כספים
נוהל גביית כספים 0126 מינהל התכנון והכלכלה - מחלקת חשבות ניהול תקציב/כספים
נוהל השימוש ביתרות תקציבי מחקרשל קרנות חיצוניות 0350 רשות המחקר ניהול תקציב/כספים